ቅሉዕ ጻውዒት ንኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ውድባትን፡ ማሕበራትን፡ ካልኦት ምትእኽኻባትን

ንሕና ኣብ ደገ ንርከብ ተወለድቲ ንኡስ ዞባ ሰገነይትን ከባቢኡን ኣብ ህዝብና ብስርዓት ህግደፍ ዝወርድ ዘሎ ኣስካሕካሒ ግፍዕን ዓመጽን ግቡእ ቆላሕታ ሂብኩም ክትምዝግብዎን ክትኩንንዎን፥ ከምኡውን ዘለኩም ናይ ሓበሬታ መርበባትን ናይ ስራሕ ዝምድናታትን (network) ተጠቒምኩም ምስ ዓለም ለኻውያን ማሕበራት ብምትሕብባር ኣብ ሓጺር እዋን ፍታሕ ክረክብ ክትነጥፉሉን ናብ ካልእ ከባቢታት ኤርትራ ከይለሓመ ኸሎ ነዚ ስቓይ ጠጠው ክብል ክትቃለሱን ንጽውዕ።