ብስም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ፖለቲካዊ ወሻሽም ክቐያይር ዝመሰዮ መንግስታዊ ጉጅለ፡

መርሕነት ህግደፍ ትማሊ ባህጊ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ መትከል ኣይነበሮን። ኣብ’ቲ ካብ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ፍጮ ዝወጽአ ናቱ ጸቢብ ጉጅላዊ ሕሳባት ከረጋግጸሉ ዝሓዞ ኣንፈት’ውን ቀጥ ኢሉ ዝኸይድ ዘይኮነ፡ ከከም ኩነታቱ ዝጋላበጥ’ዩ ነይሩ።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት........................

ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት፡ ናህሪ ዕዳጋን ሕጽረት ገንዘብን ተወሲኽዎ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዝርከብ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም። ህዝብታት ኤርትራ ካብ ካልእ ግዝያት ብዝኸፍአ፡ ብዛዕባ ሽግሮም ኣመት ዝገብር ኣካል ኣብ ዘይብሉ ካብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ተነጺሎም ብሓያል ጥሜት ይግረፉ ከም ዘለው፡ ጉጅለ ህግደፍ ድማ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ጥሜት ኣብ እዝኒ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ከይበጽሕ ንምሕባኡ፡ ብጸጥታ ብምቁጽጻር፡

Add a comment

ብጃምላዊ መቕዘፍቲ ዜጋታቱ ዘይሓዝንን ዜናዊ መርድእ ዝነፍግን ጉጅለ ህግደፍ.............

ብጃምላዊ መቕዘፍቲ ዜጋታቱ ዘይሓዝንን ዜናዊ መርድእ ዝነፍግን ጉጅለ ህግደፍብልኡላዊ  መሬት ይግደስ ’የ ክብል ኣየምሕረሉን ክብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ኣፍሊጦም።ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ዝተገፈፉ፡ ገለ ብዘይጭቡጥ ምኽንያት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ክሳቐዩዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ዝኾኑ ዜጋታት፡ ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕ ብዝጋጠመ ምግምጣል መኪና፡ ልዕሊ40 ሰባት ከም ዝተቐዝፉ፡ ልዕሊኦም ከኣ ብከቢድን ፈኲስክን ከም ዝተጎድኡን ዝገለጹ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ፡
በዚ ዘይስንብድን ብወግዒ መግለጺ ሓዘን ዘየውጽእን መንግስቲ መንግስቲ ኢልካ ክትገልጾ ኣጸጋሚ’ዩኢሎም።

Add a comment

ብኹረት ሲቪላዊ ትብዓት (civil courage)

ኣብዛ እንነብረላ ዓለም ደቂ ሰባት ኣበየ ዝነብርሉ ክፍልታት ዓለም ብደረጃ ከባቢኦም ነናቶም ፍሉይነት ደረጃ ሕብረተ-ሰብኣዊ  ምዕባለ ኣለዎም። ገለ ብኣማእታት ዓመታት ዝቐደመ ምዕባለ ክህልዎም እንከሎ ካልኦት ከኣ ብማዕሪኡ ንድሕሪት ተሪፎም ንርኢ። መኽንያት ናይዚ ፍልልያትዚ ብደቂቕ ክዛረበሉ ዘኽእል ኣፍልጦ የብለይንን። ምናልባት ኩነታት ኣየር ዓለምና ዓቢ ግደ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን። ምስዚ ደረጃ ፍልልያት ሕብረተ-ሰብኣዊ ምዕባሌታት ጥቡቕ ዝምድና ይሃልዋ ኣይሃልዎ ፣ ብዘየገድስ፡ ኣብ ማሕበራዊ ልምድን ባህልን ኣነባብራ ዝተፈላለዩ ሃገራት፡ ከባቢታት ዓለምና ነናቶም ሕላገት ኣለዎም።

Add a comment

዗ይሕጋዊ ንግዴን ብልሽውናን ህግዯፍ ይቐላዕ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ከም ወትሩ ዯቒቕ መጽናዕቲ ኣካይድም፡ ዗ይሕጋዊ ንግዴን ብልሽውናን ህግዯፍ ይቐላዕ” ብዜብል ኣርእስቲ ንትካላት ህግዯፍ ዜምልከት ሰፊሕ ዜርዜራዊ ኣርእስቲ ብመርትዖ ኣሰንዮም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ስለዙ 1ይ, 2ይ, ክፋል ---- ወ዗ተ እናበልና ንሰነዲቶም መሰረት ገይርና ብተኸታተሊ ከነቓልዖ ኢና።

Add a comment

ኤርትራ፣ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ዝተኣስሩ ትሕቲ ዕድመ ተፈቲሖም

Haji Mussa

ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ዝተኣስሩ ትሕቶ ዕድመ፣ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዝተፈትሑ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 12 ክሳብ 17 ዝርከቡ ትሕቶ ዕድመ፣ መብዛሕቶም ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣልእስላሚያ ኮይኖም፣ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀርብሪ ሓጂ ሙሳ፣ ብኣልማማ ዝተገፈፉ'ዮም።

እቶም ትሕቲ ዕድመ፣ ኣብቲ ብ3 መጋቢት ኣብ መቓብር ሸኽ ኣላሚን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ድሕሪ ምስታፎም፣ ኣብ ዝፋነውሉ ዝነበሩ እዋን፣ ብጉዳይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ተገፊፎም ከምዝተወስዱ ስድራቤታቶም ምሕባሮም ኣይርሳዕን።

