Category: ትግርኛ

ካብ ካርቱም ዝሃደሙ ኤርትራውያን ‘ብግዴታ’ ንኤርትራ ይኣትዉ ኣለዉ

ከተማ ከሰላኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብታ ቀንዲ ማእከል ኲናት ኰይና ዝቐነየት ካርቱም፡ ኵነታት እናጸንከረ ብምምጽኡ ብዙሓት ነበርቲ ነታ ከተማ ገዲፎም ይሃድሙ ከምዘለዉ ክንገር ጸኒሑ እዩ።ምዕራባውያን፡ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦትን ብፍላይ፡ ውሕስነት ዜጋታተን ንምርግጋጽን ካብታ ሃገር ንምውጻእን ዝተፈላለየ ጻዕሪታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን፡ ካብታ ኣማኢት ኣሽሓት ዜጋታት ዘለዉዋ ጉረቤት ሃገር ግን ዛጊት ዝተሰምዐ ዝዀነ ይዅን ነገር የለን።እዚ ኰይኑ ግን፡ ኣብዚ ዝርአ ዘሎ፡ ህይወት ኣድሕን ህድማ፡ ሓያለ ኤርትራውያን ካብ ካርቱም ክሃድሙ እንከለዉ፡ ኣብ ከባቢ ከሰላ ኣብ ዝበጽሑሉ እዋን ብኣስገዳድ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ይግበር ከምዘሎ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረጋጋጽ።

ኣብዚ እዋን፡ ብዙሓት ኤርትራውያን ብፍላይ ከሰላ ቅድሚ ምእታዎም፡ እናተፈለዩ ኣብ ዶብ ናብ እትርከብ ኣርባዕታዓሸር እትበሃል ንእሽቶ ከተማ የብጽሕዎም ከም ዘለዉ፡ ቢቢሲ፡ ካብ ሱዳን፡ ካብ ኤርትራን ኣብ ኣውሮጳን ካብ ዘለዉ ቤተሰብን ሓበሬታ ረኺቡ ኣረጋጊጽዎ’ሎ።

ሱዳን፡ ካብ ኤርትራ ዝተሰደዱ ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝነብሩላ ጐረቤት ሃገር ኰይና፡ ገሊኦም ኣብኡ ነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጡን ምስቲ ህዝቢ ተወሃሂዶምን ተዋሊዶም ክነብሩ ዝጸንሑን እዮም።

ብዘይካ’ዚኦም፡ ብሰንኪ ገደብ ኣልቦ ግዱድ ዕስክርናን ምልካዊ ምሕደራን፡ ካብ ኤርትራ ዝሃደሙ ዝግለጽ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት’ውን ከም መሰጋገሪ ናብ ካልእ ስደት ክጥቀሙላ ዝጸንሐት ካልኣይቲ ሃገሮም እያ።

ኣብ ካርቱም ዝነብር ሓደ ኤርትራዊ፡ ብዙሕ ሰብ - ኤርትራዊ ይዅን ሱዳናዊ - ካብቲ ኵነታት ሰጊኡ ንከሰላ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፡ ድሕሪ ምባል፡ “ኣብ ከሰላ ምስ በጽሐ ግን፡ ወተሃደራት ሱዳን፣ ሱዳናውያን በዚ ኤርትራውያን በቲ ኢሎም ይፈላልይዎም’ሞ፡ ነቶም ኤርትራውያን ትኽ ኣቢሉ ብመካይን ጽዒኖም ተላታ ዓሸር የብጽሕዎም ኣለዉ፡” ክብል ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣካፊሉ።

ኣብ ከሰላ እትርከብ ካልእ ኤርትራዊት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ቀረባ ቤተሰባ ምስ ሰብኣያ ካብ ካርቱም ሃዲማ ክትመጽኣ ምዃና ነጊራታ እናተጸበየት፡ “ከይተራኸብና፣ ኣነ ይጽበያ ንሳ ኸኣ ኤርትራ ኣብጺሖማ፡” ብምባል፡ ድሕሪ ነዊሕ ሻቕላ ብወጻኢ ተደዊሉዋ “ሩፍ ኢለ” ትብል።

