ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Egypt to establish military base in Eritrea

19 Apr 2017

JPEG - 15.7 kb

April 17, 2017 (ADDIS ABABA) – The Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO), an Eritrean opposition group, claimed on Monday that the Red Sea ...