ኣብ ትማሊ ኮይነ ክዛረብ ሎሚ

lomi.pngማዒ ስለ ዘይረኸብኩ ዓሚ ኣብ ትማሊ ኮይነ ክዛረብ ሎሚ ስለ ዝተጨወየ ናይ ስዉኣት ሕልሚ ንሸርሒታቶም ክንገብረሉ መዛዘሚ’’ ሐተታ ኤርትራ ንጹዩ ዶባታ ዲል ሂብናዮም ንወረርታ መን ሐቲትዎም ንደቀባታ’’