ተግባር መንጸብረቕታ ውሽጣዊ ባህሪ’ዩ።

ተንተንቲ ፖለቲካዊ ሳይንስ (ስነ-ፍልጠት) ወዲ-ህዝቢ ወይ ጸረ-ህዝቢ፣ ወገን ብዱላት ወይ በደልቲ፣ ደሞክራስያዊ ወይ ኢ-ደሞክራስያዊ፣ ፍትሓዊ ወይ ኢ-ፍትሓዊ፣ ሕጋዊ ወይ ኢ-ሕጋዊ ክትከውን ዝድርኽ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባህሪ’ዩ። ፖለቲካዊ ውድባት ኮነ መንግስታት ቅድሚ ናብ ተግባር ምዋፍሮም ዝቐርጽዎ ራእይ፣ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ፣ ፖሊሲ፡ ስትራተጂን መምርሕን ድማ፡ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስምዒትን