ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Bay Area EDC

23 Dec 2016

Bay Area Eritreans for Democratic Change (BAEDC) is celebrating New Year in Oakland with all Eritrean justice seekers in the Bay Area.