ብኵነታት እታ ቤተሰባ ብፍላይ ከኣ ብኵነታት ሰብኣያ ከምእትሰግእ ብምሕባር፡ ኣብዚ እዋን እቲ ዘገድስ ግን ብሂወት ምውጻኦም ጥራይ እዩ ትብል።

ንሳ፡ ነቲ ኵነታት ንምርግጋጽ ድሕሪ ዝገበረቶ ጻዕሪ፡ እተን ነቶም ካብ ካርቱም ዝሃድሙ ዘለዉ ሰባት ዝጸዓና ኣውቶቡሳት፡ “ከሰላ ቅድሚ ብምጻሕ ኣብ ዘላ ሓንቲ ኬላ - መፈተሺ ነቝጣ፡ ንሱዳናውያን ኣውሪዶም፡

እንተዀነ ነቲ ኵነታት ብቐረባ ዝዕዘቡ ኤርትራውያን ካብቲ ከባቢ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ ኣብ ኣርባዕታ ዓሸር “መንግስቲ ኤርትራ ተቐቢሉ መዝጊቡ፡ ወረቐት ሂቡ ነናብ ዓዶም የፋንዎም ኣሎ፡” ይብሉ።

ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ ዓሰርተ ኣውቶቡሳት ከምዝረኣዩ ድማ ገሊጾም።

ዝተረኽበ ካልእ ተመሳሳሊ ሓበሬታ’ውን፡ ኣብ ርእሲ’ዚ ዝተገልጸ፡ “ኣብ ዶብ ምስ በጽሑ ሕክምናዊ መርመራ ይግበረሎም እዩ፡” ይብል።

ነዚ ዝምልከት ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን።

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ሓደ ኤርትራዊ፡ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ኣቢሉ ናብ ሱዳን ብስግረዶብ ኣትያ፡ ንካናዳ ንምኻድ ወረቐት ከተሳልጥ ዝጸንሐት ንእሽቶ ሓፍቱ፡ ኣብዚ እዋን ንኤርትራ ከም ዝተመልሰት ኣረጋጊጹ።

ንሱ፡ እቲ ኣገባብ ኣተኣታትዋ ከምቲ ካልኦት ወሃብቲ ሓበሬታ ዝገለጽዎ ከም ዝዀነ ብምርግጋጽ፡ “ብሕጂ ግን እንታይ ከም ዝብልዎም ዝተፈልጠ የለን፡” ብምባል፡ እንተዀነ ናብ ዓዳ’ኳ እንተተመልሰት እቲ ክመጽኣ ዝኽእል ነገር ከምዘሰክፎ ኣይሓብአን።

“እቲ መስገሪ ዶብ ዝተኸፍለ ኣሽሓት፡ ኣብኡ ዝጸንሓቶን፡ ኵሉ’ቲ ፕሮሰሳ ብዜሮ ተራቢሑ’ሎ፡” ይብል’ሞ፤ “ብሂወት ናብ ዓድኻ ምምላስ ተመስገን ክበሃል እዩ ዝግባእ፣ ግን ኵሎም’ቶም ሕጂ ብዘይፍታዎም ዝምለሱ ዘለዉ ብፍላይ እቶም ካብ ኣገልግሎትን ገለን ሃዲሞም ብስግረዶብ ዝኸዱ መንእሰያት፡ እንታይ ክብልዎም እዮም፣ ብሕጂ ዝርአ’ዩ። ብእኡ’ዩ ድማ ኣፍካ መሊእካ ተመስገን ዘይትበለሉ፡” ብምባል ዘሰክፎ ምኽንያት ይዛረብ።

እዞም ሕጂ ብሰንኪ’ዚ ውግእ ግዳያት ኰይኖም ዘለዉ ነበርቲ ካርቱም ኤርትራውያን፡ መብዛሕትኦም፡ ንሳልሳይ ሃገር ንምኻድ ከሳልጡ ዝጸንሑ፣ ከምኡ’ውን ንሕክምና፡ ንመርዓን ቤተሰብ ንምብጻሕን ካልእን ካብ ኤርትራ ዝኸዱ እዮም።

