ኣዋጅ መስከረም ብዛዕባ ስምምዕ ኩሉ መደያዊ ምውህሃድ ሰለስተ ውድባት

E.G.Tንሕና እዞም ኣብ ታሕቲ ኣስማትና ሰፊሩ ዘሎ ሰለስተ ውድባት ኤርትራ፣ ሃገርና ንምድሓንን ህዝብና ካብ’ቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመት ዘሕልፎ ዘሎ ጭቈናን ግፍዕን ዝመለኦ ምሕደራ ንምግልጋልን፣ ቃልስና ብዕቱቡነት ክንቅጽሎ ደጊምና ቃልና ነሐድስ ኣሎና። መጻኢ ወለዶታት ኤርትራ ካብ መቕዘፍትን ጭቈናን ውሽጣዊ ኮነ ግዳማዊ ውግኣትን ንምድሓን፣ ንገዛእ ርእስናን ንሓፋሽ ኤርትራዊ ናይ ቃልሲ ንያትን መንፈስን እነሐድሰሉ መድረኽ ኢዩ። ውልቀ-ምልካዊ