ቅሉዕመግለጺመሰረታትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ

 ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዕለት 11 ክሳብ 17/10/2017 ከም እተኻየደ ዝዝከር እዩ። ካብዚ ጉባኤ እዚ ዝተመርጸ መሪሕነት ንውድብና ካብ ዝነበሮ ናብ ዝማዕበለ ናይ ስራሕ መድረኽ ንኽሰጋግሮ ዝነበረና ትጽቢት ዕዙዝ እዩ ነይሩ። ይኹን እንበር፡ ይሰረሓሉ ዝነበር ሓበራዊ ኣሰራርሓን ግሉጽነትን መሰረታት ከም ልሙድ ስልቲ ወሲዱዎ ዝጸንሐ ፣ መሪሕነቱ ናብ ዘይብሩህን ኣሰካፍን ኣንፈት ይመርሖ ከምዘሎ በብግዜኡ እናበርሃሉ መጸ ።