ሓላፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህግደፍ.................

ሓላፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህግደፍ ንምምሃርን ምትምሃርን ኣመልኪቶም ኣብ ቅድሚ መራኸቢ ብዙሓን ቀሪቦም ዘስምዕዎ መደረን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ከብድን ሕቖን ምዃኑ ተፈሊጡ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ኤርትራ፡ ካብ ስእነት ሰላምን ጥዑይ ፖሊሲ ዝነቅል፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዳኸመ፡ ተማሂረ ኣብ ህይወተይ እንታይ ለውጢ ከምጽእ ኢለ፡ ዘይወተሃደር’የ ክኸውን ዝብል ሃገር ከደን ተስፋ ምቑራጽ ዘኸተለን ማዕበል ስደት ዘተባበዐን’ዩ ዝበሉ ንመግለጺ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተኸታ