“ልቢ ወለድ ታሪኽ” !

ልቢ ወለድ ፡ (ዝኾነ ዓይነት ልቢ ወለድ)ጽቡቅ ፍርያት`ዩ ኢልና ኽንድምድሞ እንኽእል፤ ነንባቢ ልቢ ወለድ ምዃኑ ኣረሲዑ፤ ከሕዝኖ - ከስሕቆ -ከሖጉሶ - ከብክዮ ክኽእል እንኮሎ`ዩ። እቲ ዝለዓለ ደረጅኡ ከኣ ኣብ ገለ እዋን ንጻሓፊኡ ከይተረፈ ሓቂ ኮይኑ ክስመዖ እንኮሎ`ዩ።  ልቢ ወለድ ክንብል እንኮለና ፤ ንሓቂ ዝመስል ፤ ሓንጎል ሰብ ክቅበሎ ዝኽእል ፤ ግና ኣብ ባይታ ዘየለ ፈጠራ ማለትና `ዩ። እዚ ፈጠራ`ዚ ማሕበራዊ (ንኹሉ ማሕበራዊ ጉዳያት ዘንጸባርቅ)ክኸውን ይኽእል ወይ ስነ ፍልጠታዊ ፡ ንጽባሕ ልቃውንቲ ዝሓልምዎ ትጽቢታት ዘንጸባርቅ።