ኣብ መንጎ ኣመሪካን ቻይናን ዝረአ ዘሎ ቁጠባዊ ረብሓ ዝሰረቱ ተጻብኦታት፡ ኣፍሪቃ ቅድመ ግንባር’ያ።

ኣብ’ዚ እዋን ህላወ ቻይና ኣብ ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ። ንመንግስቲ ኣመሪካ ድማ የሻቕል ኣሎ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኣመሪካን ኣነ’ዶ ንስኺ ዓይነት ዘይጽቡቕ ውድድር ይካየድ ኣሎ። ክልተ ዓለማዊ ጽልዋ ዘሕድራት ሃገራት፡ ኣብ ሓንቲ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ዘይተናገፈት ግን ከኣ ኣዝዩ ማራኺ ዝኾነ ባህሪያዊ ጸጋታት ዝተዓደለት ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ፡ ኣነ ክብሕቶ ንስኻ ውጻእ ኣይፋል ንስኻ’ባ ውጻእ፡ ዝዓበየ ብምስጢር ዝነኣሰ ብግህዶ ሓያል ንሕንሕ ይካየድ ኣሎ። ነቲ ድኻ ህዝቦም ጥራሕ ዝመልኩ መራሕቲ