ብፍላይ እቶም መንእሰያት መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ክዀኑ እንከለዉ፡ ኵነታቶምን መጻኢኦምን ዝተሓላለኸ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ስግኣቶም ይገልጹ።

ኣብ ርእሲ’ዚኣቶም፡ ብተመሳሳሊ ጉዳያት ካብ ወጻኢ ሃገራት መጺኦም ኣብኡ ዝተዓገቱ ሓያለ ከምዘለዉ’ውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት።

እቲ ነባሪ ካርቱም ከም ዝገለጾ፡ ብፍላይ ነቲ ስደተኛ፡ ኵነታት መዝሚዝካ ማህረምቲ፡ ምፍርራህ፡ ስርቂን ዘረፋን ገኒኑ ከምዘሎ ጠቒሱ፡ ኤርትራውያን ዝከኣል ጥንቃቐ ክገብሩ ይመክር።

ኣብ ርእሲኡ፡ ብዙሓት ኣብ ከሰላ ንኽዕቈቡ ኢሎም ዝተበገሱ ሰባት ከይሓሰብዎ ብዘይድሌቶም ናብ ኤርትራ ይኣትዉ ኣለዉ ምስተሰምዐ፡ ንብዙሓት ከምዘቘጥዐ ብምግላጽ፡ ካብ ወተሃደራት ሱዳን፡ ንምህዳም ፈተነታት ከም ዘሎ፡ “እዚ ግን መሊስካ ግዳይ ካልኦት ጨወይትን ሰምሰርትን ምዃን እዩ፡” ይብል።

እታ ነባሪት ከሰላ፡ ከምዝገለጸቶ’ውን ገለ ኤርትራውያን ካብ ኣርባዕታዓሸር ሃዲሞም ናብ ሱዳን ክምለሱ ፈቲኖም ተታሒዞም ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከምዝተገብረ ሓቢራ።

Category: ትግርኛ

ከቢድ ሓዘን

yasredberakiብጻይናን ሓውናን ያሬድ በራኺ ኣብ መበል 70 ዕድሜኡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሃንደበት ዓሪፉ። ነፍስሄር ያሬድ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብኡ ተማህረ። ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ፍልም ንሃገራዊ ናጽነት ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ድማ ንሓርነትን ደሞክራስን ንምስፋን ከይሰልከየ ዝተቃለሰን ዘቃለሰን ብጻይ ኢዩ። ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ንሱዳን ምእታዋ ሓው ያሬድ ናብ ሱዑድያ ተሰዲዱ ይነብር ነይሩ። ኣብ ሰዑድያ ኣብ ዝነበረሉ መዋእል ካብ ቃልሲ ከየብኮረ ኣባል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኮይኑ ንደሞክራስያዊ ቃልሲ እጃሙ ኣበርከተ ። ብሰንኪ ጥዕና ምጉዳል ኣብ ስዑዲያ ክነብር ብዘይምኽኣሉ ፣ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ኣቢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምስጋር ምስ ቤተሰቡን ፈተውቱን ይነብር ነይሩ፣ ኣብ ጥዕንኡ ገለ ምምሕያሽ እኳ ክረአ ኣንተ ጀመረ ምሉእ ብምሉእ ግን ኣይሓወየን። ነፍስሄር ያሬድ በራኺ ኣብ መበል 70 ዕድሜኡ ብዕለት 25 መጋቢት 2023 ዓሪፉ። ብዕለት 26 መጋቢት 2023 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ መቓብር ሓመድ ለቢሱ። መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ መሪር ሓዘንና እናገለጽና፣ ንነፍስሄር ብጻይና ያሬድ በራኺ መንግስቲ ሰማያት ከዋርሶ ንምነ። ንምሉእ ቤተሰቡን ብጾቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብ።


መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

26-መጋቢት 2023

Category: ትግርኛ

‘ኣመሪካ፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘንበረቶ እገዳ፣ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምክያድ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ።’ ኣቶ የማነ ገብረኣብ

