news

Category: ትግርኛ

ኤርትራ፡ ዋዕላ ጸባን ውጽኢቱን ኣብ ኣስመራ ይካየድ ኣሎ

ናይ ጸባ ከብቲላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ክኢላታትን ዝሳተፍዎ "ዋዕላ ልምዓት ጸባን ውጽኢቱን" ይካየድ ኣሎ።እቲ ሎሚ ኣብ ርእሰከተማ ኣስመራ ዝተኸፈተ ዋዕላ፡ ንጸባን ውጽኢቱን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ገሊጹ።

ሚኒስተር ኣረፋይነ በርሀ ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ መደረ፡ "ክሳዕ ሕጂ ንህዝብና ውሕስነት ጸባን ውጽኢቱን ከነረጋግጸሉ ኣይከኣልናን። በዚ ምኽንያት ኢና ኸኣ ነዚ ዋዕላ ክንውደብ ዝተበገስና" ንኣገዳስነት እቲ ኣኼባ ገሊጹ።

"ወሰኽ-ክብሪ ጸባ፡ ዓንዲ ሕቖ ምዕባለ ናይዚ ዓውዲ ምዃኑ ናይ ሓባር ግንዛበ ክህልወና ኣገዳሲ እዩ . . .ካብዞም ካብ ደገ ዝሳተፉ ዘለዉ፡ ትካላት ምርምር፡ ትካላት ምፍራይን ምምስራሕን ጸባ፡ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ወዘተ. ንዝቕጽል ጉዕዞና ኣብዚ መዳይ ብዝሓሸን ዝማዕበለን ኣገባብ ንኽንምርሽ ጭቡጥ ተመኵሮታቶም ከካፍሉና’ዮም።

ዋላ’ኳ መንግስቲ ብዘካይዶም ንኣሽቱ ወፍርታትን ተበግሶታትን ሕርሻ እንስሳ ቀረባት ጸባን ስጋን ከምዝወሰኸ ዝግለጽ እተዀነ፡ ንጠለብን ድሌትን ዘማልእ ከምዘይኰነ’ዩ ዝንገር።

ሚኒስተር ኣረፋይነ ብተወሳኺ፡ "ሓረስቶትናን ሞያውያንናን’ውን ግብራዊ ስልጠና ንኽወስዱ ከም ዝተሓባበሩና ድማ እምንቶና እዩ። ካብዚ ተበጊስና ኸኣ ነቲ ህዝብና ካባና ዝጽበዮ ዘሎ ርቡሕን ብቑዕን ምህርቲ ንዘቤታዊ ሃልክን ክንዮኡን ንምርግጋጽ ዝሓሸን ዝጠጠሐን መገዲ ኣብ ምጽራግ ክሕግዘና እዩ" ኢሉ።

ኣብ ፈለማ'ዚ ወርሒ ንኣስታት ክልተ ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ምብጻሕ ኣካይዱ ዝነበረ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ሓደ ውጽኢት ጸባ ዝምስርሓሉ ኣብ ከባቢ ፔሩጂያን ኖርሺያን ዝርከብ ትካል በጺሑ ነይሩ።

መንግስታዊ ኮርፐርሽን ጥሪትን ኣእካልን ካብ 2017 ጀሚሩ ኣስታት 600 'ብራውን ስዊስ' (Brown Swiss)፡ 'ሆልስቴን' (Holstein)፡ ከምኡ'ውን 'ፍለክቬህ' (Fleckvieh) ዝተባህላ ናይ ጸባ ከብቲ ካብ ወጻኢ ብምእታው ከፋሪ ከምዝፈተነ ይፍለጥ።

ኣብ መስከረም 2023 መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ "ዋዕላ ዕፉን" ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር። "ሃገራዊ ዋዕላ ድንሽ" ድማ ኣብ መስከረም 2022 ተኻይዱ።

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/320/cpsprodpb/0248/live/f8c9f940-d0dd-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 320w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/480/cpsprodpb/0248/live/f8c9f940-d0dd-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 480w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/624/cpsprodpb/0248/live/f8c9f940-d0dd-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 624w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/0248/live/f8c9f940-d0dd-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 800w" alt="ዋዕላ" width="1080" height="677" class="bbc-139onq" style="box-sizing: inherit; border-style: none; width: 645.325px; object-fit: cover; height: auto; aspect-ratio: 1080 / 677;" loading="lazy" />

