ህግደፍ፣ “ወያነ ጠቕሊሉ ምስ ተኣልየ፣ ምስኡ ምትሕሓዝ ዝነበሮም እሱራት ክንፈትሕ ኢና።” ዝብል ወረ የጋውሕ ምህላዉ ተሓቢሩ

ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኤርትራ፣ ግፋ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን፣ ”ወያነ ጠቕሊሉ ምስ ተኣልየ፣ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ዝተኣስሩ ኤርትራውያን” ክፍትሑ’ዮም ዝብል ወራ ይጋዋሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።