መግለጺ 7ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ድሕሪ’ቲ ብዓወት ዝተሰላሰለ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ግሃድኤ)፣ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ፡ ካብ ዕለት 7 ክሳብ 8 ሕዳር 2020 ሻውዓይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ።