ሐተታ ሕጂ ኸ ናበይ ጎቦ ጨረ''ለውጢ ብኤርትራዊያን እንበረ

ዝቀደመ ያኣክል ንፋስ ኣይነእቱ’’ ኣዲኣ ሐዲጋስ ሐትናኣ ትናፍቕ’’ ጸባ ሐምራ ላምካን ዓሳ ቀይሕ ባሕርኻን ዝለመደ ስ፣ክርእየካ ከሎ ብማዕዶ የንባሁቕ’’ብውሽጢ ምስ ዋርሳይ ይካኣሎ’’ኤርትራዊያን ንለውጢ ንዳሎ’’ዩሁዳ ካልእ ውዲት ከይኣለመ ከሎ።