ሕጂው’ን እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩለንትናዊ ወራር ንኹንን፡

እቲ ካብ ዝጅመር ክልተ ወርሒ ጌሩ ዘሎ ኲናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣስዒብዎ ዘሎ ጸገማት ናይ ዓለምና ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዘይሓላፍነታዊን ዘይሕጋውን ወራር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፈጢርዎ ዘሎ ቅልውላው ንኢትዮጵያ ሓሊፉ ንኩሉ እቲ ዞባ ጸልይዎ ይርከብ።