ሓሲኻ ህዝቢ ምንድንጋር፡ ከም ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ መትከል

ሓሶት ዓሰርተ ግዜ ተደጋጊሙ ይዘረብ ውጽኢቱ ሓሶት ‘ምበር ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን። ሓሶት ንውሱናት ምስ ሓቂ ዝተጋጨው ጠቕሚ ፈሊጣውያን ’ምበር ንህዝቢ ከም ህዝቢ ኣይውክልን። ኣየገልግልን ድማ። ባህሊሓሶት ብውልቀ ሰብ ደረጃ ክኸውን እንከሎ ጽልዋኡን ጉድኣቱን ውሑድ’ዩ። ናይ ምሕሳው ምድንጋር ባህሊ፡ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ብዝተቖጻጸረ፡ ንነብሱ ብመንግስትነት ብዝፈልጥ ትካል ክኸውን እንከሎ ግን ኣዝዩዘንብድ ዘሕፍር ዘብጸሖ ዕንወት ከኣ ዝኸበደ’ዩ።