ኣይረሳዕናዮን ጃምላዊ ህልቀት ናይ 75

መልሲ ንመቃናጀውቲ ሙሁራት ኢና በሃልቲ ንፋስ ዘእትዉ በተንቲ’’ ኣይረሳዕናዮን ጃምላዊ ህልቀታት ብሃይለ ስላሴ ደርግን ቅትለታት ኣብ ኣስመራ ናይ 75 ፍጻሜታት ብጥይት ብስልኪ ዝተሐነቑ ደቀባት ሬሶኦም ናብ ጋህሲ ብትግሬቶታት’’