ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ነባሪ ታሪኽ ገዱፉ ስለዝሓለፈ ብሰላም ዕረፍ!!

ሞት ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ገረማርያም ምስ ሰማዕኩ ብጣዕሚ ሓዚነ። ዘይሃስስ ታሪኽ ገዱፉ ስለዝሓለፈ ግና ብሰላም ዕረፍ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ። ንቤተ ሰቡን ፈተውቱን ከኣ ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ክብሪ ይስምዓኒ።