መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ሓርነት ኤርትራ

ENCDCሎሚ ኣብ’ዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ዝኽሪ መበል 31 ዓመት፣ ዓወት ሰውራና ዝተረጋገጸላ ዕለት፣ ሃገርና ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻ ዝወጸትሉ ዝኽሪ እነብዕለላ ዕለት ኢያ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ምስ ኩሎም ፖለቲካውን በርጌሳውን ሓይልታቱን ንምዑት ህዝብና ናይ ዮሃና መልእኽቲ የመሓላልፍ። እዚ ነጻነት’ዚ ብሳላ’ቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ሰላማውን ብረታውን ቃልሲ ህዝብናን፣ ኣብኡ ብዝተኸፍለ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ዝተረጋገጸ ነጻነት ብምዃኑ ንውሉድ ወለዶ እንኾርዓሉ ታሪኽ ኢዩ።