መሪር ቃል ሓዘን

ayishaብጸይትና ወይዘሮ ዓይሻ ቓዲ እድሪስ ሑሴን ድሕሪ ናይ ገለ እዋን ሕማም ሎሚ ዕለት 9 መስከረም 2022 ብሞት ተፈልያትና። ዓይሻ ኢድሪስ ኣብ ሆላንድ ኣብ ከተማ ብሬዳ ምስ በዓልቤታ ብጻይና
እስማዒል ዓሊ ትነብር ነይራ። በዚ ኣጋጣሚ ንእስማዒል፣ ኩሎም ቤተሰብን ፈተውታን ጽንዓት ይሃብ ንብል። ንመርሑማ ዓይሻ፣ ፈጣሪ ኣብ ጀና ክቕበላ ንምነ። መሰረታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