አነዶ ? ንስካ !!! መን እዩ እቲ ሓሰካ !?!

መልሲ ንኣይተ ነጸርኣብ ኣስመላሽ !!! ሓባልሲ መጠመቲኣ ትኩሓል ከምዝብሃል እቲ ብ2010 ዝፈጸምካዮ ገበን ሽዑኡ ግዜ ከይወሰደ ንህዝቢ ክባጻሕ ኣመሓላሊፈዮ ዝነበርኩ ንስካ ትዝከሮ ኩሉ ከኣ ይዝክሮ እዩ፡ እቲ ዝፈጸምካዮ ኣሉታዊ ወፈራ ምስ ጊዜ ምንዋሐ ክርሳዕ እዩ ዝብል ሕልሚ እንተድኣ ሓሊምካ ኔርካ፡ ኣብ ዓለም ብደቂ ሰብ ዝፍጸም ጽቡቅ ይኩን ሕማቅ ተግባረ ከምቲ ዝሐለምካዮ ተቀቢሩ ዝነብር መሲሉካ እንተኮይኑ ሕጂ እውን ኣይተበራበርካን እሞ ንክትበራበር እጽውዓካ፡
፡ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ተርኣኢና ግን ብዕምቆት ከነዕልል ዘይምክኣልና ክልቴና በበይኑ ዓላማ ስለዘለና ድኣ እምበር ብካልእ ኣይኮነን፡፡ ንሱ ክኣ ኣብቲ ጋሕማጥ ዕድመ ሃገራዊ ዋዕላ 320 ሰባት ዝተሳተፍና