ብምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰድግኤ) ከም ሓደ ንምእንቲ ሰላምን፡ ደሞክራስያዊ ምዕባለን፡ ጸጥታዊ ርግኣትን ዝቃለስ ሓይሊ መጠን ነዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራ ድማ ብፍላይ ክርአ ዝጸንሐ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብጽሞና ክከታተሎ ጸኒሑ ኢዩ።