ምንጪ ስእሊ,MOI

እታ ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለም ዝዀነት ኤርትራ፡ ካብ ፈለማ ዓመታት ናጽነታ ጀሚራ"ብጽፍርና" ብዝብል መትከል ርእሰ-ምርኮሳ ተመሪሓ ቍጠባዊ ምዕባለን ውሕስነት መግብን ንምርግጋጽ'ያ ተበጊሳ።

እንተዀነ፡ ክሳብ ሎሚ ውሕስነት መግቢ ይዅን ነቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ቍጠባዊን ማሕበራዊን ልምዓት ከተረጋግጽ ኣይከኣለትን።

ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2021 ኣብ ዘውጽኦ ዝደሓረ ጸብጻብ፡ ብዓይኒ ነዊሕን ጥዕና ዝመልኦ ህይወት፡ ፍልጠትን ደረጃኡ ዝሓለወን መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ከምእትስራዕ የብርህ።

“ኣብ 2021 መዐቀኒ ሰብኣዊ ምዕባለ (HDI) ኤርትራ 0.492 ኰይኑ፡ ነታ ሃገር ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ኣስፊርዋ’ሎ- እዚ ማለት ካብ 191 ሃገራትን ግዝኣታትን መበል 176 ትስራዕ” ይብል ጸብጻብ ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት (UNDP)።

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/320/cpsprodpb/f534/live/118c7980-d0de-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg 320w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/480/cpsprodpb/f534/live/118c7980-d0de-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg 480w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/624/cpsprodpb/f534/live/118c7980-d0de-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg 624w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/680/cpsprodpb/f534/live/118c7980-d0de-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg 680w" alt="ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንትካል ውጽኢት እናተዓዘበ፡ ኢጣልያ " width="680" height="448" class="bbc-139onq" style="box-sizing: inherit; border-style: none; width: 645.325px; object-fit: cover; height: auto; aspect-ratio: 680 / 448;" loading="lazy" />

ምንጪ ስእሊ,MOI

እቲ ፈለማ ዝስራዕ ጉዳይ መነባብሮ ዝዀነ ቀረብ መግቢ ኣብ ኤርትራ ቀጻሊ ስክፍታን ጸገምን ዝፈጥር ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ።

ኣብ 2022 ዝወጸ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ከምዘመልክቶ፡ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ካብ ህዝቢ ኤርትራ “ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ” የድልዮ።

ትካል ህጻናት ሕቡራት ሃገራት (ዩኒሰፍ) ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ “ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም” ይብል። ካብኦም እቶም 745,600 ቈልዑ ምዃኖም ድማ ይጠቅስ።

ንኣብነት ካብቶም ኣስታት ርብዒ-ሚልዮን ዝዀኑ ኵነታቶም ዝተራእየ ህጻናት እታ ሃገር፡ ልዕሊ 45 ሽሕ “ብክቱር ሕጽረት መግቢ (acute malnutrition) ክሳቐዩ ከምዝጸንሑን ደገፍ ክግበረሎም ከምዝተወሰነን እቲ ትካል የረድእ።

ኣብታ ናይ “ዕንጋሎ ቍጠባ” እትውንን ኤርትራ፡ ጥምየት ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ፤ እንተዀነ ሰብመዚ ብዛዕባ’ቲ ኵነታት ንጹር ጸብጻባት ኣይህቡን’ዮም።

ንኵነታት ጥምየት ዝዕቅን ‘ግሎባል ሃንገር ኢንደክስ’ ዝተባህለ ትካል፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ደረጃ ጥምየት ሃገራት “ንኤርትራ ብሰንኪ ስእነት ሓበሬታ” ከምዘይጠቐሳ ኣፍሊጡ’ሎ።

Category: ትግርኛ

ዩጋንዳ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስክፍታ ዝፈጠረ ዘተ እንታይ እዩ?

