ፖሊስ ሱዳን፣ ካብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዋ ኣብ 9 መካይን ዝተጻዕና ልዕሊ 300 ኣባጊዕ ከምዝሓዘ ይገልጽ

Sheep Kassala

ፖሊስ ሱዳን፣ ካብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዋ 373 ኣባጊዕ ከምዝሓዘ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን (SUNA) ገሊጹ። እተን ኣብ ትሽዓተ ዓበይቲ መካይን ተጻዒነን፣ ኣብ ዞባ ከሰላ ዝተታሕዛ ኣባጊዕ፣ ሕጋዊ ቅጥዒ ናይ ሕክምና ዘየማልኣ ኣብ ርእሲ ምዃነን፣ ንሕርሻ እንስሳ ሱዳን ሓደገኛ ክኾና ይኽእላ'የን ክብል ምምሕዳር እቲ ዞባ ገሊጹ።

ነተን ኣባጊዕ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ከሰጋግሩ ዝተታሕዙ ክልተ ሱዳናውያንን ቁጽሮም ዘይተገልጸ ኤርትራውያን ከምዘለዉ'ውን እቲ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ገሊጹ ኣሎ።

Add a comment

እስራኤል፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብግዴታ ናብ ርዋንዳ ንምጥራዝ ኣሕሊፋቶ ንዘላ ውሳኔ ንምቅዋም ሰለማዊ ሰልፊ ይካየድ

Israel Rwanda

መንግስቲ እስራኤል፣ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብግዴታ ናብ ርዋንዳ ንምጥራዝ ኣሕሊፍዎ ንዘሎ ውሳኔ ንምቅዋም፣ ካብ ሎሚ ሮቡዕ 7 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ዓለም ሰለማዊ ሰልፊ ክካየድ'ዩ።

እዚ ብኤርትራውያንን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተወዲቡ ኣብ ኣመሪካ፣ ካናዳ፣ ሃገራት ኤውሮጳ፣ እስራኤልን ኣውስትራልያን ዝካየድ ሰለማዊ ሰልፊ፣ መብዛሕቶም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ስደተኛታት ብዘይድሌቶም ናብ ርዋንዳ ክወጹ ወይ ድማ ንዘይተወሰነ እዋን ክእሰሩ ዝብል ውሳኔ ብምኹናን፣ ርዋንዳ ነዞም ስደተኛታት ከይትቕበል ዝጽውዕ'ዩ።

Add a comment

ኣብ ዶብ ፈረንሳን ኢጣልያን ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓጊቶም ምህላዎም ተሓቢሩ

Vigntmilleፈረንሳን ኢጣልያን፣ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 600 ስደተኛታት ተዓጊቶም ከምዘለዉ ተገሊጹ። ፖሊስ ፈረንሳ ነቶም ኣብ ንእሽቶ ከተማ ቫንትሚልያ ናይ ኢጣልያ ተዓጊቶም ዘለዉ ስደተኛታት፣ ናብ ፈረንሳ ከይሰግሩ ኣብ ርእሲ ምኽልካል፣ ናይ ምስጋር ዕድል እንተረኺቦም'ውን ናብ ኢጣልያ ብምምላስ፣ ዑቕባ ክሓቱ የገድድዎም ከምዘለዉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም።

እቶም ብዘይኣላዩ ዝመጹ10ታት ቆልዑ፣ ኣዴታትን ነፍሰ ጾራትን ዝርከብዎም ስደተኛታት፣ ኢጣልያ ሓደስቲ ስደተኛታት እትገብሮ ማሕበራዊ ሓገዛት ስለዘየለ፣ ናብ ፈረንሳ ወይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ከምዝደልዩ'ዮም ዝገልጹ።

Add a comment

ምርቓ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ‘ምበር ኣብ ፖለቲካስ ምቓረት የብሉን።

ማሕበራዊ ጉዳያት ሓደ ክፋል ምናልባት’ውን ዝዓዘዘ ካብ ዕለታዊ ህይወትና ዝሕዝ ክፍሊ’ዩ። ጥዕናና ባህልና ሃይማኖትና ከኣ ኣብ’ዚ ዓውዲ’ዚ ዮም ዝሕቆፉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት ምስናቶም ድሕረ ባይታን ምዕባለን ዝኸይድ ወይ ዝግለጽ ገዛኢ ዝኾነ ኣወንታዊ ባህልታት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩለን ብሄራትን ብሄረ

Add a comment

ውድብ ወይ ግንባር ምምስራት ቀሊል

እቲ ፈታኒስ፡ ኣብ መኣዝን መትከላቱ፡ ቀጻልነቱን ተዓዋተይን’ዩ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝኽሰት ጨፍላቒ ፖለቲካዊ ምሕደራ፣ ካብ ግዳም ዝመጽአ ድዩ ዘቤታዊ፣ መሰረቱ ደርባዊ ድዩ ብሄራዊ፣ ሃማኖታዊ ድዩ ጾታዊ፣ ካብ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ናተይ ኢሉ ዝሓቑ`ፎን ኣይናተይን ኣይመኻይደይን ኢሉ ዘግልሎን ኣለዎ። እቶም ብዝተፈላለዩ ጉልባባት ኣብ ዙርያቲ ሽግርን ኣፈታትሓኡን ሓሳቦም ከየካፍሉ፡ ከይሰርሑን ብውጽኢት ስራሖም ተጠቀምቲ ኮይኖም ሰላማዊ ማሕበራዊ ህይወት ከይመርሑ ዝተገለሉን ወገናት ድማ፡ ነዚ ኣግላሊ ኣድላዊ

