ክብሪ ንዝኽሪ መበል 60 ዓመት ባሕቲ መስከረም

awate21ኣብ 2021 ብስዕረት ህግደፍ ክዛዘም ኤርትራና ከብራ ክትንበር ንዘለኣለም ሐወልቲ ሰማእታትና ብዕንባባ ዝሽለም’’ ብስዉእ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ ሐርበኛ ምስ ብጾቱ ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝሐረነ ጅግና ብ61 መስከረም ዝተጀመረ ብረታዊ ቃልስና ብ91 ተዛዚሙ ሐርነት ሐሪምዎ ሎ ህዝብና’’