ደምዳሚ ኣዋጅ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ድሕሪ-ቀትሪ 17 ለካቲት 2017: ወከልቲ መሓዙት ውድባትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸቡሉ፡ ብጉጅለ ባህሊ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ተሰንዩ ብድምቀት ተኸፊቱ። ፈለማ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ጸብጻብ ንጥፈታታ ኣቕረበት፡፡ ብምቕጻል፡ ወከልቲ መሓዙት ውድባት፡ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ጠመተ ሂቡ ክርእዮም ዘለዎ እዋናውያንን ስትራተጂካውያንን ጉዳያት ኣልዒሎም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም፡፡ ንጉባኤና ድማ፡ ዓወት ተመንዮም። ኣቦ-መንበር ውድብ ድማ፡ ነቶ

Add a comment

ቅኑዕ ሓበረታ ምዝርጋሕ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ናይ ህዝቢ መሰል’ዩ

ኣብ’ዚ ዘለናዮ እዋን ናይ “ተክኖሎጂ” ምዕባለ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ኣሎ። ዝዀነ ይኹን ሽግር መፍትሒ ስለ ዝጠልብ፣ በብግዜኡ ንእኡ ዝኸውን “ተክኖሎጂ” ይመሃዝ፣ እቲ ምህዞ እምበኣር ቀጻሊ ከም ዝዀነ ብሩህ’ዩ። ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ሓበረታ ምምሕልላፍን ምዝርጋሕን ዝምልከት “ተክኖሎጂ” እንተርኣና ድማ ቅድሚ ሕጂ
ብቅልጣፌኡ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ ናብ ም

Add a comment

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ገዲም ተጋዳላይ ዓብደላ ኦና መሓመድ ኢብራሂም (ብዓብደላ ሹም ዝፍለጥ)፣ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም፣ ካብ መደበር ስደተኛታት ኡም ገርጉር መጺኡ ኣብ ከተማ ካርቱም ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ብዓርቢ ዕለት 17 ለካቲቲ 2017 ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ተፈሊዩና። 

Add a comment

ስካሪኮ3

ንሓደ ንደርሆ ምሕራድ ዝኸውን ጭካነ ዘይብሉ ሰብ፤እንተዳኣ ኣብ ኣእምርኡብሾቨንያ ዝተላዕጠጤ ጽልእን ፍርሕን ክትዘርእ ኪኢልካ ቀታሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቀታትላ ዘኽፈኤ ሰብ ንምግባሩ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን።

Add a comment

‘’ዳስ ሓሙስ’’ ዝተባህለ ፖሮጀክት ኣባይቲ ህግደፍ ገንዘብ ንምድላብ ዝጥቀመሉ ውጥን ኢዩ !!

ስርዓት ህግደፍ፣ መብዛሕቲኦም ደገፍቱ ንዝኾኑን፣ 2% ንዘማልኡን፣ ኣብ ወጻኢ ንዝቕመጡ ኤርትራውያን፣ ብትካላቱ ገይሩ፣ ኣብ መንጎ ማይ ጭሆትን ቀሓውታን ዝርከብ ሰፈር፣ ኣባይቲ ክሰርሓሎም ኢየ ብዝብል፣ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዘበገሱ ብ“ዳስ ሓሙስ” ዝፍለጥ ፕሮጀክት ኣብ  2015 ክውዳእ ተባሂሉ’ኳ እንተ ነበረ፣ ገንዘቡ ተኸፊሉ ከብቅዕ ክሳብ ሕጂ ተወዲኡ ዘይምህላዉ ዓቢ ናይ ሕቶ ምልክት ኣንቢሩ ኣሎ ክብሉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብስእሊታት ኣሰኒዮም ኣብ ዝሰደድዎ ጸብጻብ ኣፍሊጦም።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጨንፍረ ካናዳ

ተጋዳላይ ዓብዱ ዑመት፣ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም፣ ብዕለት 12 ለካቲት 2017  ኣብ ከተማ ሙንስተር ሃገረ ጀርመን፣ ዓሪፉ ምስ ሰማዕና ዓሚቊን መሪርን ሓዘን ተሰሚዑናንክብርቲ በዓልቲ ቤቱን ንክቡራት ደቁን ንኹሎም ስድራ ቤትን፣ ብፍላይ ድማ ንብጻይና ዓብደላ ዑመር፣ ከምኡ’ውን ንኩሎ ሃገራውዊ ተቓላሳይ ጽንዓትን ኣኻእሉን ይሃብኩም ንብል። ንሓውና ዓብዱ ዑመር ድማ ልዑል ፈጣሪ ኣብቲ ሰፊሕ ገነቱ ይቀበሎ።

 