Add a comment

ስቕታ

ሃገር ኣልቦ ክትከውን ምስተፈረድካ እንታይ ከይገብር ተባሂልካ ምስተነዓቕካ ቋንቋኻን ባህልኻን ምስተሃርመ፡ ነፊጽካ በረኻ ወጺእካ ተቓሊስካ ብደምን መስዋእትን ነጻነት ኣምጺእካ።

Add a comment

ኣብ ሃገረ ሊብያ ብሓደጋ መኪና 19 ስደተኛታት መይቶም ልዕሊ 100 ድማ ብከቢድን ፈኲስን ቆሲሎም

ኣብ ሊብያ ብመኪና ካብን ናብን ካም ዝጎዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት፡ እታ መኪና ብዘጋጠማ ናይ ምግምጣል ሓደጋ መብዛሕቲኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተነግረሎም 19 ሰባት ከምዝመቱ
ልዕሊ 100 ድማ ብከቢድን ፈኲስን ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ጠራብሎስ ሕክምናዊ ረድአት ይገበረሎም ከም ዘሎን ንፖሊስን ሓካይም እቲ ሆስፒታልን ብምጥቃስ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን። እቲ ሓደጋ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ 14 ለካቲት 2018 ኣብ ከባቢ ከተማ ባኒ ወሊድ ዝተባህለ ካብ ጠራቡሎስ ኣስታት 170 ኪ/ሜተር ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ማለት ኣብ’ቲ ስደተኛታት ናብ ማእከላይ ባሕሪ ንምእታው ዘዕርፉሉ ቦታ ከም ዘጋጠመን ሓቢረን።

Add a comment

መልሲ ነቶም ካባና ንላዕሊ ደሞካራስያዊያን ክኾኑ ዝፍትኑ

ተር ከም ዓተር ዕላማይ ራኣያ

ገለ ዘይብላ ኣብ ናታ ዙያ

መትከለይ ኣውሊዔይ ቀጠልያ,

መንነተይ በርሀ ኤርትራዊ

ዕላምይ ንጹር ዩ ሃገራዊ

ተጃሃሪ ኣይኮንኩን ኣንቀድዓዊ,

Add a comment

“ክ ቡር የ ኽ ብረ ካ ማዕ ረ ነ ብሱ፡ ሕሱር ’ውን ከ ምኡ ”

ዝ ኾ ነ ሰ ብ ብዛ ዕ ባ ና ይ ገ ዛ እ ር እ ሱ ኩለ ን ተ ና ኡ ኮ ነ ብዛ ዕ ባ ካ ል እ ክ ዛ ረ በ ሉ ዝ ደ ሊ ዛ ዕ ባ ሓ ሳ ቡ ና ይ ምግ ላ ጽ መሰ ል ኣ ለ ዎ ። እ ዚ መሰ ል ዚ ሃ ና ጽ ን ቅ ቡል ን ዝ ኸ ውን ግ ና ና ይ ካ ለ ኦ ት ተ መሳ ሳ ሊ መሰ ል ዘ ይ ጉ ን ጽ ክ ኸ ውን እ ን ከ ሎ ጥራ ይ እ ዩ ። እ ቲ ሓ ሳ ብካ ና ይ ምግ ላ ጽ ሜዳ ከ ም ና ት ካ ብሕታዊ ን ብረ ት ወሲድካ ን ካ ለ ኦ ት ክ ት ነ ድሕ ን ኣ ፎ ም ከ ተ ት ሕ ዝ ን ምፍ ታን ግ ና ብኹሉ መዕ ቀ ኒ ቅ ቡል ኣ ይ ኮ ነ ን ።

Add a comment

ናይ ብሄረ - ትግራይ ናይ መንነት ቅልውላውን ሕልሚ ትግራይ ትግርኝን

ኤርትራ ከም ሃገር ዝቖመት ብ 1890 ብመንግስቲ ጣልያን ኢዩ። ቅድሚ መንግስቲ ጣልያን እቲ ምዕራባዊ ቆላ ብመሻይኽ (ደግለላትን፥ ከንቲባታትን ) ክመሓደር ከሎ ፥ እቲ ከበሳዊ ሸነኽ ከኣ ብራእስታት ሓሓሊፉ’ውን ብባሕሪ ነጋሽ ዝፍለጡ ነገስታት ይምራሕ ነበረ ። ባጽዕን ከባቢኣን መጀመርያ ብቱርኪ ቀጺሉ ከኣ ብደቂ ናይብ ዝፍለጡ ምስሌነታት ወይ መሻይኽ ይመሓደር ነበረ ። እቲ ደቡባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መሬት ደንካልያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብሱልጣናት ይመሓደር ነበረ። እዘን ኩለን ዞባታት ነብሰን ክኢለን ባዕለን ንባዕለን የመሓድራ ነበራ ።

