ብምኽንያት ግንቦት 24 መዓልቲ ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ዝተዳለወ መግለጺ

ግንቦት 24 1991 ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይልታት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝተወገዱላ፡ ባብ ሓዱሽ ምዕራፍ ሃገራዊ ነጻነት ዘበሰረት ክብርቲ ታሪኻዊት ዕለት እያ ። ስለዚ ከኣ 24 ግንቦት መስዋእትናን፡ ስንክልናናን ዝደበሰት፡ እዚ ሕጂ ንሓልፎ ዘሎና መሪር ሃለዋት ንድምቀታን ክብርታታን ዘየህሰሳ፡ ንዘንተ ዕለት ኣበሪኽና እንሰርዓ ድምቕቲ ሃገራዊ በዓልና ኢያ ።