መማኽርትኻ ስብሐት ተኣሲሩ ኢሰያስ ጊደኻ ተሪፉ

ስርሒት ፎርቶ 8ይ ዓመቱ ሎሚ ፍረ ነጻነትና ሐርነት ኮይኑ ሕልሚ ብዋጋ ደምና ንውሑዳት ጠቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ተጠቃሚ ሰሐቕ ኢሰያስ ብክያት ዩ ዝዛዘሚ’’