Add a comment

ሰብኣዊ ክብሪ ዘይብሉ፡ ሓቀኛ ሃገራዊ ስምዒት ክውንን ኣይክእልን።

ሰብ ንሰብ ይኽብር’ዩ። ከምኡውን ዜጋታት ሃገሮም ይፈትው’ዮም። ሰብ ንሰብ ክፈቱ ወይ ከኽብር እንከሎ፡ ወላዲ፡ ውላድ፡ ሓው፡ ሓፍቲ ፡ እሙን ዓርኪ መሓዛ ስለዝኾነ/ዝኾነት ዝሓድረካ ፍቕርን ትህቦ ኣኽብሮትን ሓደ ነገር’ዩ። ብግዳማዊ ተኽለ-ሰብነት ብግዝያዊ ጾታዊ ስምዒት ተደፋፊእካ ምምራኽ’ውን የጋጥም’ዩ። ካብ ልሳኑ/ልሳና ብዝወጽእ ረዚን ሓሳብ/ርእይቶ ተበጊስካ ምፍታው፡ ምድናቕን ምኽባርን’ውን ኣሎ። እዚ ካብ ሃናጺ ሓሳብ ተበጊስካ ምፍታው፡ ምድናቕ፡ ምኽባር፡ ሚዛን ዘለዎን ኩሉ ሰብ ድማ ክኸተሎ ዝግባእን’ዩ። ካብ’ዚ ዝበለጸ ናይ ግድን ኣኽብሮት ክትህበሉን ክትረኽበሉን ዝግባእ ድማ ኣሎ። ማ

Add a comment

ኣርኣያ ፍትሒ (ዑመር) 1ይ ክፋል 1/6

ንነፍሱ ፍትሒ ዘይምነ / ዘይደሊ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣይተወልደን። ኣይክውለድን`ዩ ። ኪኖ`ዚ ዘሎ  በዳሂ ስጉምቲ ግና ንናይ ኻለኦት ፍትሒ  ምምናይን ምስራሕን ምስዋእን `ዩ። ኣብ`ዚ ዝሓለፈ 200 ዓመት ከም ኣርኣያ ፍትሒ ክንወስዶም እንኽእል ከም ኣብራሃም ልንኮን ንስንሰለት ባርነት ዝበተኸ፤ ብሰንኪ ፍትሓውነቱ ዝተቀትለ። ከም ማህተማ ጋንዲ ጸሬ ወጽዓ ዝተቃለሰ፤ ደቂ ሰባት ፍትሒ ዘይተጋራጨውቲ  ክገብሮም ይኽእል ምዃኑ ዝኣመነ፤ ብሰንኪ`ዚ እምነቱ ዝተቀትለ። ከም ማርቲን ሉተር ክንግ ንፍትሒ ደቂ ሰባት ዝተቃለሰ፤ ብስንኪ`ዚ ፍትሓዊ ቃልሱ ዝተቀትለ። ……….  ንዖኦም ዝመስሉን ኣለዉ።

Add a comment

ሕሱር ግን ከኣ ማንታ ተልእኾ ዘለዎ ጽንብል መበል 181 ዓመት ሩስያዊ ደራሲ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ኣብ ኣስመራ፡

ታሪኽ ህዝብታት ኤርትራ ታሪኽ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ፡ እምቢ ኣይግዛእን ሕረና መስዋእትን ዓወትን’ዩ። ኣብ’ዚ ናይ ከባቢ 100 ዓመት ቃልስን ዓወትን መስርሕ ብቑጽሮም ብዙሓት፡ ብመስተክራዊ ሓርበኛዊ ሃገራዊ ውዕለኦም ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ኣወዳዲርካ ብልጫ ንምሃብ ዘጸግሙ፡ ሓድሽ ወለዶ ኣብነታዊ ተመክሮ ዝወስደሉ ዝመሃረሉ፡ ዘሕብን ሃገራዊ
ጀግንነት ፈጽሚሞ’ዮም። ኤርትራውያን ዝተዓወትሉ ዓውድታት ግን ኣብ ወተሃደራዊ ግንባራት ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ስለያን ፈዳይንን ታሪኽ ሰርሖም’ዮም። ምስጢር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምዕቃብ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ህይወት ከፊሎም’ዮም። ኣብ ኣካዳሚያውን ምርምራውን ትምህርቲ ተሳቲፎም ዘሕብን ውጽኢት ዘምጽኡ ነይሮም ኣለውን’ዮም። ካብ ዘመናዊ ሕጊ ዝሃብተመ ያታዊ ሕጊ ወይ ሕጊ እንዳባ” ዝነደፉ ሰፊሕ

Add a comment

ሓጸርቲ ዜናታት ጀርመን ጉጅለታት ግንባር ሃ ገ ራዊ ድሕነ ት ኤርትራ

ዕ ለ ት 03 /02 2018 ብሓላ ፊ ስ ር ዒታዊ ጉዳይ ጨን ፈር ጀር መን ተጸ ወዔ ኣ ኬባ ኣ ብሳ ል ባ ው ኒ ደራት ፍራን ክፎር ት

Add a comment

እንታይዩ ሐሸሽ ዝብል ዘሎ

ውሽጡ ሑሩር ዓርከይ ኢሂ፡ እንታይ ዩ ሐሸሽ ዝብል፡ ትም ኢልካ ተሐባእ ስለያ ህግደፍዩ ዝመጽእ ዘሎ፡ክንዲ ብሐባር ያዕ ንበሎ፡ገለ ዓገብ ኢሉ ኣብ ማእሰርቲ ክልሎ, ውሽጡ ሑሩር ገሪሙኒሎ,ክንዲ ዝኾለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብጭፍራ ህግደፍ ተዳሂኹ..እንዳ ሞተ ብፍርሒ ተዋሒጡ፡ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ሕልንኡ ሸይጡ፡ መውጺኢኡ ሲሒቱ, ተገምጢሉ ንመንደዓት ህዝቢ ገንዘቡ የመጡ,,