Add a comment

ዮርሳሌም፣ እስራኤል ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኸተመቶ ውዕል ምጥያስ ስደተኛታት ከተሐድስ ዝጽውዕ ሰለማዊ ሰልፊ ተኻይዱ

eri demo

ኣብ እስራኤል፣ ከተማ ዮርሳሌም፣ ቀ/ሚ ቤንያሚን ናታንያሁ፣ ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኸተሞ ውዕል ምጥያስ ስደተኛታት ከሐድስ ዝጽውዕ ሰለማዊ ሰልፊ ከምዝተኻየደ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቲ ብሮቡዕ 4 ሚያዝያ ኣብ ቀጽሪ መንበሪ ቤት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ነቲ ሓደ መዓልቲ'ውን ከየቑጸረ ዝተቛረጸ ስምምዕ ምጥያስ ስደተኛታት ክሕደስ ኣብ ርእሲ ምጽውዑ፣ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ቅኑዕ ከምዘይኮነ'ውን ዝኹንን'ዩ።

Add a comment

ውሽጣዊ ተቓራኒ ሓይሊ (dialectics of growth) (2)

ኩሉ ለውጢ ወይ ሰውራ፡ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ወይ ተቕዋም ወይ ኣተሓሳስባ ወይ ቅርጺ (structure) ብምንጻግን ብምቅዋምን፡ ብምእዳምን እዩ ንጥፈታቱ ዚጅምር። እቲ ዝነበረ ንዘልኣለም ኪቕጽል ኣይክእልን።ብቐደሙውን ንዘልኣለም ኣይነበረን። ኩሉ ነገራት ይውለድ ወይ ይፍጠር ወይ ይድኰን፡ ብድሕርዚ ይዓቢ፡ኣብ መወዳእታ ድማ ይመውት ወይ ይበታተን። ካብዚ ሕግዚ ዘምልጥ ግዙፍ ወይ ረቂቕ ነገር የልቦን። እዚባህርያትዚ፡ ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ ነገራትን ኣብ ሰብን፡ ኣብቲ ሰብ ዘፍርዮ ሓሳባትን፡ ዚምስርቶ ማሕበራዊ ወይቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ወይውን ሃይማኖታዊ ትካላት ይኽሰት። በዚ መሰረትዚ፡ ትካላት ይድኰናን ይዓብያንይሞታን። መንግስቲ ይቐውም፡ ይዓቢ፡ ይበታተን። ሓሳባት ይፍጠሩን ይዓብዩን ይሞቱን፡ ብኻልእ ሓሳባትድማ ይትክኡ። ሃገራት ይፍጠራን ይዓብያን ይበታተናን ወይ ይጠፍኣን። ትካላት እምነትውን ብወገነንይውለዳን፡ ይዕምብባን ይቕምስላን ወይ ይብረዛን

Add a comment

ስዊዘርላንድ፣ ልዕሊ 3 ሽሕ ኤርትራውያን ክትሰጉግ ከምእትኽእል ትገልጽ

swiss

መንግስቲ ስዊዘርላንድ፣ ዘቕረብዎ ሕቶ ፖለቲካዊ ዑቕባ ዝተነጽጉ ኣስታት 3200 ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክሰጎም ከምዝኽእል SRF ዝተባህለት ሬድዮ እታ ሃገር ሓቢራ። እታ ሬድዮ ብሮብዕ 4 ሚያዝያ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፣ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝጸንሖ ፖሊሲ ብምቕያር፣ ነቶም ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ንዝተነጽጉ፣ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓዶም ክስርዞ ጀሚሩ ምህላዉ ኣፍሊጣ።

ተመሳሳሊ ጉዳይ ናይ ዘለዎም 3200 ኤርትራውያን የጻሪ ከምዘሎ ዝሓበሩ ክፍሊ ኢምግሬሽን እታ ሃገር ናይነፍሲ ወከፍ ጉዳዩ ብንጽል ከምዝርአ ጠቒሱ።

Add a comment

ውሽጣዊ ተቓራኒ ሓይሊ (dialectics of growth)

ኩሉ ለውጢ ወይ ሰውራ፡ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ወይ ተቕዋም ወይ ኣተሓሳስባ ወይ ቅርጺ (structure) ብምንጻግን ብምቅዋምን፡ ብምእዳምን እዩ ንጥፈታቱ ዚጅምር። እቲ ዝነበረ ንዘልኣለም ኪቕጽል ኣይክእልን።ብቐደሙውን ንዘልኣለም ኣይነበረን። ኩሉ ነገራት ይውለድ ወይ ይፍጠር ወይ ይድኰን፡ ብድሕርዚ ይዓቢ፡ኣብ መወዳእታ ድማ ይመውት ወይ ይበታተን። ካብዚ ሕግዚ ዘምልጥ ግዙፍ ወይ ረቂቕ ነገር የልቦን። እዚባህርያትዚ፡ ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ ነገራትን ኣብ ሰብን፡ ኣብቲ ሰብ ዘፍርዮ ሓሳባትን፡ ዚምስርቶ ማሕበራዊ ወይቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ወይውን ሃይማኖታዊ ትካላት ይኽሰት። በዚ መሰረትዚ፡ ትካላት ይድኰናን ይዓብያንይሞታን። መንግስቲ ይቐውም፡ ይዓቢ፡ ይበታተን። ሓሳባት ይፍጠሩን ይዓብዩን ይሞቱን፡ ብኻልእ ሓሳባትድማ ይትክኡ። ሃገራት ይፍጠራን ይዓብያን ይበታተናን ወይ ይጠፍኣን። ትካላት እምነትውን ብወገነንይውለዳን፡ ይዕምብባን ይቕምስላን ወይ ይብረዛን

