ሃገራዊ ጻውዒት ...!

አብዚ ድሕሪ 2020ዓ.ም.ፈ. ዝተወለዔ ሕድሕድ ኵናት ኢትዮጵያውያን፡ ሰራዊት ኤርትራ እውን፡ ብዕግበት ዘይኮነ’ስ፡ እንታይ ዳአ፡ ብትእዛዝ ኢሳያስ አፈወርቂ፡ ተገዲዱ ይካፈሎ፣ ክሳብ ሕጂ እውን፡ አሎ ዝባሃል ሓይሊ አኻኺብካ፡ አብዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይምልከቶ፡ ህይወት መንእሰይ ኤርትራ አሕሊፍካ ንቐዛፊ ሕድሕድ ኵናት ኢትዮጵያውያን፣ ይዋሃብ ከምዘሎ፡ ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዝቅበሎ ሓቂ እዩ። አብዚ ሕጂ፡ ኢሳያስ አፈወርቂ፡ ንመንእሰይ ኤርትራ፡ አብዚ ዘይምልከቶ፣ አብ ናይ ሓዊ ረመጽ ሕድሕድ ኵናት ኢትዮጵያውያን የእቲኻ፡ ከምዝጥጠቅ ንምግባር፡ ምእዛዙ፡ ከተግብሮ አብ ናቱ „Play-Book“ ከም መደብ አቐሚጥዎ ዝነበረ አጀንዳ ስለዝኾነ፡ የተግብሮ ምህላዉ፡ አይገርምን እዩ።