ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሕሰም አይትርከቢ

ኤርትራ ገና አብ ሕጽኖት እንኮላ፡ ዝተተኽለ ጓይላ’ውን አብ ክንዲ ዝቕህም መመሊሱ አብ ዝዓምረሉ እዋን፡ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ሰብ ዘይስተብሃለሉ ሰርቢ ኣብ ሰማይ አድማስ ምቕልቃሉ አሚታ ነበረት። እታ ኣብ ዞቦና ሱር ካብ እትሰድድ ጥቓ አርባዕተ ሚእቲ ዓመት ዘቑጸረት ቤተ ክርስትያን፡ ነቲ ሰላሳ ዓመት ዝወሰደ እሞ ናይ አማእትታ አሸሓት ሂወት ሕልፈት ጠንቂ ዝኾነ ናዕቢ ምዝዛሙ ብሃሌሉውያ ንእግዚአብሄራ አመስገነት። እንተኾነ ናይ ባሩድ ሽታ ክንዲ ዝንኪ መመሊሱ ክሳብ ንአፍንጫ ዝስርስር ነቲ አከባቢ ክዕውዶ ምጅማሩ ‘ውን ካብ ምጥንቃቕ ዓዲ አይወዓለትን።