ካምፓላኣብዚ ሰሙን፡ ኣብ ባይቶ ዩጋንዳ ብዕቱብ ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብታ ሃገርን ዝፈጠሮ ኵነታትን ዝምልከት ምዃኑ ካብቲ ከባቢ ምንጭታት ቢቢሲ ሓቢሮም። ሓደ ኣባል ባይቶ ዘልዓሎ ነጥብታት ድማ፡ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን እናተዘርገሐ ኣዛራቢ ኰይኑ ቀንዩ ኣሎ።

ቢቢሲ፡ ነዚ ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ ዩጋንዳ ነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጠን፡ እዋናዊ ኩነታት ብምክትታል ንማሕበረሰቡ ብመገዲ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘካፍል ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ኣዘራሪቡ’ሎ።

የማነ፡ እቲ ጉዳይ፡ ባይቶ ዩጋንዳ ብ15 ለካቲት 2024 ስሩዕ ኣኼባኡ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ዝተልዓለ ምዃኑ ይጠቅስ።

ምስቲ ኣብታ ሃገር ዝርአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት፡ ካብ ጐረባብቲ ሃገራት ዝፈጠሮ ስክፍታ ድማ፡ " ማዕረ ዕድላት ንስደተኛታትን፡ ስደተኛታት ዘዕቁቡ ከባቢታትን" ዝብል ምንባሩ፡ ነቲ ኣኼባ ብመገዲ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ብዝርዝር ከም ዝተኸታተሎ የረድእ።

ብፍላይ ኣብ ሰሜን ዩጋንዳ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዘለዋ መዓስከራት፡ ካብ ኮንጐ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመጹ ብዝሒ ስደተኛታት ዘአንግዳ ምዃነን፣ ከምኡ’ውን ብወገን ምዕራብ ዩጋንዳ ካብ ሃገራት ሩዋንዳ ብሩንዲን ኮንጐን ዝመጽኡ ስደተኛታት ዘለዉዎ ከባቢታት ምዃኑ የማነ የቐምጥ።

በዚ መሰረት፡ ይብል የማነ፡ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘጻሪ ኮሚተ ባይቶ ዩጋንዳ ኣብ ኵለን ስደተኛታት ዘዕቆባ ወረዳታት ተንቀሳቒሱ ዘዳለዎ ጸብጻብ ንባይቶ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ፡ እቲ ዘተ ኣባላት ባይቶ ተላዒሉ።

እቲ ጸብጻብ ሽግራት እተን ስደተኛታት ኣስፊረን ዘለዋ ወረዳታት፣ እቲ ነባሪ ህዝቢን ኵነታት ናይቶም ስደተኛታት ከ እንታይ ይመስል ንዝብል መጽናዕቲ ምርኩስ ዝገበረ ጸብጻብ እቲ ባይቶ ከም ዝሰምዐ ድማ የብርህ።ተቐማጢ ካምፓላ የማነ ሃይለ

Category: ትግርኛ

ኣመሪካ፣ ከተማ ቻርሎት፣ ብህግደፍ ንዝተወደብ ምትእክኻብ ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፣ ሸሞንተ ሰባት ተኣሲሮም

ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ኣብ ሰሜን ካሮላይና፣ ከተማ ቻርሎት፣ ብስም ‘ብርጌድ ንሓመዱ‘ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፣ ብምኽንያት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቕል፣ ብደገፍቲ ህግደፍ ንዝተወደብ ናይ ምትእኽኻብ ኣጋጣሚ ንምብታን ኣብ ዘካየድዎ ተቓውሞ፣ ኣብ ዝተራእየ ጎነጽን ናዕብን፣ ሸሞንተ ሰባት ተኣሲሮም።

ኣብቲ ብቀዳም 17 ለካቲት ዝተኻየደ ተቓውሞ፣ ናብ ፖሊስ ኣእማንን ኣባትርን ከምዝተወርወረ ዝጠቐሰ እቲ ምንጪ፣ ሓንቲ ትራክተር‘ውን ከምዝተቓጸለት ኣፍሊጡ።

ፖሊስ ምስ ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ብምዃን፣ ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ከምዝሰርሑ‘ዩ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ዕለት‘ቲ ኣብ ኔዘርላንድስ፣ ከተማ ዘ ሄግ‘ውን፣ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ንዝተኣኻኸቡ ደገፍቲ ህግደፍ ንምብታን ኣብ ዝተጓሃሃረ ናዕብን ዕግርግርን፣ ናይ ፖሊስ መካይንን ኣውቶቡስን ከምዝተቓጸላ ይፍለጥ።

