ሃገርና ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ምስ ኮነት ሐራ

ጸረ መግዛእቲ ኤርትራ ንኤርትራዊያን ቃልሲ ምስ ተጀመረ ብጀጋኑ ሃገራዊያን ብሐባር ዩ ተቃሊሱ ኣስላምን ክስታንን’’ (ሃገርና ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ምስ ኮነት ሐራ) ናይ ውድባት ሐሸውየ የለን ኢሉ ምስ ሃውተተ ብልሳን መራሒ ህዝባዊ ግንባር ጉጅለ ገበተ ብምሕዝነት ውድባት ኤርትራ ዝተመስረተ ምሕዝነት ንብዙሐት ዝዓደመ ንሃገራዊ ዘተ ዕንቅፋት በዚሕዎዩ ክሳብ ሎሚ ዘይተዓወተ’’