ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Qatar Airways suspends all flights to Eritrea

06 Dec 2016

JPEG - 32.6 kb

Many startup airline businesses reportedly closed after opening due to interference by the ruling party’s business arm, which monopolizes the economy of the country.