Add a comment

ግፋ ከም ስልታዊ መሐለዊ ስልጣን ሓደ ሰብ

ሓደ ንሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ንህዝቢ ካብ ኣፍልጦኡን ዕግበቱን ወጻኢ ኣገዲዱ ከ ስረሖ ኣይግባእን። ብፍላይ ከኣ ኣብ መዳይ ፖለቲካ። ሕጋዊ ደገፈይታን ኣብ ህዝቢ እምነት ዘለዎንመንግስቲ፡  ንህዝቢ ሃገራዊ ቅዋም ዝህቦ ስልጣን መሰረት ገይሩ፡ ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ፡ ጭቡጥ መረዳእታኣ ቕሪቡን ኣዕጊቡን’ዩ ናብ ልምዓት ይኹን ናብ ኲናት ከንቀሳቕሶ ዘለዎ። ንዜጋታት ብሽፋን ሃገራዊ ነጻነትድዩ ልኡላውነት ብሃንደበት ብሓይሊ ገፊፍካ ኣብ ዘይፈልጥዎን ዘይኣምንሉን ስራሓት ከተዋፍሮ፡ በቲ ሓደንዕቀት ህዝቢ’ዩ፡ በቲ ካልእ ከኣ ገበን’ዩ።

Add a comment

ንሰላምን ምርግጋእን መርኣያ ዝኾነ ስጉምቲ

ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ውሑዳት ዘይኮና ሃገራት ኣፍሪቃ ከኣ ብፍላይ፡ ድሕሪ ካብ ባዕዳዊ ግሉጽ መግዛእቲ ተላቒቐን ተዛምዳዊ ናጽነት ረኺበን ሂወተን ምምራሕ ካብ ዝጀመራሉ ግዜ ኣትሒዙ፡ ብሰንኪ ስእነት ቅዋማዊ ብቑዓትን ቅኑዓትን ስርዓታት፡ መመሊሰን ናብ ስዉር ምግዛእታዊ ህይወት እናተቖርና፡ ህዝብታተን ብከቢድ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማትን ሓሳረ-መከራታትን እናተሳቐዩ ዝመጹን ገና

Add a comment

ቃልስና ንስለ ተቓውሞ ኣይኮነን። ነማዕድዎ ንጹር ዕላማ ኣለና

ኣብ ኤርትራ ምስ መንግስታዊ ምሕደራ ዝተኣሳሰሩ እልፊ ኣእላፍ ጸገማትን መሰናኽላትን ኣለው። ሓደ ካብ’ዞም ዓበይቲ ጸገማትን መሰናኽላትን ግበታ ስልጣን’ዩ። ንሕስያ ዘይፈልጥ ግበታ ስልጣን። ግበታ ስልጣን ብቐጥታ ንከም ልኡላውነትን ሰላምን ዝትንክፍ ዘበላሹ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ’ዩ። ግበታ ዘብለኒ ዘሎ ‘ምበኣር፡ ጉዳይ ልምዓትን ዕቤትን ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ኢድ ሓደ ውልቀ-ሰብ ተጠቕሊሉ ምህላው’ዩ። ነዚ ከም’ዚ ዝበለ ንሕስያ ኣልቦ ውልቀ-ሰብ ኣብ

Add a comment

ህግደፋውያን ኣብ ነበርና ይነብሩ ህወሓት-ኢህወደግ ወሓዚ ታሪኽ ይሰርሑ

ወዲ-ሰብ ነባሪ ኣይኮነን። ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቀት ጉዕዞኡ ብሕጊ ተፈጥሮ ይዕገት’ሞ ኣካላዊ ህላወኡ ኣኽቲሙ ናብ ነበረን ታሪኽን’ዩ ዝቕየር። እዚ ሰናይ ፍቓድ፡ ወይ ሕመቕን መንፈዓትን ናይ ደቂ ሰባት ዘይኮነ ሕጊ ተፈጥሮ’ዩ። እንተኾነ በቲ ታሪኽ ዝወርስ ነበረ ኢሉ ዘዘንቱ ሕብረተ-ሰብ ቅቡል ክትከውን ነባሪ ታሪኽ ከተትርፍ እሩም ጸባይ፡ ሕጋዊ ኣካይዳ፡ ቅንዕናን ተወፋይነት ክህልወካ የድሊ። ምኽንያቱ ተግባርካ ድሕረኻ ይዛረብ’ዩ። ቅኑዕን ቅቡልን እንተነይርካ ኣብ ልዕ

Add a comment

ስምረት ውድባት ስደግኤን፡ ምደፍኤን

ከምዝፍለጥ ወግዓዊ ምምስራት ምንቅስቓስ ንድሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ-ምድፍኤ ኣብ ሚያዝያ 2011 ክኸውን ከሎ ; ብዕለት 21 ,ሕዳር, 2014 ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ-ሰደግኤ ሕጋዊ ስም ለቢሱ ከም ውድብ ቆይሙ። ካብ ምድፍኤ ዝወጹ ብዝሕ ዝበሉ ተቓለስቲ ምድፍኤ ኣብ ምምስራት ውድብ ሰደግኤ ሓያል ግደ ከምዝነበሮም ይእመን።

Add a comment

መጸዋዕታ ንኩለን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቀማጦ ጀርመን

Image result for frankfurt germany

ብመሰረት እቲ ኣብ ደንሃክ-ሆላንድ ብደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝተጋብአ ዋዕላ ምርኩስ ብምግባር ኩሉናማሕበራትን  ውልቀ-ሰባትን ድቂኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ንነብረሉ ሃገራት ኣብ ህልዊ ኩነታት ደቂ ኣንስትዩ ዘተኮረሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ኣስራርሓ ንክህልወናን ስፍሕ ዝበለ ናይ ምርድዳእን ምይይጥ ባይታ ከነጣጥሕ ኣብ`ቲ ብቀዳም ዕለት 05/5/2018 ልክዕ ሰዓት 14:00 ድሕሪ ቀትሪ እነካይዶ ኣኼባና ክትሳተፋ ብክብሪ ንዕድም።

