ዮሃና ንህዝብን ሰራዊትን መንግስትን ትግራይ

ENFጅግና ህዝቢ ትግራይን ሰራዊቱን መንግስቱን ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ቃልሱ፡ ነቶም ንከጽንትዎ ዓጢቆም ኩሉ ዝከኣሎም ኣዋፊሮም ከንበርክኽዎ ዝፈተኑ ጸላእቱ ስዒሩ ንዝበዝሐ ክፋል ትግራይን ንዋና ከተማ መቐለ ተቆጻጺርወን ይርከብ።