Add a comment

ንጽግዕተኝነት ጉልባቡ ቀሊዑ ዝተቐበለ ነውራም ስርዓት።

ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ፡ ብስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘይተነግረ ደኣምበር ዘይተገብረ ኢ-ሰብኣዊ ባርባራዊ ግፍዕታት የለን። እዚ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ ከም’ዚ ሎሚ ሓቀኛ ደርባዊ ፖለቲካዊ መንነቱ ከይተቓለዐ፡ ብነጻነትን ነጻነታዊ ተጋድሎን ዘይባህሪኡ ተላቢስሉ ኣብ ዝነበረ መድረኽ፡ ገለ ብግዝያዊ ስምዒት፣ ገለ ብፖለቲካዊ ግርህና፣ ገለ ከኣ ምስናይ ስኽፍታኡ እስከ ኣይንተሃወኽ፣ ግዜ ንሃቦ፣ እስከ ንጸመም ንተዓገስ፣ ንፋስ ኣይነእቱ ብዝብል ብሱል ሓላፍነታዊ ልቦና፡ ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ ደገፍ ነይርዎ።

Add a comment

ዲ.ሞ.መ. ኤ. ግ ንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ / ሕድሪ ጨንፈር ጀርመን

መርድእ  ተጋዳላይ  ዓብዱ ዑመር  ምስሰማዕና: ሰንቢዳና  መሪር ሓዘና  እንዳገለጽና:ንነፍሃ-ሄር ዓብዱ መንግስተሰማይ  የዋርሶ:ንምሉኣትስድራቤቱ ጽንዓት  ይሃብኩም እንዳ በልና ናይሓዘን  ተኻፈልቲ  ምዃና  ንገልጽ  ::

Add a comment

ንጽግዕተኝነት ጉልባቡ ቀሊዑ ዝተቐበለ ነውራም ስርዓት።

ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ፡ ብስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘይተነግረ ደኣምበር ዘይተገብረ ኢ-ሰብኣዊ ባርባራዊ ግፍዕታት የለን። እዚ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ ከም’ዚ ሎሚ ሓቀኛ ደርባዊ ፖለቲካዊ መንነቱ ከይተቓለዐ፡ ብነጻነትን ነጻነታዊ ተጋድሎን ዘይባህሪኡ ተላቢስሉ ኣብ ዝነበረ መድረኽ፡ ገለ ብግዝያዊ ስምዒት፣ ገለ ብፖለቲካዊ ግርህና፣ ገለ ከኣ ምስናይ ስኽፍታኡ እስከ ኣይንተሃወኽ፣ ግዜ ንሃቦ፣ እስከ ንጸመም ንተዓገስ፣ ንፋስ ኣይነእቱ ብዝብል ብሱል ሓላፍነታዊ ልቦና፡ ናይ ዝበዝሕ ህዝቢ ደገፍ ነይርዎ።

Add a comment

ፍልልያትካ ብቐዳምነት ኣብ ውሽጥኻ ንምምሕዳሩ ጽጻዕርታት ምግባር ደኣምበር ብጥሪኡ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ምምሕልላፍ’ሲ ሓላፍነታዊ ኣይኮነን።

ክብርን መጎስን ይብጸሓዮም ነዞም ፍልጠቶም፡ ጉልበቶምን ግዜኦምን ከይቆጠቡ፡ ነዚ ምዕቡል መራኸቢታት ዝፈጠሩ ተመራመርቲ፡ ዘለናዮ መድረኽ መድረኽ መራኸቢታት’ዩ እንተበልኩ ካብb ሓቂ ዝረሓቕኩ ኣይመስለንን። ኣብ ዝርዝሩ ከይኣተኹ ብጥቕልሉ ኣብ መራኸቢታት ዝምደብ ብዙሕ ዝዓይነቱ’ዩ። ኣገልግሎቱ ድማ ብተመሳሳሊ ብዙሕ’ዩ።

Add a comment

ህዝባዊ መኸተ፡ ብዋጋ መን ንረብሓ መን’

ከም ንቡር ሓደ ዝኣረገ ዓመት፡ ብሓድሽ ዓመት ክትካእ እንከሎ፡ መንግስታት ንህዝብታቶም ሓደስቲ ፖሊሲታት፡ መደባት ዕዮ ዕማምን ናይ ተግባር መምርሒታትን ሒዞም’ዮም ብትሕትና እንቋዕ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብጸሓና፡ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላምን ዕቤት ዓመት ይግበረላ ዝብል ሰናይ ትምኒት ብምቕራብ፡ ናብ ዝርዝር ሓበሬታ ምሃብ ዝኣትው። ስምዒታትን ተስፋን ህዝቦም ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ፡ ብህድኣትን ሓላፍነትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓዝናዮም መደባት ከምዝ ከምዝን ይመስሉ ነይሮም፡ ኣብ እከለ ከም’ዚ ኣዐዊትና፡ ኣብ ገለ ኣፋሪቕና፡ ኣብ ገለ ከኣ በዚ ምኽንያት ተዓናቒፍና እናበሉ ይሕብሩ።

Add a comment

ኣብ ድሮ ናይ’ቲ ኣብ ላ ቫሌታ (ድሴት ማልጣ).............