Add a comment

ኮሎኔል ሓረጎት ንጓል 22- ጾታዊ ዓመጽ ፈጺሙ ኣሲሩዋ

ምንጭታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ብሓደ ወገን ኮሎኔል ሓርጎት ፍርዙን (ወዲ ፍርዙን) ኣብ ልዕሊ ንጽህቲ ጓል 22 ዓመት፡ ብሓይሊ ኣነዋሪ ጾታዊ ዓመጽ ፈጺሙ፡ ብሕክምናዊ መርመራ ክብረ ንጽህናኣ ከምዝተደፍረት ፖሊስ ብመርትዖ ኣረጋጊጾም። ብኣንጻሩ ድማ ጀነራል ፊሊጶስን ኮሎነል ሓረጎትን ነቲ ገበን
ንምሽፋን ዕጡቓት ሰዲዶም፡ ንዝተዓመጸት ጓልን ንምዕባያ ሓዋን ኣሲሮም ክሳብ ሕጂ ደሃዮም ከምዘይፍለጥ ካልእ ተወሳኺ ከቢድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ይፍጽሙ ከምዘለዉ ክልተ ድራማ ክሰርሑ ተራእዮ። ስለዚ

Add a comment

ህግደፍ ምስቲ ትማልን ሎሚን ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ክገልጾ ዝጸንሐ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምስጢር ክዛተ ምጽንሑ ሓቢሩ

ሕንቃቐ ዘንቀሎ በሽቀጥቀጥ ደኣምበር፡ ናይ ብሓቂ ምስ ኣሜሪካ መሰረታዊ ባእሲ ከም ዘይብሉ ካብ ቀደሙ መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ’ኳ ርዱእ እንተነበረ፡ ብፍላይ ድሕሪ’ቲ ብምሉእ ስዕረቱ ዝተዛዘመ ኲናት ባድመን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ 2003 ምስተዋህበን ብዱል ክመስል ምምሕዳር ዋሽንግቶን ዝብል ጽዑቕ ጎስጓሳት ከካይድ ጸኒሑ።

Add a comment

ጭርሖ ምድሓን ህዝብን ሃገርን” ዝዕወት፣ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ብምድልዳል ዝግበር ቃልሲ እዩ፣

ህዝብን ሃገርን ምድሓን ዝብል ጭርሖ ዝለዓል፡ እዞም ክልተ ኣካላት /ህዝብን ሃገርን/ እዚኣቶም ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት፡ ማለት ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ዝረሓቖ ንህልውነኦምን ቀጻልነቶምን ዝፈታተን ኣስጋኢ ኩነታት ምንባር ኣብ ዝርከብሉ፡ ናይ መጻኢ ዕድሎም ድማ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፍን ኣሰካፍን ኩነታት ኣብ ዘቕናዓሉን ሃዋህው ኣብ ዝርከብሉ ኩነታት ንምድሓኖም ዝለዓል

Add a comment

ፈጽሚ ውሳነ ዶብን ብይን እገዳን ኣይዛመዱን

ክልተ ዘተኣሳስር ዘይብሎም ነገራት ወይ ክስተታት ኣብ ሓደ ኣምጺእካ ከተዛምድ ምፍታን መጀመርያ ዘይ ስነ መጎታዊ’ዩ። ካልኣይ እቲ ጉዳይ መሊሱ ክተሓላለኽ’ሞ መሰረታዊ ፍታሕ ከይረኸበ ክቅጽል ድሌት ከምዘለካ ዘመልክት’ዩ። ሳልሳይ ንዘይመትከላዊ ስጊንጥራዊ ባህሪኻ ዝሕብር’ዩ። ራብዓይ ኣብ ህዝቢ ዘለካ ሕሉፍ ንዕቀት ዘርእዩ’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ባህርን ልምድን ከኣ፡ ዘይስነ-ፍልጠታውን ዘይንቡርን ብምዃኑ፡

Add a comment

ለውጢ ብደረጃ ሃገራዊ መሪሕነት፡ መርገም ዘይኮነ ዓቢ ምርቓ’

ዘ ኢትዮጵያን ሄራልድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃ/ማርያም ደሳለኝ፡ ብሰናይ ፍቓዶም ስልጣኖም ክለቁ ምዃኖም ኣብ ዝሓበርሉ ግዜ፡ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮነ መንግስታት ኣፍሪቃ ከይገረሞም ኣይተረፈን። ሓደ ካብ’ቲ ኣግራሞት ዝፈጥር ሃንደበትነት ናይ’ቲ ውሳነ’ዩ። ካልኣይ እዚ ከም’ዚ ዝበለ ሃንደበትነት ውሳነ ኣብ ውሽጥን ወጻእ እዛ ሃገር ክ

Add a comment

ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፣ ንቀዳም ዕለት 21/04/2018 ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምዝታይን፣ ከምኡ’ውን፣ ኣብ ትሕቲ ጨቛኒ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ፣ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ኩነታትን፣ ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዝቃለሱ ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ቃልስን ንምሕብራን፣ ብተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝምራሕ ሰፊሕን ክፉትን ህዝባዊ ኣኼባ ኣዳልዩ ምህላዉ ይሕብር። ኩሉ ግዱስ ኤርትራዊ ኣብቲ ተጸዊዑ ዘሎ ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ንክሳተፍ ብክብሪ ንዕድም። ኣድራሻ፡ Oakland International high school 4521 Webster street CA 94609 ግዜ፡ ካብ ሰዓት 16.00 ክሳብ ሰዓት 20.00 ኢዩ። ”ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ !!” ብድሓን ምጽኡ!! ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ

Add a comment

ንጽጉማት ዝውዕል ገንዘባዊ ደገፍ ንምትእኽኻብ ኣብ ኣሜሪካ ዕዶት ዝገብር ዘሎ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፡ ብህዝቢ ጽቡቕ ኣቀባብላ ይግበረሉ ኣሎ።

