ያኣክል ኢልና ወ ሱር ከይሰደደ ዓገብ ኢልና መንእሰይ ከይተሰደደ

ያኣክል ኢልና ወ ሱር ከይሰደደ ዓገብ ኢልና መንእሰይ ከይተሰደደ ኣንጊህና ወ ንሕጊ ጫካ ከየሰወደ ወላድ መኻን ከይኮነት ኤርትራዊት ኣደ’’ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 30 ዓመት ብደሙ ኣብ መስከረም ዝተጠንሰ ብ91 ተዛዚሙ ኢትዮጵያዊ ሉኡኽ ንሱ ስለ ዘይነበረ ሕልሙ ብሕጊ ጫካ ንህዝብና ን31 ዓመት ኣዳኺሙ’’