ኣብ ድሮ ናይ’ቲ ኣብ ላ ቫሌታ (ድሴት ማልጣ) ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ኤውሮጳ ብኣህጉራውያን ውድባት ዩ ኤን ኤች ሲ ኣርን ኣህጉራዊ ውድብ ስደትን ዝቐረበ ሓባራዊ ጻውዒት
ካብ እንግሊዘኛ ዝተተርጎመ፡
ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ሊቢያ ይኹን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን እናኸፍአ ይመጽእ ከም ዘሎ ከነዘኻኽረኩም ንድሊ። ህይወት መሳኪን ንከንቱ ይጥፍኣ ኣሎ። ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ህይወት ምድሓን ስለዝኾነ፡ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩነታት ብልክዕ ገምጊምኩም ኣብ ምድሓን ህይወት ክትጓየዩ ብጥብቂ ንላቦ። ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኣየና ጉዳይ

 

Add a comment

ተጋዳላይ ዓብደላ ሹም ተሰዊኡ

ዓብደላ ኦና ሙሓመድ ኢብራሂም ፣ ብዓብደላ ሹም ዝፍለጥ ገዲም ተጋዳላይ ብዕለት 17/2/2017 ኣብ ካርቱም ተሰዊኡ ። ስዉእ ምቕማጡ ምስ ስድራኡ መደበር ስደተኛታት ኡም ጉርጉር ኮይኑ ብዝሓደሮ ሕማም ነዊሕ ክሳቀ ድሕሪ ምጽናሑ ንሕክምና ንካርቱም ምስ ከደ እዩ ኣብኡ ተሰዊኡ ።

Add a comment

ኣገዳሲ ሓበሬታ

 

ኣብ ከተማ ፍራንክፈርትን ከባቢኡን ዝነብሩ ደለይቲ ፍትሕን ስኒትን ኤርትራውያን ዕዉት ኣኼባን ጉባኤን ኣካይዶም። ኣብቲ ብዕለት 11-02- 2017 ካብ ሰዓት 15.00 ክሳዕ 20.00 ንሓሙሽተ ሰዓታት ዝተኻየደ ኣኼባ በቲ ንሓያለ ጊዜ ዝተኻየደ ኣኼባታት ጽማቕ ብምግባር ንብሕጂ ዝኸይድ ቃልሲ ተካይድ ሸውዓተ ዝኣባላታ ሽማግለን ክልተ ተጠባበቕትን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ምርጫ ጉባኤ ኣካይዱ

Add a comment

ኣብ ክንዲ ድሕነት ድኻ

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣጥሚኻ ግዛእ ዝብል ሕሱር ሜልኡ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ኣተገባብርኡ መስርሕ ብምውራድ፡ ንህዝብና ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ነቶም ብምኽንያት ስንክልናን ጉድለት ጥዕናን ከምኡ´ውን ብምኽንያት መውጋእትን ሽምግልናን ምስዕጥቅኹም ኣብ ገገዛኹም ጽንሑ ዝተባህሉ ሸቃሎ ሃገርና ምእንቲ ሰሪሖም ከይኣትዉን ሕሰም ናብርኦም ከይስዕሩን ብርቱዕ ምክትታል ከም ዝግበረሎም ምንጭታት ግሃድኤ-ሕድሪ ይገልጹ፡፡

 

Add a comment

መግለጺ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዞባ ኤውሮጳ።

ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ዞባ ኤውሮጳኩነታት ውድብና በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ ንምድህሳስን ንምምይያጥን ብዕለት 11. 02. 2017 ን ሰለስተ ሰዓታት ዝወሰደ ኣኼባ ኣካይዱ። እዚ ናይ መላእ ኣባላት ውድብ ኣብ ኤውሮጳ ዘካተተ ኣኼባ ናይቲ ኣብ ኩሉ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከብ ኣባልና ዘካየዶ ከባብያዊ ኣኼባታታት መቀጸልታ እዩ ኔሩ።

Add a comment

ካብ ስቕ ምባል ደንጉኻ ምጅማር ይሓይሽ

ኩሉ ኤርትራዊ ከም ዝፈልጦ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሽውዓተ ዓመታት፣ ኣብ መንጎ ሰለስተ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፣ ናይ ምትሕንፋጽ መስርሕ ተኻይዱ’ዩ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝብል ስያሜ ከአ ድማ ተጸወዓ። መራሕቲ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ነበር ከኣ ኣብ ልዕሊ ኣቶ መስፍን ዓብዪ ተስፋ ኣምበሩ። አቲ ጎዲልዎም ዝነበረ ነገራት ኩሉ ዘማልኡ ኰይኑ ስለ ተሰመዖም: ብተፋ

Add a comment

ኤርትራዊ ተጣባቒ ማሕበር ንሰብኣዊ መሰልን ስደተኛታትን።

ብምኽንያት ዝበጽሓና ዘሰንብድ መርድእ ዕረፍቲ ብጻይና ዓብዱ ዑመር ዝተሰምዓና ዓሚቝ ሓዘን እናገለጽና፤ ንነፍስሄር ዓብዱ መንግስተ ሰማይ፤ ንምሉኣት ስድራ-ቤት ድማ ኣምላኽ ጽንዓት ክህቦም እናተመነና ናይ`ዚ መሪር ተረኽቦ`ዚ ዕዙዝ ተኻፋልነትና ንገልጽ።

Add a comment

መግለጺ ፈጻሚት ሽማግለ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ)

ኣብ ዕለት 12-9-2016 ወጺኡ ዝነበረ መግለጺ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ):: ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ (ስትራተጂ ዓዲ) ንኣባላቱ ይኹን ንሰልፉ ድሕር ከይበለ ከም ዝከላኸል ንደለይቲ ፍትሒ የፍልጥ። ብመንገዲ ፓልቶክ ኣብ ልዕሊ ብጻይና ሃይለ ተኪኤ ወሪዶም ዘለዉ ክስታት ከበድቲ ኢዮም። ከምኡ ስለዝኾነ፡ ምንጭታት ናይቶም ክስታትን፡ ነቶም ተሰንዚሮም ዘለዉ ክስታትን ከጽንዕ ሰልፍና ሓላፍነት ኣለዎ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ብውሽጣዊ ኣገባብ ሰልፍናን መስመራት ሰልፍናን ሓቅነትን ዘይሓቅነትን ናይዞም ክስታት መጽናዕቲ ክንገብር ኢና ውጽኢት መጽናዕትና ድማ ንደልይቲ ፍትሒ ከነፍልጥ ኢና።

Add a comment

አርባዓን ተስካርን ኣቦና ሻንበል -ፓሻ ገብረሚካኢውል ኪዳነ

ሻምበል ፓሻ ፈታው ኩሉ ህዝቢ ምንባሩ፡ አብ ልቢ ኩሉ ህዝቢ ምህላውን ንዓና ስድራ ቤት ጎሊሑ ተራእዩና እዩ። ክቡራትን ክቡራንን፡ ንቀዳም ለካቲት 18/ 2017 ብፈረንጂ ኣቆጻጽራ አርባዓን፡ ተስካሩን ክንገብር ስለ ዝኾንና፡ ኩሉኹም ፈተውቲ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣሎና።
 
ስድራ ቤት 
ሻምበ ፓሻ ፡ ገብረሚካኤል ኪዳነ
02/11/2017
Add a comment

ኢሳያስ መወዳድርቲ ዘይብሉ ቀዳማይ ነዊሕ ርሕቀት፡

ኢሳያስ ኣፈርወቂ ብዘይካ’ቲ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረሉ ብኣዋርሕ ዝቑጸር ሓጺር ግዜ እንተዘይኮይኑ፡ ከም ተራ ተጋዳላይ ወይ ተቓላሳይ ኮይኑ ኣየገልገለን። ምኽንያቱ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክሰልፍን ናብ ደረጃ ሓላፍነት ክድይብን ግዜ ኣይወሰደሉን። ስለዚ ከኣ እቲ ንመብዛሕቲኡ ተጋዳላይ ኣብ መፈለምታ ዘጋጥሞ ፈተነ ኣየጋጠሞን።

Add a comment

ውEሎታት ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

ለካቲት 2017 ብድሙቕ ስነ-ስርዓት ዝተጀመረ ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ኣብ ስሩE ገድላዊ Eዮ ተጸሚዱ ውIሉ፤ ሓደ ካብቲ ወሳኒ ኣጀንድU ናይ 3 ዓመትን ፈረቓን ጸብጻብ ማEከላይ
ሽማግለ ብምስማE፤ ንዝቐረበሉ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር ብደቒቅ ድሕሪ ምምዛን ክካታEን ክግምግምን ውIሉ፡፡

Add a comment

ኣብ ሓደ ርእሲ ክልተ መልሓስ

ወዲ-ሰብ ቁም-ነገረኛ ድዩ ኣይኮነን ካብ ዝምዘነሉ ሓደን ቀንድን ግዳማዊ ተኽለ-ሰብነቱ ዘይኮነ፡ ውሽጣዊ ባህሪኡ’ዩ። ደቂ-ሰባት ንዝውንንዎ ባህሪ ዝቕልስ ድማ ማዕበያ’ዩ። ሓደ ሰብ ብሕብረተ-ሰብ ቅቡል ዝኾነ ባህሪ ክህልዎ ወይ ብኣንጻሩ ካብ ኣወንታዊ ባህልን ልምድን ሕብረተ-ሰብ ወጻኢ ክኸይድ ኣብ ምግባር፡ ኣተሃናንጻ ብርግጽ ወሳኒ ግደ ኣለዎ።

Add a comment

ሱዳን፣ ልዑል ወሰኽ ዋጋ መንበሪ ፍቓድ፣ ብሕጋዊ ፓስፖርት ንዝነብሩ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸቕጢ ይፈጥር

Pass in Sudan

መንግስቲ ሱዳን፣ ዋጋ መንበሪ ፍቓድ (ብጣቓ) ካብ 500 ናብ 2350 ፓውንድ ክብ ምባሉ፣ ብሕጋዊ ፓስፖርት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቢድ ጸቕጢ ይፈጥር ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ቢሮም።

እቲ መንግስቲ፣ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ብዝብል ምኽንያት፣ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀጻሊ ግፋ ከካይድ እንከሎ፣ ነቶም ብሕጋዊ ፖስፖርት ዝነበሩ ድማ ዋጋታት መንበሪ ፍቓድ፣ ካብ 150 ናብ 500 ፓውንድ'ዩ ክብ ኣቢልዎ ጸኒሑ።

Add a comment

ኢሳያስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ንመደባት ልምዓት ኣመልኪቱ ዘስመዖ መደረን፡ ኣብ መድረኽ ስማዊ ካቢኒ ሚኒስተራት ዝቐረበ ጸብጻብን ከም ዘይቃዶ ተገሊጹ።

መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2017 ብ27-28 ጥሪ 2017 ኣብ ዝገበሮ ቃለ- መጠይቕ፡ ንማሕበራውን ቁጠባውን ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ምንም ኣይሰራሕናን ክብል ዝሃቦ ግሉጽ መደረን፡ ብ8-9 ለካቲት 2017 ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢኒ ሚኒስተራት ጸብጻብ ተባሂሉ ዝተቓለሐ ዜናን ፈጺሙ ዘይራኸብ ናይ ክልተ ኣካላት ከም ዝመስልን ነቲ ጉዳይ ዝተኸታተሉ ተዓዘብቲ

Add a comment

ሰብኣውን ዜግነታዊን ሓላፍነት ዘይብሎም ሰባት፡ ሕጋዊ ህላወኡ ኣብ ዘጥፈአ ህግደፍ ይእከቡ፡

ሰባት ብግቡእ ተረዲኦም ይኹን ከይተረድኡ፡ ብቐጥታ ኣብ ፍሉጥ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዘለዎ ውድብ፡ ይወደቡ ኣይወደቡ፡ ካብ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ምሕደራን ወጻኢ ክኾኑ ከቶ ኣይከኣሎምን። ኣነ ኣብ ፖለቲካ ክኣቱ ኣይደልን፡ መንገደይ እምነተይ ከምዚ’ዩ ብዝብል ሽፋን ብቐጥታ ክሃድሙ እንተፈተኑ’ውን ህይወቶም ካብ ባሕሪ ፖለቲካ ኣውጺኦም ዘቐጽልሉ ቦታን ዓቕምን ስለዘይብሎም፡ ብተዘዋዋሪ መሰሎምን ረብሓኦምን ከረጋግጹ ክብሉ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክዋስኡ ግዱዳት’ዮም። ሓፈሻዊ ካብ ፖለቲካ ወጻኢ ምዃን

Add a comment

ቃል መሪር ሓዘን

ገዲም ተጋዳላይ ዓብዱ ዑመር ዓሊ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብሰንበት ዕለት 12.02.2017፡ ኣብ ከተማ ሙንስተር  -ሃገረ ጀርመን ካብ’ዛ ዓለም  ብሞት ተፈሊዩና።

Add a comment

ንህግደፍ ጸግዒ ገይሩ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝሓዘ ................

ንህግደፍ ጸግዒ ገይሩ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝሓዘ ዝንገረሉ ሓደ ክፋል ካብ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ ስለ ዝኸደን ብዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ስለ ዝተኾነን፡ ኣብ ቅዱስ ቦታ ክኣቱ ከምዘይፍቀደሉ ተፈሊጡ

Add a comment

Scarico 2 ስካሪኮ እቲ`ኦም ኣበይ ከይዶም`ዮም እዚ`ኦም ዝዕንድሩ

ኣብ 1ይ ፊርቂ 70ታት ናይ`ቲ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ካብ ዝተፈጸመ ስልጡንን ፤ ነቲ ኣብ ስካሪኮ ኮንካ ዝጽሕተር ፤ንሓድሽ ወለዶ ኣብ ክንዲ ካብ ኣቦታቱ ዝሰልጠነ ዝኸውን ዝደሓረ ንኽኸውን ዝገብር፤ኣሕፋርን ኣዚዩ ድሑርን ሾቨንያዊ ዕንደራ እትብድህ ብኣካል ዝተሳተፍኩዋ ፍጻመ ክዝክረልኩም`የ።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከባቢታት ኩናማ ግፋ ኣካይዱ

ስርዓት ህግደፍ ብዕለት 10/01/2017 ኣብ ከተማ ባረንቱ ግፋ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ፡፡ ህግደፍ ነዚ ግፋ ለይቲ ሰዓት 10፡00 ጀሚሩ ኣብ እንዳ መስተ፣ መዋፈሪ መኪናታት፣ ዕዳጋን ብምድባይ ግፋ ከም ዘካየደ ካብ መቦቆላዊ መሬት ኩናማ ኤርትራ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ /ሆደ/ ሎሚዕለት 10-02-2017 ተጋዳላይኣቡበከርስሌማን   (ኣቡ ዳልያ) ብዝሓደሮሕማም፣ መስዋእቱምስሰምዔመሪርሓዘንተሰሚዕዎ።

Add a comment

ታደሴ ጫሞ (ወዲ ጫሞ) መን እዩ?

ታደሴ ጫሞ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዩ፡፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ታሕታይ ጽፍሒ ተመዲቦም፡ ኣብ ልዕሊኦም ንዝርከቡ ሓለፍቲ ከይተረፈ ሂልኮፕተር ኣሲሮም ዝቅጥቅጡን ህዝቢ ካብ ዘሰራጢዩ ሓለፍቲ ሓደ እዩ፡፡ በዚ ሒዙዎ ዘሎ ሓላፍነት ብቀጥታ ምስ ኢሰያስ ኣፍወርቂ ዝራኸብን መደብ ተቐቢሉ ህዝቢ ካብ ዘሳቒዩ ሓደ እዩ፡፡ ወዲ ጫሞ ንመቦቆላዊ መሬት ኩናማ ኤርትራ ቅድሚ ምምጽኡ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራ ተመዲቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ግፍዒ ዘውርድ ዝነበረ ሰብ እዩ፡፡ ንመሬት ኩናማ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ከም መራሒ ቦጦሎኒ እንተተመደበ እውን፡ ናይ ንኡስ ዞባ ጎኘን ከባቢኣን ናይ ጸጥታን ሚሊሻን ሓላፊ እዩ፡፡ ቀንዲ ንቁጥኡ ኣብ ዳሴ ኮይኑ፡ ናይቲ ከባቢ ኣመሓዳሪን ጸጥታን፣ ጭቃ ዓዲ፣ ሚሊሻን፣ ክ/ሰራዊት 57 ጠቂሊሉ ዝመርሕ ዝነበረ እዩ፡፡ ወዲ ጫሞ ኣብ ከባቢ ዳሴ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኩናማ ዝፈጸሞም ግፍዒታት ነዞም ዝስዕቡ እዮም፡-

Add a comment

መሰጋገሪ መሪሕነት ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ዛዚሙ

መሰጋገሪ መሪሕነት ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ፡ ድሕሪ እቲ ኣብ ውድብና ዘጋጠመ ናይ ነብሶም ንቓልሲ ሰሪዖም ኣበርክቶ ክሕይል ዝጽዕሩን፤ ካልኦት ከኣ ናይ ገዛእ ነብሶም ካብ መስመር መትከላት ውድብ ኣዝቢሎም ብናይ ውሽጣዊ ውልቃዊ ጥቕምታቶም ካብ ቃልሲ ከኻዕብቱ ዝደልዩን ኮይኑ መምኣዝኑ ምሓዙ፡ እቲ ንቓልሲ ነብሱ ወዲቡ ዕማማት ተቐቢሉ ከም ዳሕራይ ቀዳማይ ናብ ስራሕ ዝወፈረ ሓይሊ ወርሓዊ ናይ ቤት ጽሕፈታት መሰጋገሪ ፈጻሚ ኣካሉ ጸብጻባት ንምርኣይ (ብስሩዕ ንምስዕዓብ ) ትማሊ ዕለት 10 / ለካቲተ / 2017 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ፡፡

Add a comment

ከይተበሰ ዝተቖጸየ ኣረግት ሽጣራ ሻዕብያ!

"ንስራሕዘይተዓደለትሕልናንተንኮልመዘንናየቡሉን" ድዩዝበሃልሓቀይ? ኣማንብኣማንምስዛጽሑፈይክትኸይድእትኽእልምስላኢያ።

ኢሳያስቅድሚናብሜዳምስላፉብጎይቶቱተመሪሑንእንታይዕላማከምዝተሰለፈኣብብዙሕኣጋጣሚታትስለዘተገልጸነዚሓቂዘይፈልጥሰብኣሎኢልካንምእማንቁሩብኣጸጋሚይገብሮ።

እዚኾይኑእቲ፡ነዛርኹስእግሩናብቃልሲሓርነትካብዝረገጸሉዕለትጀሚሩክሳብእዛዕለትክንደይሽርሒታትብዙሕህይወትዜጋታትዝቐዘፈተንኮላትንከምዝተፈጽመኩላትናኣዳዕድዕናእንፈልጦሓቂኢዩ።

እቲዘሕዝንግን፡እዚኩሉተንኮላትንሸርሒታትንረብሓሃገርዘይኮነስንምልኽነትሓደውልቂሰብኮይኑምትራፉኢዩ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን ብምኽኒያት መስዋእቲ ሱለይማን ኣደም

ብምኽኒያት ትማሊ ዕለት 08 የካቲት 2017 ብመስዋእቲ ዝተፈለየና ሓውናን ናይ ቃልሲ ብጻይናን ገዲም ተጋድዳላይ ሱውእ ሱለይማን ኣደም ሱለይማን ኣብዚ እዚ እዋንዚ ኣባል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነበር ፡ ንሃገሩ ዘገልገለ ጅግና ሃገራዊ ብመስዋእቱ ዝተሰማዓና ከቢድ ሓዘን ክንገልጽ እንኮለና ፡እቲ ካብ እዋን ንእስነቱ ኣብ ልቡ ዝፈኸመን ዝጓሃረን ሃገራዊ ፍቕሪ ደሪኽዎ

Add a comment

Editorial፡ A ‘Final Solution’ for the Eritrean Kunama?

Soon after the Hitler’s German became the spearheading power in Europe, they have planned a Final Solution project against the Germen Jews be it from legislative social fabric or economic strong hold. The ‘Reichskristallnacht or the Night of Broken Glasses’ is known up to date to its entertaining mobs who attacked churches, synagogues, all Jews properties. It was a clear manifestation of genocidal activities towards the European Jews.

Add a comment

መግለጺ ሓዘን ብምኽኒያት መስዋእቲ ኣቡበከር ሱለይማን

ብምኽኒያት ትማሊ ዕለት 09 የካቲት 2017 ብመስዋእቲ ዝተፈለየና ሓውናን ናይ ቃልሲ ብጻይናን ገዲም ተጋድዳላይ ሱውእ ኣቡበከር ሱለይማን እድሪስ (ኣቡ ዳልያ) ኣብዚ እዚ እዋንዚ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ፡ኣባል ሃገራዊ ባይቶን ዋና-ጻሓፊ ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ነበር ፡ ንሃገሩ ዘገልገለ ጅግና ሃገራዊ ብመስዋእቱ ዝተሰማዓና ከቢድ ሓዘን ክንገ

Add a comment

ዞባ ንበሎ ጨንፈር ንስልቲ ጉዕዞ ቃልሰና፡ መቲሩ ክህበና ንዝደሊ ሓይሊ ኣይንቕበሎን ኢና

ቃልስና ብሰሪ ገበቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ህዝብናን ሃገርናን ዘውርዶ ዘሎ ኣደራዕ’ዩ ተወሊዱ፡ ነዚ ሕሱም ስርዓት ንምውዳቕ ዝጠመተ ዕላማ ኣብ ቅድሚኡ ሰሪዑ ድማ ዝዓቕሙ ኣብ ሃገራዊ ዕማም ግብኡ ክገብር ከይሰልከየ ይነጥፍ፡ መተካእትኡ ከኣ ህዝቢ ዝዋንኡ ንህዝቢ ዘገልግል ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ካብ ዓመጽ ፖለቲካዊ ሽቑረራን ካብ ትሑት ቁጠባዊ ናብራን ዘገላግል ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ንምትካል ዘማዕደወ ራኢ ሓይሊ ንኽኸውን ዝተቐየሰ ድኣ እምበር ማንም ናይ ቃልሲ መደላሓቒ ንግሃድ-ሕድሪ ናተይ ኢዩ ናይ ዝበሎ ጉጭ ቃልሲ ኣይኮነን፡፡

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፣

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ሎሚ መዓልቲ 9 ለካቲት 2017 ገዲም ሓርበኛ ተቓላሳይ ስሌማን ኣደም ስሌማን ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ግብጺ ካይሮ ምስውኡ ምስ ሰምዐ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ። ስሌማን ኣደም ስሌማን ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ልዑል ሃገራዊ ፍቕሪ ዝሓደሮ መጀመርያ ኣብ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ /ሓረካ/ ቀጺሉ ካኣ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ስሳታት ኣትሒዙ ዝተጋደለ ውፉይ ሓርበኛዊ ተቓላሳይ እዩ ነይሩ።

Add a comment

መኽፈቲ ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ሎሚ 17 ለካቲት 2017 ብዝኽረ ሰማEታት ተጀሚሩ፤ ብዝተፈላለዩ ምድላዋትን መደባትን ደሚቑ ብወግI ተኸፊቱ፡፡
Eዚ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ብወግI ዝተኸፈተ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ክሳብ 22 ለካቲት 2017 ክቅጽል ትጽቢ ይግበረሉ፡፡

Add a comment

ሓበሬታ ብዛዕባ ስነ ስርዓት ሓዝን

ስውእ ተጋደላይ/ ኣቡብከር ሱሌማን እድሪስን ስውእ ተጋደላይ/ ሱሌማን ኣደም ሱሌማንን። ፌደረላዊ ደሞክራስያዊ ምንቕስቃስ ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ስነበት ዕለት 12 ለካቲት 2917፡ ስዓት 10፡00 ናይ ንግሆ ኣብ ዋና ቅጽሪ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስነ ስርዓት ሓዝንስውእተጋደላይ/ ኣቡብከርሱሌማንእድሪስንስውእተጋደላይ/ ሱሌማንኣደምሱሌማንን ክካይዱ ምዃኖም ንሕበር።

 

Add a comment

ኣይጸገብክን ዲኺ እንተበሉዋስ!

ኣይጸገብክን ዲኺ እንተበሉዋ’ስ< እንተጸገብኩስ ዋላ ዘይብትኖ< በለት ደርሆ፣ ከም ዝበሃል! ንሓንቲ መዓልቲውን ኣንጻር ወታደራዊ ስርዓት ሃገርና ብርዖም ጠሚዖም ዘይፈልጡ፣ ብህርፋን ስልጣን ዝደንዘዙ ኣካላት፣ ኣብ ምብታንን ምዝራግን ቀለሞም ዝነዞዓሎም ውሑዳት ኣይኮኑን። ብሰንኪ ፍሹል ኣመራረሓን ፍሽለቱ ምቕባል ዝሓንገደን ጉጅለ፣ ውድብ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ምንባሩ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ሕቡእ ኣይነበረን። የግዳስ ሳላ ሓያል መኸተ ኣባላቱን ቅኑዓት ላዕለዎት ካድራቱን ኣብ ሓጺር እዋን ዳግመ ስርረዓቱ ብምሕያል ናብ ንቡር ስርሑ ተመሊሱ’ዩ። ብኡ መሰረት መብዛሕትአን ዞባታት ጨናፍራትን መርገጸንን ደገፈንን ብዕሊ ከም ዘነጸራ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብ መርበብ ሓበረታታት ተኸታቲሉዎ እዩ። ጉጅለታትን ጨናፍራት አውሮጳ ብርዱእ ምኽንያታት ጊዜ መጢጠን ምንባረን ኣይሰሓትን። ድሕሪ ዓሞቕቲ ክተዓትን ምርድድኣትን ውዳቤኡ ናብ ደረጃ ዘባ ድሕሪ ምስግጋር፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዞባ ኤውሮጳ 14 የካቲት 2017 መርገጹ ዘነጽር መግለጺ ኣውጺኡ ምንባሩ ይዝከር።