ብሰንኪ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናዊ ፖሊሲ፡ ማሕበራዊ ህይወቶም ተናጊዑ፡ ገለ ካብ ሃገሮም ወጺኦም ዝተሰዱ፡ ገለ ካብ ማይ ቤቶም ብምፍንቓፍል፡ ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝወደቑ ኤርትራውያን ደገፍ ዝውዕል ገንዘባዊ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 2018 ጀሚሩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕዶት ዝገብር ዘሎ ኣባል ቦርድ ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ ኣቶ

Add a comment

ድሕሪ ተሐኤ ካብ 82 ክሳብ ሎሚ,ቅሳነት ዝሐረሞ ህዝቢ

.......ዉሽጡ ሑሩር ክዛረብየ ኣይብልን ትም)መንዩ ኣቶ ዳዊት መዋሊ መዝሙር ሰላም ,ኢትዮ ኤርትራ,ወያነ ካብ ኣፍደገ ኣስመራ እንታይ ዘምልስ ነርዎ,መዝሙር ሰላም ዶ,መዝሙር ጥልመት ምድግጋም,

Add a comment

ህዝባዊ ፖለቲካዊ ሸቶ ንምሃራም፡ ቅንዕናን ተወፋይነትን ቅድሚ ኩሉ

ሰባት ከም ሰብኣውያን ፍጡራት ብህይወት ንምንባር ዘድልዮም መሰረታዊ ጠለባት ክረኽቡ ዝሕግዞም፡ ብዙሕ ረቛሒታት ክምልሱ ከም ዘለዎም ዘካትዕ ኣይኮነን። ካብ’ቶም ብህይወት ንምንባር ናይ ግድን ክምለሱ ዘለዎም ቀንዲ ረቛሒታት፡ ጠለብ መግቢ፣ ክንዳንን መጽለልን’ዮም። ሕቶ መግቢ፡ ክዳንን መጽለልን ንምርካብ ኣብ ናይ ጥንቲ ሰባት ከቢድ ጸገም ኣይነበረን። ዕለታዊ መግቢ ብዙሕ ስራሕን ጥበብን ብዘይሓትት ካብ ፍረ

Add a comment

ብርክት ዝበሎ ፖለቲካዊ ውድባትን በርገስ ማሕበራት ዝተረኽብሉ ዋዕላ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ለንደን ተቓኒዑ።

ብርክት ዝበሎ ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርገስ ማሕበራትን ሃገራውያን ውልቀ ባእታታትን ዝተሳተፍዎ፡ “ፖለቲካዊ ዘተ ንሓባራዊ ዕዮን ሕብረተ-ሰብኣዊ ጥምረትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ኣብ ዕለት 7ን 8 ሚያዝያ 2018 ኣብ ከተማ ለንደን  ከም ዝተኻየደ፡ ብ8 ሚያዝያ 2018 ዝተዘርገሐ መግለጺ ናይ’ቲ ዋዕላ ኣፍሊጡ።

እቲ ዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ዓቢ ድርኺት ዝፈጥር’ዩ ዝበለ እቲ መግለጺ፡  ገምጋም ሕሉፍ ተመክሮ ኣብ ኤርትራዊ ሓባራዊ ዕዮ፣ ሕድሕድ ምትእምማን ብኸመይ ክህነጽ ይኽእል ከምኡ’ውን ራእይ ደሞክራስያዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ናብ ዝብል ዘቕንዑ ብርክት ዝበሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐረብሉ መድረኽ ከም ዝነበረ፡ ኣብ’ቲ ጽሑፋት መሰረት ብምግባር ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ፡ ከም’ዚ ዓይነት መድረኻት ቀጻሊ ክኸውን ከም ዝተራእየን ኣረዲኡ።

 

 ኣብ’ቲ ዋዕላ 10 ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታት ከምኡ’ውን 6 በርገስ ማሕበራት ከም ዝተሳተፋ፤ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝግበር ዘን ውጽኢቱን ብቐጥታ ኣብ ህዝቢ ምብጻሑን ዘይምብጻሑን ዝከታተሉ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ጸጊዕነት ዘይብሎም ነጻ ውልቀ-ሰባት ክህልው፡  ኩለን ምስ  ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ዝዋሳኣ ናይ ዜና ማዕከናት ንሓድነት ህዝቢ ከምኡ’ውን ንዕብየትን ሓያልነትን ደምበ ተቓውሞ፣ ቀዳምነት ሂበን ክሰርሓን ከም ዝጸወዐ’ውን እቲ መግለጺ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ካብ ምዕራይ፡ ምፍራስ ዝምረጸሉ ኩነታት (to reform or to abolish)

ሓደ እዋን ኣብ ኤውሮጳ ተለቪዥነይ ምስራሕ ኣብያስ ርእይቶን ምኽርን ንምርካብ ናብቶም ተለቪዥን ዘዐርዩ ጠቢባን ከይደ። እታ ኣብቲ ድኳን ዝጸንሓትኒ ኣስተናጋዲት፡ ሓዳስ ተለቪዥን ዘይትዕድግ ብምባል እያ ርእይቶኣ ዝሃበትኒ። እቲ ዘቕረበቶ ምኽንያት ድማ፡ ነታ ተለቪዥን ንምዕራይ ዚኽፈል ገንዘብ፡ ክልተ ዕጽፊ ዋጋ ናይ ሓንቲ ሓዳስ ተለቪዥን እዩ ዚብል ዘስደምም ሓበሬታ ነበረ። ሓዳስ ንኽዕድግ ድማ ምኽራ ለጊሳትለይ። ምኽራ ተቐቢለ ሓዳስ ተለቪዥን ዓዲገ። ነታ ኣረጊት ኣበይ ከም ዝድርብያ ግን ሓርቢቱኒ እዩ ቐንዩ። ለካ ንምጕሓፍ ድማ ጸገም ኣሎዎዩ። ነተን ኣብ ቤት-ኣጋይሽኻ ከቢረ

