ኩናት ደው ይበል።

ኣቐዲምና ሕንቛዕ እግዚኣብሔር  ናብ ሓዲሽ ዓመት ኣሳገረና እናበልና ሰላምታና ነቕርብ። እዚ ዓመት እዚ ዘመን ሕሰምን መከራን ስደትን ዉግእን ሞትን ቀንጢጡ ዘመን ራህዋን ሰላምን ዘምጽእ ክገብረልና ባህግና ን ድልየትናን ጸሎትናን ምዃኑ ንገልጽ።