ንዘልኣለም ተምበርኪኹ ዝነብር ህዝቢ የለን - Enough! ይኣክል! ! كافية

ተሓኤ ኣብ ሰምየን ኣመርካን ከነዳን

ኣባላት ተሓኤ ኣብ ሰምየን ኣመርካን ከነዳን እንርከብ ነቲ ኣብ ውድንና ትጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተራእየ ናይ ዘይ ምስምምዕ ምስሕሓባት ኣካል ፍታሕ ኴናን ንኽልቲኣዊ ሸነኻት ካዕበታዊ ርክባት