Add a comment

ኣብ ከተማ ካለ ፈረንሳ ኤርትራውያንን ኣፍጋኒስታናውያንን ተባኢሶም ኣርባዕተ ሰባት ብከቢድ ተጎዲኦም

መበገሲ ምኽንያት ብልክዕ ዘይተፈልጠ ኣብ መንጎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ካለ ፈረሳይ ተዓቚቦም ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራን ኣፍጋኒስታንን ብዝተፈጥረ ባእሲ ኣርባዕተ ብከቢድ ዝተሃስዩ ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቖሰሉ ድምጺ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብ 2 ለካቲት 2018 ኣብ ዘቃልሓቶ ዜና ኣፍሊጣ። እቲ ግጭት ብዕለት 1 ለካቲት 2018 ከም ዘጋጠመ፡ ኣባትር፡ ጠራሙስን ካልእ በላሕቲ ነገራት ከም ዝተጠቕሙ፡ መን ዝተኮሶ ዘይተፈልጠ ብጥይት ዝተሃረሙ ከም ዘለውዎም፡ ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቲ ሓደገኛ መልክዕ ሒዙ ዝነበረ ግጭት ደው ከም ዘበሎ፡ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ዠራርድ ኮሎምብ ብኣካል ኣብ’ቲ ቦታ ከይዱ ከም ዝተዓዘቦን ኣፍሊጣ።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ

ዋዕላ፡ ኣርባዕተ ፖሎቲካዊ ዉድባት ኤርትራ፡ ኣርባዕተ ውድባትና፡ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር(ስምረት)፡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)፡ ሰውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)ን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ- ሕድሪ)፡  ካብ ሕዳር 2015 ጀሚሮም፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ዘንጸላለዎም ዘሎ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ንምድሓን፡ ዓቕምታቶም ጠሚሮምን ኣወሃሂዶምን ክቃለሱ ብዝበጽሑዎ ስምምዕ፡ ንምዕዋቱ ዕቱብ ጻዕርታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። በቲ ዝበጽሑዎ ስምምዕ መሰረት ከኣ፡ ካብ ዕለት 7 ክሳብ 12 ለካቲት 2018 ዓ.ም. ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ኣኽሱም ብዘካየድዎ ዋዕላ፡ ብሓባር ዘቃልሶም ሰፊሕ ፖለቲካዊ ዉዳበ፡ እምነ-መሰረት ኣንቢሮም።

Add a comment

ብርእይቶ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ቀኒአ

ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ ሓፈሻውነት ወጺኦም ብመትከል ዝምድርሉ መድረኽ ናፊቐ ሰላም ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ ኣዳለውቲ ሰሙናዊ መደብ እንታይ ይበሃል እንታይ ይጸሓፍ፡ ከመይ ኣለኹም ሰነይ ክትህልው ልባዊ ትምኒተይ’ዩ። እዛ ዝሰደልኩም ዘለኹ መልእኽቲ መሰረታዊ ትሕዝቶኣ ከይተንከፍኩም ኣብ ኣቀማምጣ ቃላትን ፊደላትን ጌጋ እንተለዋ ኣሪምኩም ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ከተብጽሑለይ ሓደራ።

Add a comment

ኣባላት ጸጥታ፣ በዓልቲ ቤት ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣሲሮም

Berhane Abrehe

ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣልማዝ ሃብተማርያም ንዝተባህለት በዓልቲ ቤት ናይቲ ኣብዚ እዋን'ዚ ደስኪሉ ዝርከብ ሚኒስተር ፋይንናስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ከምዝኣሰሩዋ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም።

ወይዘሮ ኣልማዝ ሃብተማርያም ካብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን ኣትሒዛ ኣብ ቀይዲ ከምእትርከብ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ኣባላት ጸጥታ፣ ምስቲ ሚኒስተር ነበር ቅርበት ንዘለዎም ሰባትን ምስመን ይራኸብ ምህላዎን ብቀረባ ይከታተሉ ከምዘለዉ ኣረዲኦም።

Add a comment

ውድባዊ መግለጺ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ።

ከምዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ውሽጡ ክኸይድ ዝጸንሐ ብልሹው ምሕደራ ዘበገሶ ሕንፍሽፍሽ ብምሕያሉ  ካብ ኣፍልጦ መሰረታትን ገለ ክፋል መሪሕነታትን ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ 2016 ናብ ክልተ ከምዝተገምዐ ዝዝከር ኢዩ። እቲ ንዲሞክራስያዊ ኣገባብ ምእዙዝ ዝኾነ ኣካል ብንጹር ሃገራዊ ራእይ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝኣክል ቀጻሊ ናይ ዳግመ ስርርዕ ንጥፈታት ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ብስጡም ሓድነትን ብዝጸፈፈ መስርሕን ኣቃኒዑ።  “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ብ29 ጥሪ 2018  ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኣባላቱ ዝተወከሉ ተጋባእቲ ዝተሳተፉሉ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ  ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ዕድመ ዝተገብረሎም መራሕቲ መሓዙት ውድባት ኣብ ዝተረኽቡሉ ብድሙቕ ስነስርዓት ተኸፊቱ  ሎሚ ዕለት 01 ለካቲት 2018 ኣብ መበል ራብዓይ መዓልቱ ብምዕሩግ ኣገባብ ተደምዲሙ።