ኣመሪካ፣ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኵናት ብዝተሓሓዝ፣ ኣብ ሕዳር 2021፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘንበረቶ እገዳ፣ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምክያድ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከምዘሎ፣ ኣማኻሪ ፕረዚደንት፣ ኣቶ የማነ ገብርኣብ ገሊጹ።ንሱ ምስ ጋዜጠኛ ዘ ብላክ ኣጀንዳ ሪፖርት፣ ኣን ጋሪሶን ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ቃለ መጠይቕ፣ ኣመሪካ ንኤርትራ ‘ስዊፍት’ ካብ ዝተብሃለ፣ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምክያድ፣ ካብ ሕሳብ ናብ ሕሳብ፣ ናይ ዶላር ባጤራ ንምስግጋር ዝሕዝግ ናይ ባንክታት መስርሕ ከምዝኣገደታ ኣዘኻኺሩ።

ንግዳዊ ልውውጥ ዓለምና ብዶላር ወይ ኤውሮ ዝካየድ ምስ ምዃኑ፣ ኤርትራ ካብዚ ናይ ‘ስዊፍት’ ናይ ገንዘብ ምስግጋር መስርሕ ምእጋዳ፣ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምክያድ እኳ እንተተጸገመት፣ ካልእ ኣማራጺታት ብምንዳይ፣ ፍቓደኛታት ምስ ዝኾና ሃገራት ጥራይ ንግዳዊ ልውውጥ ተካይድ ከምዘላ ሓቢሩ።

ከም ቻይናን ሩስያን ዝኣመሰላ ሃገራት፣ ነቲ ብ’ስዊፍት’ ኣብ ሓጺር ግዜ ብዝካየድ ናይ ገንዘብ ምስግጋር ንግዲ፣ ብኻልእ መንገዲ ንኽጥቀሙ ናይ ነዊሕ ግዜ ዕድል ከምዝህብኦም ድማ ኣቶ የማነ ኣነጺሩ።

ኣመሪካ፣ ብዘይካ’ዚ፣ ንዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኤርትራ ንምትዕንቓፍ፣ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ናይ ዝርከብ ኤምባሲታት ኤርትራ ናይ ባንክ ሕሳብ ስለዘደስከለቶ፣ ክራይ ገዛን ካልእን ንምኽፋል ዝተጸገማ ሓደ ሓደ ኤምባሲታት ከምዘለዋ ኣስሚርሉ።

ኣብ ርእሲ’ዚ፣ ኣመሪካ፣ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ናብ ስድራቤታቶም ናብ ኤርትራ ንዝልእክዎ ገንዘብ ተተዓናቕፍ ምህላዋ ወቒሱ።

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣመሪካ ምህላዋ፣ ዝፈጠሮ ካልእ ጽልዋታት ክምልእ እንከሎ ድማ፣ ኣቶ የማነ፣ እገዳ ንኣህጉራዊ ወፍሪ ዓዳሚ ከምዘይኮነን፣ ን10 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ንዝነበርሉ ተሞክሮታት ዘርዚሩ።

መድሃኒታትን ክታበትን ንምሽማት ኣብ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ፣ ኤርትር ኣብ እገዳ ብምህላዋ ምስኣ ንግዲ ብምክያደን እገዳ ከይግበረልን ዝፈርሓ፣ ከም ኣበጻጻሕቲ ዝኣመሰላ ትካላት ንጠለባቶም ይነጽጋ ምንባረን ከም ኣብነት ጠቒሱ።

ነዚ ጸገም እዚ ንምፍታሕ፣ ማዕከን ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት (UNICEF)፣ ንፍሉይ ተልእኾ፣ ነፈርቲ ብምክራይ፣ መድሃኒታትን ክታበትን ንምብጻሕ ናብ ኣስመራ ናይ ቻርተር በረራታት ከምዘካይድ ኣፍሊጡ።

እገዳ፣ ብፍላይ እንተነዊሑ ንሓንቲ ሃገር ኣዕናዊ’ዩ ዝበለ ኣቶ የማነ፣ ንቁጠባን መነባብሮ ህዝብን ብቀጥታ ብኣሉታ ከምዝጸሉ ኣረዲኡ።

ን10ዓመታት ዝቐጸለ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን፣ ኣብ 2018 ብዝበጽሕዎ ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እኳ እንተተላዕለ፣ ካብ 2021 ኣትሒዛ፣ ኣመሪካ ዳግም በይናዊ እገዳ ኣንቢራ ስለዘላ፣ እንተተናዊሑ ከቢድ ኣሉታዊ ጽልዋታት ከምዝህልዎ እቲ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣብ መወዳእታ ደምዲሙ።

Category: ትግርኛ

ምስዮት ድራር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ

disableeritreanvetማሕበር ኣካለ ጽጉማት ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ንዕለት 01-04-2023 ናይ ድራር ምስዮት ንኹሉ‘ቲ ብስንኩላን  ኤርትራውያን ዝግደስ መጸዋዕታ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር‘ዩ። በቲ ልሙድ ኣሰራርሕኡ ድማ ነቶም ኣብ መደበር ውጉኣት  ሓርነት ከሰላ ዝርከቡ ኮነ ካብኡ ወጻኢ ዝነብሩ ሓገዝ ዘድልዮም ኣካለ ጽጉማን ኤርትራውያን ንምድጋፍ ብማሕበር ዝተዳለወ ድራር ዉጉኣት ሓርነት ኣብ ዕለቱ ኣገዳሲ ስራሕ ምክያዱ ክንጠቕስ ንፈቱ። 

እዚ ብምኽንያት ሕማም ኮሮና-19 ንሰለስተ ዓመታት ኣቋሪጹ ዝነበረ፣ በዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዕለት ንመጀመርታ  ግዜ ክሎም ኣባላት ማሕበር ኣሓትን ኣሕዋትን፣ ግዱሳት ኤርትራውያን ነባራትን ሓደስትን ዝተሳፈዎ ዕዉት ምሸት  ምንባሩ ንገልጽ።ውጽኢት ምስዮት ብቁጠባዊ መዳይ ብርኩት ኣስተዋጽኦ ዘበርከተ ክኸውን ከሎ፣ ክሳብ  1880.00ውሮ (ሓደ ሽሕን ሸሞንተ ሚእቲን ሰማንያን) ኤወሮ ኣታዊ ኰይኑ ገና እቲ ወፈያ ቀጻሊ ምህላዉ ድማ ይፍለጥ። 

በቲ ሓደ መዳይ ድማ ኣብዚ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ምስዮትዚ፣ ብቐዳማይ ዝስራዕ እቲ ንነዊሕ እዋናት ብስሪ ተላባዒ  ሕማም ተፈላልዩ ዝነበረ፣ ማሕበር ዘጥረዮ ፍቕሪን ሕድሕድ ማሕበራዊ ዝምድናታት ደጊሙ ምርኻቦም፣ ዝነበረ  ፈገግታን ምንፍፋቕ ዝወለዶ ሳሓቕን ጸወታን ዓቢ ተረኽቦ ከም ዝነበሮ ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፍ ዝግለጽ እዩ ነይሩ።  

ሓደ ካብቲ መሳጢን ሞራልን ዓቢ ፍናን፣ ዝህብን ኣብዚ ሓጺር ጊዜ ብኣቦ መንበር ማሕበር ሓው መስፍን መንግስቱ  ብኣካል ንመደበር ከሰላ ከይዱ ኩነታት መነባብሮኣኦምን ሃለዋትን ዝሓዘ መልእኽቲ ብቪድዮ ተቐሪጹ ዝመጸ ንተሳተፍቲ  ምስዮት ውዑይ ሓበሬታ ምንባሩ፣ ነቲ ምስዮት ዓቢ ተስፋን ሞራልን ዝሃበ እዩ ነይሩ። ቃል ናይ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣባላት  ኣካለ ጽጉማን ንዝሰምዐ ድማ ዝያዳ ሓቦን ኒሕን ዘዕጥቕ፣ ንመን ይሕግዝን የበርክትን ዘተኣማምን ድማ ነይሩ። 

ሓደ ካብቲ ኣብ መወዳእታ ዝተዋህበ ርእይቶ ኣብ ሓጺር እዋን ዳግም ክግበር ለበዋ ብምቕራብ መደምደምታ ኰነ። 

ምምሕዳር ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ 

ጨንፈር ጀርመን