ገለን ምስ ህግደፍ ገለን ህወሐት ኣለዋ ብልሐት

luokasratkassaሉኡኽ ኣስራተ ካሳ ዝመራሒኦም ደም ሽንቱ ንምሸቱ እዚኦም እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ጸላእቱ ብህልቀት ኣህዛብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝሕተቱ’’