ነቲ ዕግርግር ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ከምዝተኮሰ ዝሓበረ ፖሊስ ኔዘርላንድስ፣ ብናዕቢ ንዝኸሰሶም ኤርትራውያን ኣብ ምህዳን ከምዝርከብ፣ ካብታ ሃገር ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ የመልክት።

Category: ትግርኛ

ዙር ርዋንዳ 2024፡ ኢታማር ኢንሆርን ቀዳማይ ወጺኡ፡ መርሃዊ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ኮይኑ

መርሃዊ ቅዱስ ንብሉጽ ኣፍሪቃ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ትውሃብ ማልያ ገይሩ'ዩ ጽባሕ ክወዳደርሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ዙር ርዋንዳ 2024: እስራኤላዊ ኢታማር ኢንሆርን ካብ እስራኤል ፕሪሜር ቴክ ቀዳማይ ወጺኡ።ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መርሃዊ ቅዱስን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን መበል 10ን 11ን ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ። ዊልያም ሊሰርፍ ካብ ኵክ ስቴፕ ካልኣይ ክወጽእ እንከሎ፡ ወዲ ጋንትኡ ሬንደርሊንል ድማ ሳልሳይ ኮይኑ። ብዘይካ'ዚ፡ መርሃዊ ቅዱስ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከኣ ንዝበለጸ መንእሰይ ንእትወሃብ ማልያ ወኒንዋ።

ጸወታ ከመይ ነበረ

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/320/cpsprodpb/7266/live/58644fe0-cf26-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 320w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/480/cpsprodpb/7266/live/58644fe0-cf26-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 480w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/624/cpsprodpb/7266/live/58644fe0-cf26-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 624w, https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/7266/live/58644fe0-cf26-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg 800w" alt="ኢታማር ኢንሆርን " width="1024" height="682" class="bbc-139onq" style="box-sizing: inherit; border-style: none; width: 645.325px; object-fit: cover; height: auto; aspect-ratio: 1024 / 682;" loading="lazy" />

ካልኣይቲ መድረኽ ዙር ርዋንዳ ዓቐበት ዝበዝሓ መድረኽ ኮይና፡ ተጻወትቲ ብሓፈሻ 2030 ሜትሮ'ዮም ሓኺሮም።

ኣብ መበል 21.4 ኪሎሜተር ኣብ ሩሆንጋ፡ ኣብ መበል 74.3 ኪሎሜተር ኣብ ሁየ ንተጻወትቲ ነጥቢ ዝውህብ ቅድበታዊ ውድድር ተሰሪዕሎም ነይሩ።

ኣብ መበል 97.9 ኪሜ፡ 5.5 ኬሜ፡ 4.36 ሚእታዊት ትሪ ዓቐበት ኣብ ዘለዋ፡ ከምኡ ከኣ ኣብ መበል 106.3 ኪሜ፡ 2.6 ኪሜ፡ ትዝርጋሕ 8.46 ሚኢታዊት ትሪ ኣብ ዘለዋ ንኣንበሳ ዓቐብ ነጥቢ ዝዋሃባ ሕንጻጻት ተዳልየን።

ጸወታ ብኣቆጻጽራ ርዋንዳ ልክዕ ሰዓት ዓሰርተ ሓደ'ዩ ጀሚሩ።

ኣብ 19 ጋንታታት ዝተሓቖፉ 94 ተቐዳደምቲ ኣብ መበገሲ መስመር ተረኺቦም።

ትማሊ ኣብ ዝነበረ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር፡ ንብጫ ማልያ ዘይጸሉ ስለዝነበረ ካብ ሎሚ ጀሚሩ'ዩ ንብጫ ማልያ ግዜ ክጽብጸብ ክጅምር።

ተጻወትቲ ብሓባር ን2.3 ኪሎሜተር ምስ ተጓዓዙ ናይ ተበገስ ምልክት ተዋሂብዎም።

ጸወታ ኣብ ምጅማሩ ሰለስተ ተጻወትቲ ካብ ርዋንዳ፡ ማይስታርስን ሞሪሽየስን ሃዲሞም ኣብ ሓጺር ርሕቀት ፍልልይ ከንጽፉ ጀመሩ።

ጸወታ 12 ኪሎሜተር ጥራይ ምስ ተላዕሎ ዓባይ ጉጅለ ረጊኣ ትረግጽ፡ ቀዳሞተ ሰለስተ መራሕቲ ናይ ኣሰታት 3 ደቂቕ ፍልልይ ኣንጺፎሙላ።

ኣብ መበል 21.4 ኪሜ ኣብ ሩሆንጋ ኣብ ዝነበረት ነጥቢ ተውህብ ሕንጻጽ ሙንያንዘ ካብ ርዋንዳ፡ ማየር ካብ ሞሪሸስ ንሰንጊዩማንቫ ካብ መይስታርስ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኣትዮም። ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበሮም ፍልልይ ከኣ ናብ ልዕሊ ሓሙሽተ ደቂቕ ክብ ኣበልዎ።

ፍልልይ ዘሻቐላ ትመስል ዓባይ ጉጅለ ስኳቶታት ክበዝሓ ጀመረ፡ ፍልልይ ግን ክጸብብ ኣይክኣለን። ኣብ መበል 50 ኪሎሜተር ከኣ መሊሱ ናብ 7 ደቂቕን 50 ካልኢትን ገፊሑ።

ጸወታ 60 ኪሎሜተር ምስ ተለዓሎ፡ መራሒት ጉጅለ ዝሕል ስለዝበለት እቲ ፍልልይ ክጸብብ ጀሚሩ።

ኣብ መበል 62 ኪሎሜተር መትከል እዮብ ዝርከቦም ተጻወትቲ'ኳ መውደቕቲ እንተኣጋጠሞም ተሲኦም ከርክቡ ክኢሎም።

ኣብ 74.3 ኪሎሜተር ኣብ ዘተሰርዐት ቅጽበታዊ ውድድር ነስንጊዩምቫ ካብ መይስታርስ፡ ሙንያነዛ ካብ ርዋንዳን ማየርን ካብ ሞሪሽየስን ነጥቢ ተማቒሎመን።

ጸወታ 90 ኪሎሜተር ምስ ሓለፈ ኣብ ሞንጎ ቀዳሞትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልልይ ናብ 4 ደቒቕ ጸቢቡ።

ዓባይ ጉጅለ ጽቡቕ ክትረግጽ ስለዝጀመረት ኣብ መበል 94 ኪሎሜተር እቲ ፍልልይ ብቕጽበት ናብ 2 ደቒቕን 30 ካልኢትን ወሪዱ።

ኣብ መበል 97.9 ኪሎሜተር ኣብ ዝነበረት ናይ ኣምበሳ ዓቐበት ሕንጻጽ ተጻዋታይ ሞሪሽየስ መየር ቀዳማይ ብምዃን ነጥቢ ወሱዱ፡ ናህሩ ብምቕጻል ከኣ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ተፈለዮም።

ኣሌልሳንደር ማየር ነታ ኣብ መበል 106.3 ኪሎሜተር ዝነበረት ናይ ዓቕበት ነጥቢ ንምውሳድ ንመወዳድርቱ ራሕሪሑ ናብ ላዕሊ ከንቃዕርር ጀሚሩ ብዘይ ተቓጻጺ ከኣ ቀዳማይ ኮይኑ ኣትዩ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ክልተ ግን ዓባይ ጉጅለ ውሒጣቶም።

ካብ ዓባይ ጉጅለ ሃዲሙ ዝመጽአ ተጻዋታይ ሎቶ ሱዳል ሚላን ዶኒ ኣብ ሓጺር ርሕቀት ንማየር ኣርኪቡዎ ሓንቲ ጉጀለ ፈጠሩ።

ኣይጸንሐትን ዓባይ ጉጅለ'ውን ንዕኦም ወሓጠቶም። ጸወታ ክዛዘም 15 ኪሎሜተር ይተርፎ።

ጸወታ ክዛዘም 4 ኪሜ ምስ ተረፎ ናሆም ዘርኣይ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሪር መጥቃዕቲ ፈንዪ ዓባይ ጉጅለ ኣርኪባቶ ከኣ ናብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣምሪሖም።

ኣብዚ ድማ ኢታማር ኢንሆርን ካብ እስራኤል ፕሪሜር ቴክ ከኣ ቀዳማይ ወጺኡ።

ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከኣ፡ መርሃዊ ቅዱስን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን መበል 10ን 11ን ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም።