መልእኽቲ መሪር ሓዘን

jelalaberaሓዉ ተጋዳላይ ጀላል ያሲን ሓጎስ ኣበራ ሎሚ ዕለት 15/05/2022 ካብ ዓለም ብሞት ተፈልዩና። ክንድ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን ብምሩጽን ዝግባእን ቃላት ክንገልጾን ከነሰንዮን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እዚ ክቡር ብጻይ ካብ ማህጸን  ሃገራዊት ስድራ  ቤት ዝተወልደን፣ ብመንፈስ ሃገርነት ተመልሚሉ  ዝዓበየን ኮይኑ፡ ወዲ ስዉእ ዶር. ያሲን ሓጎስ ኣበራ እዩ። ብንእስነቱ ሜዳ ተሰሊፉ፡ ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ ተባዕ ሃገራዊ ሓርበኛ ምንባሩ መቓልስቱ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ።