ንቅሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን

M.I.I.Eጉባኤ ንቕሎ ኣዴታት ዞባ ኤውሮጳ ኣብ ከተማ ጊሰን ካብ ዕለት 09-10 መስከረም 2022 እቲ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ኮረና ቫይሩስ፡ ሎሚ ብኣካል ምራኸብ ዘፍቅድ ኩነታት ስለዝበጽሐ፡ ንቕሎ ኣዴታት ኤውሮጳ ስሩዕ ጉባኤና ኣብ ዕለት 09ን 10ን መስከረም 2022 ኣብ ከተማ ጊሰን ኣካይደና። ኣባላት ጉባኤ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ማለት ጥልያን፡ ሆላንድ፡ ስዊዘርላንድ፡ ኖርወይ፡ ጀርመን ዝመጻ ተወከልቲ እየን ነይረን።