Add a comment

ፖለቲካዊ ምጽማም እንተነዊሑ፡ ናብ ፖለቲካዊ ዕሽነት ይቕየር፡

ኣብ ዝኾነ ዓውደ ስራሓት ዓንቀፍቀፍ ከጋጥም፡ ኣብ መንጎ ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ስራሕ ዝራኸቡ ሰባት ዘይምቅዳው እንክፍጠር፡ ድሌትን ክውንነትን ምጥዕዓም ኣብዩ ክላተም፡ ኣብ ክንዲ  ብዝመስለካ ወይ ዝሓዝካዮ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ምሃብ፡ ብልቦና ብትዕግስቲ ክትሪኦ ክትምርምሮ ግዜ ምሃብ ሓላፍነታዊ ምዃንካ ዘመልክት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ’ዩ። መበገሲ ናይ’ቲ ዘይምቅዳው ካብ መሰረታዊ ናይ ባህሪ ፍልልይ ዝመንጨወ፡ ሓደ ብዋጋ ናይ’ቲ ካልእ ክነብር ዝዓለመ ኮይከውን ኣዳቒቕካ ምፍላጥ ከኣ፡ ልቦና ብዱል ወይ ብዱላት ዝሓትት’ዩ። ብዱል ወይ ብዱላት መበገስን መዕረፍን ናይ’ቲ ግጭት ብግቡእ ከየጽንዑ፡ በዳሊ ክሳብ ዝልብም ደረት ንዘይብሉ ግዜ ክጽመሙ እንተመሪጾም ግን፡ ልቢ ምዕባይ ዘይኮነ መርኣያ ዘይብስለት  ፖለቲካዊ ልምሰት’ዩ ዝኸውን።

Add a comment

ዜናን ምጥምዛዝ ዜናን

ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ሳምንታት ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝመደበሩ ፈረንሳ 24 ሰዓታት” ዝተባህለ ኣህጉራዊ ተደማጽነት ዘለዎ ትካል ዜና፡ ከም’ዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ዝነበሮ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ። ኣብ’ዚ እዋን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኣፍሪቃ ብድኽነትን ስደትን ዜጋታተን ኣብ ኣዝዩ ዘባህርር ኩነታት ዝርከባ 5 ሃገራት ኣለልዩ ኣሎ። እዘን ሃገራት ኒጀር፣ ማሊ፣ ማውሪታኒያ፣ ጫድ፣ ኤርትራ ምዃነን፣ ህዝብታት እዘን ሃገራት ብደረጃ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባሌታቶም ጥራሕ ኣይኮኑን ተበዲሎም ዘለው፡ እንታይ ደኣ፡

Add a comment

ዕዉት ስርሒት ኣብ ከባቢ ሩባ ዓንሰባ “ሃገርካ ክዝመት ዓይንኻ ነይዕመት” !!


ከም መቐጸልታ ነቲ ምስ ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ እነካይዶ ኩሉ መዳያዊ ግጥምያ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንኽሰላሰል ፍሉይ ኣቕልቦ ኣንቢርናሉን መደባት ሰሪዕናሉን ዝጸንሓና ገድላዊ ስራሓት ፍርያት እናሃበ ይመጽእ ምህላዉ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ውድብ ኣብሪሁ። ድሕሪ’ቲ ኣብ 11/03/2015 ኣብ “ቀሓውታ” ዝተፈጸመ በርቃዊ መጥቃቲ፣ ዝተፈላለየ ስርሒታት ከም ዝተኻየደን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ገለ ከተማታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ
ኣስመራን፥ ምጽዋዕን ዓሰብን፣ ንህዝብና ንምብርባርን፣ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊኡ ብቐጻሊ ዝፍጸም ዘሎ

Add a comment

ምሕዝነታዊ ናይ ደገፍ መግለጺ፡ ብምኽንያት ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር።

ኢትዮጵያ ኣብ'ቶም ዝሓለፉ ከባቢ 25 ዓመታት፡ ኣብ ትሕቲ ሕገ-መንግስታዊ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ብኣመራርሓ ኢህወደግ፡ ብጎደና፡ ሰላም፣ ዲሞክራስን ልምዓትን ንቕድሚት ክትምርሽ ምጽናሓ ዓለም ብዓለሙ ዝመስከሮ ሓቂ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ልዕሊ ክልተ ዓመታት፡ ኣብ ውሽጢ ላዕለዎት መራሕቲ ኢህወደግ ብዝተራእዩ ዓበይቲ ድኽመታት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት፡ በብእዋኑ ዘይምርግጋእን ግጭትን እናተስፋሕፈሐ፡ ኣብ ሂወት፣ ጥሪትን ንብረትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘሕዝን ዕንወት ክጋጥም ተራእዩ እዩ። እዚ ተርእዮ'ዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ'ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ብሰላምን ቅሳነትን ክነብሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ይኹን፡ ብሰንኪ ጨካን ምሕደራ መንግስቲ ህግደፍ፡ በብእዋኑ ናብ ኢትዮጵያ እናተሰደዱ፡ ከም እምንቲ መዕቆቢቶም ክወስዱዋ ዝጸንሑ ኣማኢት ኣሽሓት ስዱዳት ወገናትና፡ ስግኣቶም ካብ እዋን ናብ እዋን እናበረኸ ክመጽእ ጸኒሑ ነይሩ።

 

Add a comment

መግለጺ ዋዕላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተ !!

ዋዕላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተ ብተበግሶ በርገሳዊ ማሕበራት፣ “ፎሩም ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተን” “ማእከል ዜና ኤርትራን” ካብ ዕለት 7 ክሳብ 8 ምያዝያ 2018 እዞም ኣብ ትሕቲ ኣስማቶም ሰፊሩ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ነጻ ሃገራውያን ባኣታትን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ፣ “ፖለቲካዊ ዘተ ንሓባራዊ ዕዮን ሕብረተሰባኣዊ ጥምረትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፣ ኣብ ከተማ ሎንደን ተጋቢኡ። በዞም በርጌሳዊ ማሕበራት ዝተወስደ ተብግሶ ኣብ ታሪኽ ደምበ ተቓውሞና ኣውንታዊ ድርኺት ዝፈጥር ዓይነታዊ ተበግሶ ምዃኑ ብምራኣይ  ዋዕላ መጊሱ።

Add a comment

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር

ምሕዝነታዊ ናይ ደገፍ መግለጺ፡ ብምኽንያት ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር። ኢትዮጵያ ኣብ'ቶም ዝሓለፉ ከባቢ 25 ዓመታት፡ ኣብ ትሕቲ ሕገ-መንግስታዊ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ብኣመራርሓ ኢህወደግ፡ ብጎደና፡ ሰላም፣ ዲሞክራስን ልምዓትን ንቕድሚት ክትምርሽ ምጽናሓ ዓለም ብዓለሙ ዝመስከሮ ሓቂ እዩ።

Add a comment

እንተ ነፊዕካ

መዓስን ብከመይን ሃገር ኮይንካ ካብ መዓስ ‘ወ ብመነ መን ተገዚእካ ብመን ዝነበረካ ስኢንካ፡ ዘይነበረካ ረኺብካ ኣንጻር መን ብኸመይ ተቓሊስካ ኣብ’ቲ ዝተናወሐ ቃልሲ ናይ በረኻ እንታይ ከሲርካ እንታይ ከሲብካ።

Add a comment

ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ልደት፡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ዲምሓኩኤ) ብሰደግኤ ዝተዳለወ ናይ ምሕዝነት መግለጺ።

 

ብቐዳምነት፡ እንቋዕ ናብ መበል 23 ዓመት ልደት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ(ዲምሓኩኤ) ኣብጻሓኩም ብምባል፡ ንውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንመሪሕነት፣ ካድራትን መሰረታትን ዲምሓኩኤ ድማ ብፍላይ: መልእኽትና ክነመሓላልፍ እንከሎና  ክብሪ ይስማዓና፡፡

Add a comment

ኣብ ጉዳይካ ካብ ምክሳስ ምድግጋፍ

ብሃገረ ደረጃ ዝፍጠር ሰብ ዘምጸኦ ይኹን ባህሪያዊ ሓደጋታት ዘኸተሎ ጸገም ንምፍታሕ፡ ኣብ መንጎ ግዳያት ምክሳስ ምውቕቓስ ዘይኮነ፡ ምድምማጽ ምድግጋፍ’ዩ ፍቱን መድሓኒቱ። እቲ ጸገም ሰብ ዘምጸኦ እንተደኣ ኮይኑ፡ ናይ’ቲ ጸገም በዓል ቤት መን? ስለምንታይ? ብኸመይ? ምፍላጥ የድሊ። ባህሪያዊ ሓደጋ ምስ ዝኸውን’ውን ከምኡ፡ መንቀሊኡ ፈሊጥካ ዝምከተሉ ውጥን ምጽናዕን ምውጻእን የድሊ። ኣብ’ዚ መሰረታዊ ረቛሒታት’ዚ እኹል ሓበራዊ ኣገንዝቦ ምስተታሕዘ ድማ፡ ናይ ተግባር መደባት ትስእልን ነብስኻ ከፋፊልካ፡ ዘድሊ ዕጥቂ ወኒንካ ትወፍር’ሞ ኣድማዒ ውጽኢት ከኣ ተመዝግብ። ዝወረደ ሓደጋ ብማዕረ ዝሃስየካን ብዘይ ናይ ኩልኻ ተሳተፎ ዘይምከት እናሃለወን፡ እቲ ጾር ክራገፈልካ ትደሊ፡ ተ

Add a comment

ናይ ዮሃና መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ምስረታ ዲምሓኩኤ

ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ሃገርና ብብዙሕነት ትልለ ሃገር ኢያ፡፡ እዚ ኩለንተናዊ ኤርትራዊ ብዙሕነት ከኣ ሓደ ካብ'ቲ ተፎጥራዊ ትዕድልቲ ኤርትራ ኢዩ። ዘይቅየር ዘይልወጥ ተፎጥራዊ ዉህብቶና ስለዝኾነ፡ ክንቅበሎን፡ ከነኽብሮን፡ነፍሲ ወከፍ ሕብረተስብ  ገዛእ ርእሱ መሲሉ ኣብ ዙርያ ዓባይ ኤርትራ ብሰላም ክነብር፡ መሰሉ ምዃኑ ተቐቢልና፡ ኣብ'ቲ ዝፈላልየና ዘይኮነስ ኣብ'ቲ ሓደ ዝገብረና ተሳኒናን ተጸዋዊርናን ክነብር እቲ ካልእ ምርጫ ዘይብሉ ጉዳይ ኢዩ። እዚ ኤርትራዊ ብዙሕነት ተቀቢልና፡ ኣብ ዙርያ ብዙሕነትና ሓድነታ ዘዉሓሰት፡ ሃገር ክንሃንጽ እቲ ናይ ሎምን ናይ ጽባሕን ህዝባዊ ዕዮ ገዛና ምዃኑ ምርዳእ የድሊ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ ሰለም ከየበልና ክንሰርሓሉ ዘሎና ጉዳይ ኢዩ።