Add a comment

እንታይዩ ሐሸሽ ዝብል ዘሎ

ውሽጡ ሑሩር ዓርከይ ኢሂ፡ እንታይ ዩ ሐሸሽ ዝብል፡ ትም ኢልካ ተሐባእ ስለያ ህግደፍዩ ዝመጽእ ዘሎ፡ክንዲ ብሐባር ያዕ ንበሎ፡ገለ ዓገብ ኢሉ ኣብ ማእሰርቲ ክልሎ, ውሽጡ ሑሩር ገሪሙኒሎ,ክንዲ ዝኾለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብጭፍራ ህግደፍ ተዳሂኹ..እንዳ ሞተ ብፍርሒ ተዋሒጡ፡ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ሕልንኡ ሸይጡ፡ መውጺኢኡ ሲሒቱ, ተገምጢሉ ንመንደዓት ህዝቢ ገንዘቡ የመጡ,,

Add a comment

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣብራሃም ነጋሲ መግለጺ ሐዘን

ሰብ ኣለዋ እዛ ሃገር, ከም ስርዓተ ሃይለ ስላሴ ደርጊ, ኣርዑት ጭፍራ ህግደፍ ክስበር, ሕድሪ ኣሎና ናይ ቀዳሞት ዳሕረዎት, ጀጋኑ ስዉኣት ደቂ ሃገር,,

Add a comment

በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኤርትራ፣ ብስም "ውህሉል ዕዳ" ሰሊዕዎ ብዘሎ ክፍሊት፣ ህዝቢ የማርር

ELPA

በዓል መዚ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኤርትራ፣ ብስም "ውህሉል ዕዳ" ንዓማዊሉ ሰሊዕሎም ዘሎ ክፍሊት፣ ንህዝቢ ከምዘማርር ጌርዎ ምህላዉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

እቲ በዓል መዚ፣ ብሰንኪ ክኽተሎ ዝጸንሐት ዘይቅርዑይ ምሕደራ፣ ተገልገልቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ወርሓዊ ክፍሊት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከይከፈሉ ከምዝጸንሑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ብስም "ውህሉል ዕዳ" ተሰሊዕሎም ዘሎ መጠን ገንዘብ ካብ ዓቕሚ እቲ ዝበዝሐ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ምዃኑ ኣስሚሮም።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

 

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)  ብጻይና ገዲም ሓረበኛ ተጋዳላይ ኣብራሃም ነጋሲ፡ ኣቦ-መንበር ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ዝነብረሉ ዝጸንሐ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽንሑ ምስውኡ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Add a comment

ጠንቂ ምድኻም ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ውድዓዊ ድዩ ባዕላዊ?

ኣንቱም ሰባት ንበይነይ ድየ ተሃዊኸ ወይስ ኩሉኹም ከም’ዚ ከማይ ኢኹም? ኣነ’ኮ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጸገም ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ምንቅስቓስ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ከኣ ብፍላይ፡ ኣበይ በጽሐ፡ እንታይ ተባህለ
ተገብረ ክከታተል ውልቀ ማሕበራዊ ህይወተይ ምምራሕ ስኢነ። ረዚን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘይብሉ ኣብ እከለ ውድብ ምፍንጫል ተፈጢሩ፡ እከለ ኣንጻር እከለ ጽሒፉ፡ ኣብ ኢንተርኔት ዘርጊሑ፡ ርኢኻዮዶ
ኣንቢብካዮ’ዶ ዝብል ፈኲስ ዕላል እንተዘይኮይኑ፡ ከም’ቲ ዝደልዮን ዝምነዮን እከለ ዝተባህለ ውድብ’ኮ ውሽጣዊ ሓድነት ኣለዎ፡ ብተግባር ከኣ ጽቡቕ ንጥፈታት ይገብር’ዩ።

Add a comment

ዘተ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት፡ ተስፋ ሰላም ንዞባና፡ ፖለቲካዊ ጽፍዒት ንጉጅለ ህግደፍ፡

ዞባና ጸጥታዊ ርግኣት ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኲናትን ወረ ኲናትን ተፈልይዎ ዘይፈልጥ ተሃዋሲ ዞባ’ዩ። ዘለዎ ክሳዳዊ ኣቀማምጣን ስትራተጂካዊ ዓለማዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገዳስነትን ዝስሕቦም ርእሰ ሓያላን መንግስታት፡ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ዝጻወትዎ ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብ ህዝቦም ዘይተኣማመኑ ሕሉፍ ስሰዐ ስልጣን ዘለዎም ገለ መራሕቲ ሃገራት እዚ ዞባ፡ ንስልጣኖም ክብሉ ኮነ ኢሎም ብዝፈጥርዎ ጽልእን ኲናት ወትሩ ምስተሓመሰ’ዩ። ዕረፍቲ ዘይብሉ ኲናት፡ ንሱ ዝወለዶ ከልበትበትን ድኽነትን ሓደ ካብ

Add a comment

ገንዘብ ከፊልካ ጎይታ ምግዛእ

ወዲ-ሰብ ከፍርየሉ ኣብ ዝኽእል ዕድመ ምስ በጽሐ፡ ጉልበቱን ፍልጠቱን ክንዲ ዝኸኣሎ ክሰርሕ ኣለዎ። እንተሰሪሑ ከፍርዩ። ገንዘብ ክረክብ’ዩ። ገንዘብ እንተረኺቡ ከኣ ዘድልዮ ነገራት ክሽምት’ዩ። ገንዘብ ብዝተፈላለየ ሕጋውን
ዘይሕጋውን መንገዲ ናይ ምርካብ ዕድላት’ኳ ዘጋጥም እንተኾነ፡ ብወሳኒ መልክዑ ግን፡ ፍልጠትካ ወይ ጉልበትካ ኣፍሲስካ’ዩ ዝርከብ። ፍልጠትካን ጉልበትካን ሂብካ ትረኽቦ ገንዘብ ድማ፡ ንህይወትካ ዘድሊ ዓይነት ነዋት ካብ ዕዳጋ ትሽምተሉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ገንዘባዊ ምንጪ ናይ ምርካብ ዕድል ንዘይብሎም ጽጉማት ሰባት ብምዕንጋል ናይ ሕልና እፎይታ ትረኽበሉ’ዩ። ነብስኻ ብምኽኣልካን ንኻልኦት ጽጉማት ብምሕጋዝካን ከይሞትካ ኣብ መሬት እንከለኻ መልሰ ግብሪ ናይ ሰናይ ተግባርካ ትሪአሉ’ዩ።

Add a comment

መኤረምታ!!! ብዛዕባ ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ.

Image result for eritrean monkey

ኣይተወይልጅ የማነ ኣሰገሄኝ መሽሻ  ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን ብዕለት 24/01/2018 እንታዋይነት ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ. የማነ ኣስገሄኝ መሽሻ ሓበሬታ ልኢኸ ምንባረይ ይዝከር። ንዘመሓላለፍኩዎ ሓበሬታ ዘንበቡ ግዱሳት ጭቡጥ ሓበሬታ ብዝለኣኹለይ መሰረት እምበኣር እዚ ዝስዕብ እዩ፡

Add a comment

ዕዳጋታት ኤርትራ ምስ ምዕጻው ዶብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ካብ ዝነበሮ ብዝኸፍአ ገረውረው ኢሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ

ብተግባር ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ትንፋስ ንግዳዊ ንጥፈታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ህዝቢ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ብቐጥታ ዝጥቀመሎም ሃለኽቲ ነገራት ድማ ብፍላይ፡ ሱዳንን ምስ ሱዳን ዘዋስኑ ቦታትን ኮይኑ ምጽናሑ፡ ፕረሲደንት ሱዳን ዑመራል በሽር ብሰንኪ ህግደፍ ዝገበሮ ሓላፍነት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ገልበጥበጥን ብዝሓደሮ ጸጥታዊ ስግኣትን ካብ ቁጽጽር ወጻኢ እናኾነ ዝመጽአ ዘይሕጋዊ ንግድን ምስ ኤርትራ ዘራኽቦ ዶባት ካብ ዝሓጸወሉ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ጀሚሩ ዕዳጋታት ኤርትራ ኣብ

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

መስዋእቲ ክቡር ተጋዲላይ ኣብርሃም ነጋሲ ብሃንዯበት ምስ ሰማዕና ኣዚዩ ኣሰንቢደና። ምኽንያቱ ሓዯ ንነዊሕ ጊዜ ናይ ቃልሲ ብጻይ ዝነበረ ክፍለየካ ከሎ ክሳብ ክንዯይ ከቢዴ ምዃኑ ሽዑ ኢዩ ዝርዯኣካ። ልዕሊ ኩሉ ዴማ እቲ ዝነበሮ ንያትን ሞራልን ናይ ቃልሲ ብቐሊሉ ዝስገር ኣይኮነን። ሓርበኛ ኣብራሃም ነጋሲ ነቲ ዝወረድ ከቢዴ ሕማምን ቃንዛን ተጻዊሩ ስቓይ ህዝቡን ሃገሩን ንኸቃልል ንነዊሕ ዓመታት ከይተሓለለ ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል ዓሪፉ ኣይፈልጥን። ይኹንምበር ሓርበኛ ኣይነብርን ታሪኹ ግን
ነባሪ ኢዩ ከምዝበሃል ኣብርሃምውን ተሰኪሙዎ ዝነበረ ጾርን ሓላፍነትን ፍቕሪ ህዝቡን ሃገሩን ናብቶም

Add a comment

መንግስቲ እስራኤል ስደተኛታት ካብ ሃገሩ ክጥርዝ ኣውጺእዎ ዘሎ መደብ ንኽስርዝ፣ ብሪጣንያ ኢድ ከተእቱ ጻውዒት ቀሪቡ

depor_demoመንግስቲ እስራኤል ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ካብ ሃገሩ ክጥርዝ ኣውጺእዎ ዘሎ መደብ ንኽስርዝ፣ ብሪጣንያ ኢድ ከተእቱ ናይ ፊርማታት ምእካብ ጻውዒት ቀሪቡ።

እዚ ብኤርትራውያንን ብሪጣንያውያንን ዝተጸወዐ ፊርማ ናይ ምእካብ መስርሕ እኹል ድምጺ እንተረኺቡ፣ ፓርላማ ብሪጣንያ ክዝትየሉ ከምዝግደድ እዩ ዝግለጽ።

ኣብዚ መንግስቲ እስራኤል ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምጥራዝ መስርሕ ንምቅዋም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ዝካየደሉ ዘሎ እዋን፣ ፊርማታት ናይ ምእካብ ጎስጓስ እውን ማዕረ ማዕሪኡ ይካየድ ከምዘሎ’ዩ ዝፍለጥ

