ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ዝቐረበ መግልጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)

EFSባሕቲ ከረም አብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ክብሪ ሂብና እንዝክራ ክብርቲ ዕለት እያ። ነቲ ቅድሚ ባሕቲ መስከረም1961 አንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝካይድ ዝነብረ ሰላማዊ አጋብብ ቃልሲ ንምሕያል መኸተና ብዕጥቂ ተሰኒዩ ክኸይድ ዘሰጋገረት፡ ቦኽሪ ጭርሖ ዕጥቃዊ መኽትና ብተገባር ዘበስረት እውን'ያ።