ህግደፋዊያን ኣንጊሆ ዝሃውተቱ

hgdfawiyaህግደፋዊያን ሕጂ ውን ክይትቅስኑ ደላይ ፍትሒ ይሕርቅም ኣሎ ኣስናኑ ተላዒልዩ ብደገን ብውሽጥን ሐሪኑ’’ ህግደፋዊያን ኣምለኽቲ ሸፋቱ ርስቶም ተገዲፎም እኳ ዘይሐተቱ ካብ ኣፍንጭኦም ኣርሒቖ ዘይጥምቱ ብሰንኩም ህዝቢ ኤርትራ ተኻላቢቱ’’