ሰዓብቲ ጉጅለ ህግደፍ መጋሚገ

BELJUKገ እንዳ በሉኻ ዶ ትጋገ ንሕና ንሱ ብውሽጢ ብደገ ሰዓብቲ ህግደፍ መጋሚገ’’ ክሳብ ማዓስዩ ንህዝብና ከጋጊ ናብ ቀይዲ ንመተካእታ ደርጊ ንዩሁዳን ሰዓብቱን ናብ ሕጊ

እዚዩ ናይ ኤርትራዊያን ባህጊ’’