ስዯግኤ - ንህሉው ኩነታት ኤርትራ ገምጊምና፡ ሓዱሽ እስትራተጂ ቐይስና ብምትሕብባር ክንስርሓሉ ይጽውዕ።

ብዕለት 03/ 12/ 2020 - ዯለይቲ ለውጢ ተቓለስቲ ካብ ውዴብ ዯምሓኩኤ (ብሄረ ኩናማ) ዜርከቡዎም ኣሕዋትና ካብ ኢትዮጵያ ንሱዲን ክሰገሩ ኣብ ከባቢ ሓፊር-ሓምዲይት ብስርዓት ኤርትራ ተኹሲ ኣጋጢሙዎም።