ኤርትራ፡ ኣዴታት ስለምንታይ’የን ኣብ ክንዲ ብጹሓት ደቀንን ሰብኡተንን ዝእሰራ ዘለዋ?

ዝምህልላ ዘለዋ ኣዴታት ኤርትራኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኤርትራ ዝጀመረ ወተሃደራዊ ግፋታት ብ “ዝኸፍአ መልክዑ” ይቕጽል ከምዘሎ ካብታ ሃገር ዝተረኽቡ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ግፋታት ንደቂ ኣንስትዮን ናይ ጥዕና ጸገማት ንዘለዎም ከይተረፈ ክሳብ ልዕሊ 55 ዝዕድመኦም ደቂተባዕትዮ ዒላማ ስለዝገብር ኣብ ህዝቢ ከቢድ ጭንቀት ፈጢሩ ይርከብ።