ሰፊሕ ኤርትራዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ደንማርክ ዓርቢ ዕለት 24 /11/ 2017 ልክዕ ሰዓት1200 ክኸዉን እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ማእከል ርእሰ ከተማ ኮፐንሃዉን (Københavns Rådhuspladsen ) ክብገስ እዩ።

ህዝባዊ ውዳበታትን ኣብ ስርዓት ዘሕድሮ ስግኣትን

ሓደ ካብ ናይ ሕብረተ-ሰባት ማሕበራዊ መለለይታት ውዳበ’ዩ። መለለይ ሕብረተ-ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ፡ መፍለይን መለለይን ክፍለ-ዓለማት፣ ዞባታት፣ ሃገራት እውን’ዩ። ስለዚ ውደባ ፍቱን መሳርሒ’ዩ ኣብ ደሞክራስያዊ ምሕደራ። ብዘይ ውደባ ዓለም ምስ ኩሉ ጸገማት ብኸም’ዚ ዘላቶ ክትከይድ ኣይምኸኣለትን። ብዘይ ውደባ ንክፍለ-ዓለማት ማለት ኣህጉራት ዘተኣሳስር ገመድ ኣይምሃለወን። ብዘይ ውደባ ዞባዊ ናይ ሰላምን ልምዓትን ምትእኽኻባት ኣይምተራእየን። እዚ ዘመልክተና ነገር እንተሃለወ ውደባ ሓይሊ ምዃኑ፡ ከይተወደብካ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ንምስራሕ