ንዘልኣለም ተምበርኪኹ ዝነብር ህዝቢ የለን - Enough! ይኣክል! ! كافية

Category: ትግርኛ

መደበራት ፖሊስ ኤርትራ፣ ስእነት ቀለብ እሱራት የሻቕለን ከምዘሎ ተሓቢሩ

ኣብ ኤርትራ፣ ሃገራዊ ባጀት 2019፣ ንመካየዲ ስራሕ ትካላት መንግስቲ ብዘይምስልዑ፣ መደበራት ፖሊስ ኤርትራ፣ ቀለብ እሱራት ብምስኣነን ኣብ ከቢድ ሽግር ከምዘለዋ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እዚ ንሓያሎ ትካላት መንግስቲ'ውን ከየተረፈ፣ ዋሕዲ መሳርሒታት ናይ ቤት ጽሕፈት ኣኸቲሉ ዘሎ ጉዳይ፣ ብዝያዳ ኣብተን ብፖሊስ ኤርትራ ዝመሓደራ ኣብያተ ማኣሰርቲ ገኒኑ ይርአ። ብዘይካተን ኣብ ትሕቲ ኮሚሽን ፖሊስ ኤርትራ ዝርከባ ኣብያተ ማእሰርቲ፣ ብቤጽ ጽሕፈት ፕረዚደንት፣ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብኣውርኡ ድማ ብክፍላተ ሰራዊትን በራጊድን ዝመሓደራ ልዕሊ 300 ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዋ።

Category: ትግርኛ

ዓባይ በጊዕ ዕያውታ ሒዛ ትጠፍእ

ዓገብ ንስነ ጥበባዊያን ን ክድመሩ፣ ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝበረሩ፣ ናይ ኣርዮስ ሉኡኻት፣ዓበይትን ናእሽቱን ምእዙዛት፣ ተበግሶኹም ኣለዎ ብልሐት፣ ምስ ኣምሐራ ኦሮሞ ተጋሩ፣ ቀይሕ ባሕሪ ናይናዩ ዝዝምሩ፣ብኣቢዪ ክትምርሑ ዘይሐፈሩ።

Category: ትግርኛ

ኣገዳሲ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ - ሽወደን

ብመሰረት ኣብ ብዕለት 16/02/2019 ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ ዝተበጽሐ ምርድዳእ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ - ዞባ ኤውሮጳ፣ ንቀዳም ዕለት 02-03-2019 ካልኣይ ኣገዳሲ ኣኼባ ብምጽዋዕ፣ ንኩሎም ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ዝቃለሱ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሽወደን አብ’ዚ ኣገዳሲ አኼባ ንክሳተፉ በዓቢ ኣኽብሮት ይዕድም።

ቀንዲ መደባት አኼባና፣ ኣብ ሰነዳት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ዘሎና ሓሳባት ንምቕራብን ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ባይቶ ዝውኩሉና ንምምራጽን ክኸውን ኢዩ።     

ኣኼባ ዝካየደሉ ኣድራሻ፡ Kista Träff -  Norge Salen  

ኣኼባ ዝካየደሉ ግዜ፡  ካብ ሰዓት 14:00 ክሳብ ሰዓት 21:00

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ናብዚ ዝስዕብ ቊጽሪ ደውሉ፡ 076 085 29 40   

 

 

 

ብድሓን ምጽኡ !!

 

 
Category: ትግርኛ

ናይ ህግደፍ ዲፕሎማስን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ከብድን ሕቖን፡

ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፍቱን መድሓኒት ኣብ መንጎ ህዝብታት ንዝተፈጥረ ኣሉታዊ ስምዒታት ምዃኑ ለባማትን ሰብ ጸጋ ዕድመን ይዛረቡ። ይኹን ግን ይብሉ እቶም ለባማትን ሰብ ጸጋ ዕድመን መሰረት ሓቀኛ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ
(ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ) ውሽጣዊ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም ምህላው ወሳኒ ረቛሒ ምዃኑ ይገልጹ። ከምቲ ኣብ ዓይኒኻ ዘሎ በሰር ከየውጻእካ ኣብ ካልእ ዘሎ