Add a comment

ናይ ሓዘን መልእኽቲ

ናብ ዝኸበርኩም፡- ቤተ ሰብ፣ ናይ ቃልሲ ብጾቱን ኣዕሩኽን፡ ስዉእ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡- መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡ ዝፈለጥና ካብ መርበብ ሓበሬታ ገረገር ዶት ኮም እዩ፡፡ ኣዚና ሰንቢድናን ሓዚናን። መስዋእቲ ንተቓለስትን ደቂ ሰባትን ዝተዋሃበ፡ ዘይተርፍ ንቡር ትዕድልቲ እዩ፡፡

Add a comment

ኣብ ኣስመራ ተኹሲ፡ ህድማን ግፋን

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ዝባ ማእከል ብዜተፈጥረ ተኹስን ግፋን ህዜቢ ከምዜተኸላበተ፡ ክልተ ከም ዜተኣስሩ ሓዯ ከም ዗ምለጠ ኣረጋጊጾም። ነቲ ፍጻሜ ብኸምዙ ይገልጽዎ።

Add a comment

ኤርትራ፣ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተመስረታ ሓሙሽተ ኣብያተ ሕክምና ተዓጽየን

Engela clinic

መንግስቲ ኤርትራ፣ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተመስረታ ብውሕዱ ሓሙሽተ ኣብያተ ሕክምና ዓጽዩ።እቲ መንግስቲ ነዘን ኣብ ዞባታት ደቡብን ዓንሰባን ዝነበራ ሓሙሽተ ክሊኒካት ዝዓጸወሉ ምኽንያት፣ ኣገልግሎታት ትምህርትን ሕክምናን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክመሓደር ኣለዎ ብዝብል ውሳኔ ምዃኑ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት ገሊጾም።

Add a comment

ሱዳን ናብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ከባቢታት ዞባ ከሰላ ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ ኣዋፊራ

sudan

ሱዳን ናብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ከባቢታት ዞባ ከሰላ ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ ከምዘዋፈረት ንመደበር ቴሌቪዥን ኣሽሩቕ ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ።

ብመሰረት እቲ ማዕከን ዜና ዘቕረቦ ጸብጻብ፣ ኣምሓዳሪ ዞባ ከሰላ ኣደማ ጃማ፣ እቲ ኣብ ካርቱም ተዋፊሩ ዘሎ ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ፣ ኣብ ምቁጽጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብን ኣጽዋርን ከምኡ ድማ ዘይሕጋዊ ንግዲን ሃለኽቲ ነገራትን ክነጥፍ'ዩ።

Add a comment

ምስ ነብሱ ዝተባእሰ ምስ ካልእ ብሰላም ክነብር ኣይክእልን።

ዘይምርድዳእ ምስሕሓብ ምጉናጽ ምግርጫው ኣብ መንጎ ክልተ ሰባትን ልዕሊኡን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ መንጎ ጉጅለታትን መንግስታትን ‘ምበር ኣብ ሓደ ሰብ ከምዘጋጥም ብዙሓት ዝርድእዎ ኣይመስለንን። ክልተን ካብኡ ንላዕልን ሰባት ተባኢሶም፡ እከለ ንእከለ ከም’ዚ ኢልዎ ገይርዎ፤ በዓል እከለ ሸምጊለሞም ብይቕሬታ ብሰላም ኣደቂሰሞ። ኣፋል ኣቤት ፍርዲ ኣምርሑ። እከለ

Add a comment

EPDP Seeks Good Relations with Fraternal Government of the Sudan

The Eritrean People's Democratic Party (EPDP) on 6 February 2018 addressed an important memorandum to the Government of neighborly Sudan expressing: a) the "deep anxiety and apprehension" of many Eritreans in the opposition camp about the the build-up of tensions in the region, and b) listing modest requests "for solidarity with and support to" Eritreans everywhere by the Government and people of fraternal Sudan

Add a comment

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ28 ጥሪ 2018 ስሩዕ ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ

ኣቦ-መንበር እቲ ሰልፊ ብ/መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ፡ ኣብ ሃገርናን ዞባናን ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታትን ከመይነት ኣገጣጥማኡን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃበ፡ ድሕሪ መብርሂ ብ/መንግስተኣብ ናይ ትሸዓተ ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ስራሕ ቀሪቡ ከምዝተዘተየሉ፡ ቤት ጽሕፈት ዜና እቲ ሰልፊ ብ29

Add a comment

ንቀታሊኻ ምምጓስ ውጽኢት ሕሉፍ ፖለቲካዊ ድንቁርናን ራዕድን መሰለይ ኢልካ ንመንግስቲ ምጭናቕ መርኣያ ደሞክራስያዊ ምዕበለ

ህዝብታት ከም ህዝብታት ዋላ ናይ ቋንቋ፣ ዓሌት፣ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ቦታ ፍልልያት ይሃልዎም፡ ደላይቲ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ቁጠባዊ ምዕባለ ምዃኖም ኣየከራኽርን። ስለምንታይ ብዘይ ውሑስ ሰላም፣ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ፍትሓውን ቀጻልነት ዘለዎን ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም ተሓልዩ፡ ብማዕረን

