ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

UAE accused of air strikes against Eritrean Afar civilians

12 May 2017

UAE military jets (WAM Photo)

May 11, 2017 (ADDIS ABABA) - An Eritrean opposition group on Thursday accused the United Arab Emirates (UAE) of bombing ethnic Afar fishermen on ...