Add a comment

ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዓመት መጽአ ዝገብሮ ናይ ቃለ ምልልስ መደረ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ደኣምበር ንዕቤት ሃገር ዘገልግል ኣይኮነን።

መራሒ ስርዓት ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ልሙድ ዓመት መጸአ ዝገብሮ ቃለ- መጠይቕ ኣብ’ዚ ዓመትዚ’ውን ንውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ኣመልኪቱ ብዙሕ ምስ’ቶም ጋዜጠኛታት ዝተዋደደ ጉዳያት ኣልዒሉ መዲሩ’ዩ። ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ መልእኽትና ነቶም ንሱ ኣብ’ዚ ቃለ ምልልስ ዘልዓሎም ጉዳያት ኩሎም ኣልዒልና ክንምልስ ኣይኮናን፡፡ ኣብ ቀጻልነትን ዕቤትን ህይወት ደቂ-ሰባት ወሰንቲ ዝኾና ክልተ መሰረታውያን ጉዳያት ማይን መብራህትን ኢና ከነተኩር፡፡ እዘን ክልተ መሰረታዊ ጉዳያት፡ ስርዓት ህግደፍ ስልጣን

Add a comment

ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣሉታዊ ምዕብልናኡን ኣብ ኤርትራ ዘሕድሮ ጽልዋን።

ክቡራት ተኸታተልቲ (ነበብቲ) ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ውድባዊ ሸንኮለልን ህንክያ-ሃብያ ከም ዝቐነናን ኣይሰሓትን። ውድባዊ ምትሕስሳባት ጉቡእ ይኹን እምበር ጸገምና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። ብዓብይኡ እስትራተጅካዊ ጸገም ኣሎና። ምናልባት ባሕሪ ኣሎና- ጸጋታት ከርሰ መሬት ኣለዉና ክንብል ዝይንጭብጦ መኽሰብ ካብ እንሓልም መዋእል ኮይኑ’ሎ። እስከ ብሓፈሽኡ ከቢቦሙና  ዘለዉ ጸላእትና ብልቦና ነስተባህል። ናይ ሎሚ ጽሑፍ ነዚ ዘቶኮረ ክኸውን እዩ’ሞ ሓሳባትኩም ኣንብሩሉ!!

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፣

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓደነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ሎሚ መዓልቲ 09 ለካቲት 2017 ተጋዳላይ ኣቡበከር ስሌማን ኣባል ፈጻሚ ቤት-ጽሕፈት ፌደራላዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ብዝሓድሮ ሕማም ኣብ ካርቱም ሱዳን ምስውኡ ምስ ሰምዐ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ - ብሪጣንያ

ዝኽሪ ስዉእ ሃገራዊ መራሒ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ ኣብ ከተማ ሎንዶን - ዓባይ ብሪጣንያ

Add a comment

ተስፋጼን/ኢዮብ መንሽሮ ወይ ፋሽስትነት፡ እዚ’ኳ ክውሕደካ

ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ክቡር ሃገራዊ ሰላምታ ይብጻሕኩም። እዚ ኣነ ሎሚ ኪዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ጉዳይ፡ ብዛዕባዚ ብስም ተስፋጼን እናበለ መርዛም ስብከት ዝነዝሕ ዘሎ፡ ሓቀኛ ስሙ ኢዮብ ዝበሃል ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዚነብር፡ ብምጥፍፋእ ገንዘብ ናይ ግዳያት ኤይድስ ዝተኸሰሰ፡ ወግዓዊ ሰራቒ ኮይኑ፡ ከም “ፈላስፋ” ክፍለጥ ዝፍትን ዘሎ ሕሱር ሰብ ኢዩ። ይቕሬታ ግበሩለይ ጸርፊ ዝመስል ቃላት ምእታወይ፡ ብተግባራቱን ቃላቱን ቅጭ ስለዝመጸኒ ኢየ።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ገኒኑ ዘሎ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሕሰም፣ ብዝሒ ዘለዎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕን ልመናን ይዋፈሩ

Underage2

ኣብ ኤርትራ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሕሰም፣ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢርሉ ኣብ ዘሎ እዋን፣ ብዝሒ ዘለዎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕን ልመናን ተዋፊሮም ከምዘለዉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ፣ ምውፋር ቆልዑ ኣብ ልመናን ናይ ጉልበት ስራሕን፣ ውጽኢት ናይቲ ኣለይቲ ስድራ ዝኾኑ ኣቦታትን መንእሰያትን፣ ናይ ግዜ ገደብ ኣብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍርታት ሚሊሻን ተጸሚዶም ምህላዎም ምዃኑ እቶም ምንጭታት ኣገንዚቦም።

Add a comment