Add a comment

መንነት

መንነት ኣይጭበጥን ረቂቕ’ዩ ብልሓቱ

ኣይቅልጽም ኣይሃብቲ ውሽጢ’ዩ መሰረቱ

ገለ ግዜ ምሳኻ ይፍጠር ብጊሓቱ ገለ ይውረስ

ካብ ሃንደስቱ።

Add a comment

ሃ.ድ.ኤ ሕድሪ ንጉዳይ ስደተኛታት ዜጋታትና ኣብ እስራኤል ቀዳምነት ሂቡ ይንቀሳቐስ ኣሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ንዳግማይ ምፍንጫል ቦታ ዘይህብ ንኹሉ ጸረ ሓድነት ሕማማት ሰጊሩ ጉዳይ ሓርነት ህዝቡ ጥራይ እንኮ ዕላምኡ ዝገበረ ውድብ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ(ሃ,ድ,ኤ.ሕ)ንኣርባዕተ መዓልታት ብዝተኻየደ ጉባኤኡ ኣቢሉ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ብዝገበሮ ጽፉፍ ዳግመ ስርርዕ ህሉው ከምዝኾነ ዝዝከር ኢዩ። ሃ.ድ.ኤ..ሕ.  ኣብ ደምዳሚ መግለጺኡ ኣብ ዘማሓላለፎ መልእኽቱ ኩለን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ሓደ ጽላል ተጠርኒፈን ሓደ ንቐጻልነት ሃገርና ኣውሒሱ ንከባብያዊ ሰላም ከረጋግጽ ዝኽእል ሓባራዊ ናይ ቃልሲ መደብ ክሰርዓ ጻውዒቱ ኣቕሪቡ ኢዩ።

Add a comment

ግብጺ፣ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምጥያስ ዝጽበዩ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘለዉ ተሓቢሩ

Hamid Al Ajeb

ኣብ ግብጺ፣ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምጥያስ ዝጽበዩ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘለዉ ኣቦ መንበር ኮሚተ እቶም ስደተኛታት ኣቶ ሓምድ ኣልዓጀብ ምስ ሬድዮ ኤረና ቋንቋ ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ ገሊጹ።

ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ኮሚተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብውሳኔ ኣብታ ካይሮ ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከምዝተመስረተ ብምርግጋጽ፣ ኣብ ጽላል እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝተመዝገቡ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ከኣ ጉዳያቶም ብመንገዲ'ዚ ኮሚተ ከምዝከታተሉ ኣፍሊጡ።

Add a comment

በበይንኻ ዳሳት ተኺልካ,ቱታ ቦታኣ ሲሒታ

ንደቂ ኤረይ ክላቦ, ብስኒት ንዝብኢ ጎዶቦ ክንገጥሞ

ቅድሚ ኣውራጃዊያን ምዃና ኤርትራዊያን ኢና ሞ

ንጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ብሐባር ዳስዩ ርእሱ ዘሕምሞ

ሕድሪ ጀጋኑ ጠሊሙ ጋኔን ዘፍረሶ ህድሞ ክንዛዝሞ,

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፡

ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን፡ ብስም መላእ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ እንዳገለጽና፡ ንስዉእ መንግስተሰማይ የዋርሶ፡ ንቤተሰቡን መቃልስቱን ከኣ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል፡

 

 ፈጻሚ ኣካል
ግሃድኤ-ሕድሪ
30 ጥሪ 2018

Add a comment

ብሰንኪ ብልሽውና ሓለፍቲ፡ 32 -ታሕተዎት ተኣሲሮም

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ክፍሊ ስንቂ (ሎጂስቲክ) ከቢድ ብልሽውና ከምዜተፈጸመ ብዜምልከቶ ኣካል ከምዜተጻረየ ኣረጋጊጾም። ንሕጋዊ ተሓታትነቱ ግና ዜምልከቶም ኣርባዕተ (4) ሓለፍቲ ሎጂስቲክ ኣብ ክንዱ ዜሕተቱ፡ ብኣንጻሩ ታሕተዎት
ግዲይ ኮይኖም ከምዜተኣስሩ ኣረጋጊጾም። ዗ካየደዎ መጽናዕቲ ብመርትዖ ኣሰንዮም ኣቕሪቦሞ ስለ዗ለዉ፡

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

ሎሚ ዕለት 29. 01. 2018 ኣብ ትሕቲ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ንዘለወን ኩለንውድባትን ሰልፍታትን ዝዓደመ ውድብ ግሃድኤ - ሕድሪ፡ መጀመርያ ቃል ኣቦ መምበር ኣሰናዳኢ ሽማግለ ብብጻይ በርሀ ተኽልዝጊ ቐጺሉ ቃል ግሃድኤ - ሕድሪ ብ ኣቦ መምበር ውድብ ብብጻይ ክፍልዝጊ ገብረመድህን ስዒቡ ኣብ ኩነታት ህዝብናን ውድባቱን ዘተኮረ  ሰፊሕን ምሃርን ጽሑፍ ብ ሓላፊ ዝምድናታት ብብጻይ ብርሃነ ገብረመድህን ተሰምዐ፡፡

Add a comment

ኣብ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ዲሞክራስን ጽንዓትን ተማሂረ!!!

ሰልፊ ማለት ብሓደ ስነ ሓሳብ መትከል ተኣሳሲሩ ዝሰርሕ ፖሊቲካዊ ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ኢዩ። ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ወይ ዘይዲሞክራሲያዊ ክኸውን ይኽእል። ሰልፈይ ዲሞክራሲያዊ ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ ኣነ መሰለይ እንታይ ኢዩ ምስ ፈለጥኩ ጥራሕ ኢየ ክመዝኖ ዝኽእል። ብኣከያይዳ ናይ ሰልፈይ ዕጉብ ክኸውን ከይከውን ኣብ ኣተሓሳስባይ ኢዩ ዝምርኮስ።

Add a comment