ደምዳሚ መግለጺ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ላዕለዋይ ሓባራዊ መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ልፍንቲ

ENDCብሰንኪ ኣዕናዊ ምሕደራ ውልቀ-ምልካዊ ስርዓትን ጨቋኒ መሓውራቱን፣ ኩነታት ኤርትራ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፣ ከምኡ’ውን እዚ ገባቲ ስርዓት’ዚ ኣብ ቡኽራን ሃገራዊ ትካላት ንህዝቢ ኣዋሲኑ ወግሐ ጸብሐ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከባርዖ ዝጸንሐ ከንቱ ውግኣትን፣ ኩነታት ሃገርና ኣብ ፈታኒ መድረኽ ብምብጻሕ፣ ሃገራዊ ሉዓላውነትና ኣብ ዓብዪ ሓደጋታት ስለ ዝወደቐ፣ ኤርትራ ትሃሉ ወይ ኣይተሃሉ ዝብል ግድል ኣብ ቅድመና ተገቲሩ ስለ ዝርከብ፣ ሓይልታትና ብሓባር ክንጥርንፍ ናይ ግድን ይኸውን።