Add a comment

እዚ ሎኽመኛ ክሳብ ሎሚ መዓስ ምጸንሔ

ሳእንኻ ዝመስል ግን ኣብ እግርኻ ዘይኣቱ,ኤርትራዊ ተመሲሉ ምስ ሰወደ,ናብ ደቂ ሐወቡኡ ሱር ምስ ሰደደ,መንዩ ንዝኣመኖ ህዝቢ ዝከሐደ,ካብ ቀዳሞት ዳሕረዎት ዋላ ሐደ, ንኣርዮስ ዝኣሊ ዘይተወለደ,,

Add a comment

እስራኤል፣ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ንዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምጥራዝ መደብ ሰሪዛቶ

Natanyahu

መንግስቲ እስራኤል፣ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምጥራዝ መደብ ደው ከምዘበለቶ ሎሚ ሰኑይ 2 ሚያዝያ ኣፍሊጣ።

እስራኤል፣ ነቲ ኣቐዲማ ክትሰርሓሉ መዲባ ዝጸንሐት ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምጥራ መደብ ደው ከምዘበለቶ ትገልጽ ዘላ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምጥቃሱ ማዕከን ዜና ሃረጽ ኣረጋጊጹ

Add a comment

ኤርትራ፣ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተኣስሩ ክልተ ጋዜጠኛታት ተፈቲሖም

Abdelkadir and Mohamednur

ካብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዞም ተኣስሮም ዝጸንሑ ክልተ ጋዜጠኛታት ሚኒስትሪ ዜና ከምዝተፈትሑ ተሓቢሩ።

ነባሪ ኣኽርያ ዝኾነ ህቡብ ጋዜጠኛ ዓብደልቓድር ኣሕመድን ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ኣልሓዲሳ መሓመድኑር ያሕያን፣ ድሕሪ ዝተኻየደሎም መርመራ ብሮቡዕ 4 ሚያዝያ ከምዝተፈትሑ'ዮም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ጠንቂ መእሰሪኦም ዝተሓበረ ነገር እኳ እንተዘየለ ምስ ናይ ኣኽርያ ተቓውሞ ብዝተሓሓዝ ምዃኖም'ዮም እቲ ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት ዝእምንቱ።

Add a comment

ቃል ሓዘን ብዕርፍቲ ዓቢ ተጋዳላይ ዱንጉስ ኣረይ

ገዲም ተጋዳላይ ኣቦና ዱንጉስ ኣረይ ብቀዳም ዕለት 31.03.2018፡ ኣብ ከባቢ 100 ዓመት ዕድሜኡ  ኣብ ከተማ መጎሎ (ኤርትራ) ካብ’ዛ ዓለም  ብሞት ተፈሊዩና።

   ገዲም ተጋዳላይ ዱንጉስ ኣረይ ሓደ ካብ’ቶም ልሉያት ታሪኻውያን ተቓለስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነን፣ ኤርትራ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ንምውጻእ ኣብ ዝተኻየደ መሪርን ነዊሕን ቃልሲ፡  ብትብዓትን ብጅግንነትን ዝተቓለሰን ዘቃለሰን ሓርበኛ ኢዩ።

Add a comment

ኤርትራውያን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን

ኣብቲ ፈለማ ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ሓርነት ኤርትራ፡ እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ዝዕዘቦም ዝነበርኩ ኤርትራውያን፡ ፖለቲካውን ርእዮተ ዓለማውን ፍልልያት ዳርጋ ኣይነበሮምን ኪብሃል ይከኣል። ኣብዚ ጽሑፍዚ፡ ኤርትራውያን ኪብሃል ከሎ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ዘይኮነስ ንመብዛሕትኡን፡ ብፍላይ ድማ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ዚነጥፍ ዝነበረን ዘሎን ዜጋ ይጥር

Add a comment

ጽንብል መበል 23 ዓመት ልደት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ኣመልኪቱ ብውድብ ዝተዋህበ መግለጺ

ሓደ ብሄር ምስ ዝጭቆን እዩ ደቁ ዝግብር፡፡ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ዝገልጹ ምልክታትውን ይውንን፡ ነዞም ምልክታት እዚኦም ብቃልሱ ህያው ንክገብሮም ድማ ጸኒዑ ይቃለስ፡፡ ኣብዘን 23 ዓመታት ሓርነታዊን ፍትሓዊ ቃልሲ፡ ንብሄረ ኩናማ ዝገልጽ ባንዴራ ኣለና፡፡ በዚ ባንዴራ እዚ ድማ ንሕበን፡፡ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ንምልከት እቲ ቃልሲ ዘጽደቅናዮ ባንዴራ ዘይከፈልናዮ መስዋእቲ፣ ዓቅሚ፣ ቁጠባ የልቦን፡፡ ማንም ኣባል ብሄረ ኩናማ ንክብሪ ባንዴራ  ዘይከፈሎ መስዋእቲ የልቦን፡፡ ክሳብ ኣብ ፎርቶ ተንበልብል ብክብሪ ክንሕልዋን ክንዕቅባ ኢና፡፡

Add a comment

ዝኣጎለ እንቋቚሖስ ይጎሓፍ፡ ዝኣጎለ ፖለቲካ እንተጋጠመኸ?

ብዙሓት ሰባት እንቋቚሖ ክገዝኡ እንከለው፡ ብኣፍልጦ ድዩ በዘልማድ ነቲ እንቋቚሖ በብሓደ እናልዓሉ ናብ ጸሓይ ኣንፈት ኣንቃዕሪሮም ጥዕናኡ ከረጋግጹ፡ ገለ ደስ ዘይብል ነገር ኣለዎ ኣብ ዝብል መደምደምታ እንተበጺሖም ከኣ ኣጒሉ ኢሎም ካልእ ኣማራጺ ክደልዩ ምርኣይ ዝተለመደ’ዩ። ምኽንያቱ እንቋቚሖ እንተኣጒሉ ተበላሽዩ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ማለት ስለዝኾነ፡ ንመግቢ ኣይገልግልን። ኣብ ከምዚ ኩነታት

Add a comment