ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Swedish- Eritrean Partnership For Democratic Development in Eritrea

23 Apr 2017

The Swedish- Eritrean community for democratic change – built and registered 2009 in Stockholm a partnership( SESADU) an all inclusive partnership will organize a workshop assessing the past activities in Stockholm- Sweden for democratic change in Eritrea.