ማልያ ምቅይያር ቀጽሉ ጥራይ

ዓዲ ሕግን ፍትሕን ክትከውን ሃገረይ ልሳነይ ኣይዓጽፍን ሐንቲ ያ ቃለይ ንሃገሮም እዮም ተበጅዮም ደቂ ኤረይ ጭርሖኦም ኣሞራ ይብልዓዮ ስጋይኣውሊዔይ ጽላለይ ኣለኹልኪ ባዕለይ’’