ጋዜጣዊ መግለጺ

ENDCኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ዕላዊ ኣፈኛ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ልፍንቲ (ኤሃዲል) ኣብ ፋልማይ ጋዜጣዊ መግለጺኡ፡ ላዕላዋይ መሪሕነት ኤሃዲል፡ ኣብ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ዘጽደቖም መደባት፡ ኣብ ዝተፈላዩ ጽፍሕታት ሰለስቲኦም ውድባት፡ ንምትግባሮም ዘኽእል ኣገባባት ንምድህሳስ ኣማእከልቲ ሽማግለታት ጽዑቅ ኣኼባታት የካይዱ ምህላዎም ሓቢሩ። ዕላዊ ኣፈኛ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሞክራስያዊ ልፍንቲ (ዲል) ኣብ ፋልማይ ጋዜጣዊ መግለጺ  ላዕላዋይ መሪሕነት ዲል ብ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብዘጽደቖም መደባት ኣብ ዝተፈላዩ ፍሕታት ሰለስቲኦም  ውድባት ንምትግባሮም ዘኽእል ኣገባባት ንምድህሳስ ማእከልቲ ሽማግለታት ጽዑቅ ኣኼባታት ካይዱ ምህላዎም ሓቢሩ።